Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

XVII. ročník kongresu ČSARIM - Zlín patřil na týden intenzivistům

8. Říjen 2010

XVII. ročník kongresu ČSARIM - Zlín patřil na týden intenzivistům

Sedmnáctý ročník národního kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) se letos poprvé v historii uskutečnil ve Zlíně. Ve dnech 9. - 11. září 2010 se město, po celém světě proslulé díky obuvnickému guruovi Tomáši Baťovi, proměnilo v centrum s největší koncentrací lékařů, sester a obchodních zástupců zdravotnických a farmaceutických firem v České republice. Letošní ročník přilákal rekordních jeden tisíc odborníků, kteří svou přítomností zajistili kongresu vysokou profesionální a společenskou prestiž.

Na expozici společnosti B. Braun byla prezentována řada novinek pro intenzivní péčiB. Braun Zlatým partnerem kongresu

Společnost B. Braun se na národních kongresech ČSARIM již řadu let aktivně angažuje, a proto se i letos stala Zlatým partnerem kongresu a generálním partnerem společenského večera
s názvem Hry bez hranic. V rámci kongresu rovněž B. Braun uspořádal dvě odborná sympozia: CCNEPHRO 2010
III. konference Nefrologie kritických stavů již 8. září v návaznosti na kongres v prostorách Interhotelu Moskva, v průběhu vlastního kongresu ČSARIM pak satelitní sympozium na téma „Těsná kontrola glykémie u pacientů na ICU“, které svým specifickým zaměřením tématu téměř zaplnilo Wichterleho sál na Univerzitě Tomáše Bati.

Satelitní sympozium věnované kontrole glykémie

Problematiku kontroly glykémie u kriticky nemocných pacientů a její možná řešení představili posluchačům Dieter Mesotten, MD, Ph.D., z belgické Katolické univerzitní nemocnice v Leuvenu, MUDr. Jan Bláha, Ph.D., ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Dr. Thorsten Brandt z mezinárodního marketingového oddělení společnosti B. Braun. První z přednášejících, Dieter Mesotten, seznámil přítomné s výsledky studie, kterou uskutečnili na oddělení intenzivní péče v Leuvenu, a porovnal ji
s ostatními světovými studiemi, které řeší tuto problematiku.

Společenský večerNásledovala přednáška doktora Bláhy, který se zabýval otázkou, jestli lze efektivně a bezpečně kontrolovat glykémii u pacientů v kritickém stavu. Za zásadní pro bezpečnou kontrolu glykémie mimo jiné označil tři stěžejní faktory: odběr vzorků pro vlastní analýzu glykémie, režim aplikace inzulinu a lidský faktor.Dva poslední faktory, tedy režim aplikace inzulinu a lidský faktor, dokáže eliminovat novinka společnosti B. Braun, systém Space GlucoseControl, který v závěru sympozia představil Thorsten Brandt z marketingového oddělení společnosti B. Braun. Tento produkt bezpečně a spolehlivě optimalizuje úroveň hladin glykémie u kriticky nemocných pacientů s výrazným snížením rizika hyper- a hypoglykémie. Díky inteligentnímu dávkovacímu algoritmu zohledňuje enterální
a parenterální výživu a přesně určuje rychlost podávání inzulinu a další čas odběru vzorků. Po přednášce Dr. Brandta následovaly dotazy posluchačů a individuální konzultace na stánku společnosti.

Stejně jako v minulých letech i letos společnost B. Braun představila výraznou expozici a byl zde přítomen tým profesionálních obchodních zástupců, kteří se ochotně věnovali všem návštěvníkům. První den kongresu byl završen společenským večerem s příhodným názvem „Hry bez hranic“. Téměř osm set hostů se dokázalo bavit do pozdních nočních hodin. Na sedmnáctém národním kongresu ČSARIM se v roli přednášejících představily nejvýznamnější lékařské kapacity z celé České republiky a specialisté ze zemí střední a západní Evropy. Posluchači si tak
v průběhu tří dnů kongresu vyslechli desítky odborných přednášek a celkem osm specializovaných sympozií.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče