Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče: Události

Jedinečné workshopy na Colours of Sepsis

redakce Braunovin

8. Březen 2018

Místnost plná účastníků „doslova praskající ve švech“‒ i takto mohou vypadat workshopy pracovní skupiny Aesculap Akademie Bezpečnost personálu, které si její členové připravili na 20. ročník kongresu Colour of Sepsis v Ostravě. 

Publikum musíte nadchnout a zabavit

„Je těžké zavděčit se úplně všem v sále. Intenzivistické sestry jsou velmi vzdělané, s touhou po akci, vzrušení, adrenalinu a mají rády novinky a techniku. Jsou dost kritickým publikem, a pokud se před něj postavíte, musíte zaujmout a vtáhnout je do děje,“ říká Mgr. Tomáš Glac, zdravotní sestra ve FN Ostrava, který se specializuje na intenzivní péči. „Workshopy pro sestry v rámci Colours of Sepsis pořádáme již několik let. Myslím si, že jsme byli první, kdo převedl čistě teoretické sesterské přednášky do verze s praktickou ukázkou. Workshop, který jsem s kolegou Tomášem Kovrzkem, garantem Aesculap Akademie a členem pracovní skupiny Bezpečnost personálu, předvedl na Colours of Sepsis v roce 2017, měl obrovský úspěch, takže pro letošní ročník byla laťka hodně vysoko. Přesto jsme podle mého názoru splnili očekávání. Vtipnou scénkou těžkého všedního dne sestry na intenzivistickém pracovišti jsme upozornili na možná rizika a nabídli správná řešení, ať už ve vztahu zajištění vlastní, nebo pacientovy bezpečnosti,“ dodává Mgr. Tomáš Glac.

 

Jedna sestra, jeden pacient, jedna výzva

Tento interaktivní workshop byl unikátní v tom, že diváci mohli prožít společně s organizátory jeden den ošetřovatelské péče o pacienta s počínající sepsí. Ústředním motivem byl hraný příběh a diváci mohli nejen sledovat průběh terapie, ale i o něm hlasovat. „Tyto interaktivní zásahy posluchačů celý workshop oživily. V loňském roce jsme využili hlasovací zařízení přes malé digitální stanice, jež měli všichni účastníci u sebe. Letos jsme systém chtěli inovovat, a proto jsme použili webovou aplikaci. S její pomocí hlasovali účastníci kurzu na svých mobilních telefonech. 

 

Lékaři, zdravotní sestry či farmaceuti jako herci? I to je možné!

Část členů pracovní skupiny Aesculap Akadamie Bezpečnost personálu hrála příběh dle předem připraveného scénáře, druhá část pak hraný příběh komentovala pohledem odborníka na danou problematiku. V simulovaném scénáři „herci“ často záměrně chybovali, aby lépe upozornili na různá rizika a zopakovali si možná vhodná řešení, jak na tyto situace reagovat a jak jim předcházet. „V rámci scénáře jsme si předávali pacienta, upravovali  a podávali léčiva, asistovali jsme u zavádění centrálního žilního katetru i komunikovali s agitovaným pacientem a hlavně jsme zapojili i účastníky workshopu, kteří se mohli prostřednictvím elektronického hlasování sami zapojit a sdílet své zkušenosti z každodenní praxe,“ vzpomíná Tomáš Kovrzek. „Námět byl výborný, provedení vtipné a realizační tým úžasný. Každý z nás ručil za určitou oblast demonstrované péče. A nesmím zapomenout ani na našeho pacienta. O úspěchu hovoří také zpětná vazba, kterou jsem dostal nejen z českých nemocnic, ale i od zahraničních účastníků. Toho si moc vážíme,“ dodává Mgr. Tomáš Glac.

„Nejdůležitější jsou však získané vědomosti a poznatky pro každodenní praxi. Za skutečný úspěch ale budeme moci považovat až stav, kdy se podaří plošně zavést do praxe například tupé aspirační jehly, zdravotníci se budou správně chránit před chemickou kontaminací a zavedeme takové postupy, které zabrání medikačnímu pochybení. Teprve potom si můžeme říct ,ano, odvedli jsme kus dobré práce‘,“ shodují se členové pracovní skupiny Aesculap Akademie Bezpečnost personálu.

 

Co říkají na workshop účastníci?

Workshop se mi moc líbil. Jsem ráda, že tu zazněla pronační poloha, protože my to neděláme vůbec.
(Veronika Sekerová)

 

Tuto konferenci jsem navštívila podruhé a musím říct, že se mi i tento workshop moc líbil. Kurzy pracovní skupiny Bezpečnost personálu jsou totiž vždycky perfektní. Hlavně poznatky z praktické části jsou pro účastníky přínosem.
(Mgr. Markéta Hrušková, neurologička JIP Nemocnice Kladno, ORL JIP FN v Motole) 

 

Kongres se mi líbí celý a i tento interaktivní workshop byl skvělý. Jsem tu opakovaně a budu se zase těšit na příští rok. Myslím si, že nám to určitě něco přinese. 

(Alena Vyčunková, ARO FN v Motole)

 

Velice se mi líbí workshopy, na nichž se prezentují praktické věci. Výborné bylo spojení s hlasováním přes mobil. Přišlo mi to jako příjemné zpestření. Moc se mi líbily i otázky, které workshop provází.

(Jedličková, FN Ostrava)

 

Zachráníme Karla? 

Dalším z řady zábavných workshopů vzdělávacího centra Aesculap Akademie (AAK) byl i interaktivní video-workshop simulační medicíny. Účastníci kurzu si společně s primářem MUDr. Michaelem Sternem, MBA a Bc. Tomášem Kovrzkem, odborným garantem AAK pozorně prošli celý hraný klinický příběh, kdy pomocí hlasování v sále rozhodovali o dalším osudu pacienta. „Pořádáním workshopu „Zachráníme Karla?" jsme chtěli zábavnou formou ukázat jednu z forem simulační medicíny, kterou se snažíme v centru Dialog tvořit a popularizovat. Při vytváření tohoto filmu jsme se inspirovali seriálem o kuchaři Svatopluku Kuřátkovi, říká o workshopu MUDr. Michael Stern, MBA.

Vše probíhalo formou krátkých, navazujících filmových scének, které se ve sporných či kritických momentech zastavily a v tu chvíli bylo odborné publikum vyzváno k hlasování na svých hlasovacích zařízeních a k následná diskusi. „Chtěli jsme nenásilnou účastníky kurzu nejen edukovat, ale zároveň i pobavit. To se nám myslím velmi podařilo, protože již během promítání se ozýval opakovaně ze sálu upřímný smích a i při závěrečné evaluaci většina přítomných vyzdvihla zábavnou formu workshopu. Aesculap Academie se znovu ukázala jako inovátor v pořádání edukačních setkání zdravotníků a já se těším na další akce.,“ dodává MUDr. Michael Stern, MBA. 

Prezentovaná řešení se inspirovala algoritmem PŘEŽITÍ SEPSE dostupným na webovém portálu www.akutne.cz.

 

Co říkají na workshop účastníci?

Já jsem žádná očekávání neměla a jsem velmi spokojená. Bylo to výborné, akorát některé informace, na něž bych se v praxi ptala, mi ve scénáři filmu chyběly. Čekala jsem například  otázku, jaká antibiotika bychom zvolili, když byla u pacienta zjištěna alergie na danou látku. Nicméně příští rok určitě zase přijdu.
(
MUDr. Jarmila Křížová Ph.D vedoucí JIP na interní klinice v Praze)

 

Vůbec jsem od tohoto kurzu nic zvláštního neočekával, jen zábavu a to, že si prověřím svoje znalosti, což se stalo. Rozhodně bych se zúčastnil i příští rok a nic bych neměnil. Nechal bych to v tomto duchu.
(
MUDr. Pavel Trachta, Ph.D., metabolické JIP na interně) 

 

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník