Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

XIX. ročník kongresu ČSARIM

8. Říjen 2012

XIX. ročník kongresu ČSARIM

Devatenáctý ročník národního kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) se letos uskutečnil v jednom z nejvýznamnějších center akademické medicíny v tuzemsku - Hradci Králové. Ve dnech 13.-15. září 2012 se město na soutoku řek Labe a Orlice proměnilo v centrum s největší koncentrací lékařů, sester a obchodních zástupců zdravotnických a farmaceutických firem v České republice.

Důstostojným místem pro tak významnou odbornou i společenskou událost se stalo kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS. Kongres ČSARIM  je jedním z nejnavštěvovanějších lékařských kongresů u nás. Letošní ročník i přes počáteční deštivé a chladné počasí přilákal devět set odborníků, kteří svou přítomností zajistili vysokou profesionální a společenskou prestiž.

Odborný program

Velmi kvalitní, zajímavý a tradičně již nabitý, ale zároveň obsahově vyvážený odborný program umožnil zaměřit se na všechna aktuální témata, která určují současnou podobu anesteziologie a intenzivní medicíny. Svá sdělení přednesla celá řada domácích i zahraničních přednášejících. V šesti přednáškových sálech bylo dostatek prostoru pro lékařskou i sesterskou sekci. Nechyběla ani  sympozia farmaceutických firem. Jedno z nich připravila i společnost B. Braun, která byla platinovým partnerem kongresu, a opět tak ukázala, že aktivní účast na ČSARIM je pro ni prestižní záležitostí.

Účastníci kongresu dále měli  možnost seznámit se a přímo otestovat enterální výživu  Nutricomp® ,  namíchanou do chutných koktejlů. Společnost B. Braun připravila také drobné občerstvení z ryb s připomenutím nezastupitelné úlohy omega-3 mastných kyselin ve výživě, parenterální nevyjímaje. Další prostor pro odbornou diskusi nabízela výrazná expozice společnosti B. Braun. Zde byl  přítomen tým profesionálních obchodních zástupců, kteří se ochotně věnovali všem návštěvníkům.

První den kongresu byl  završen společenským večerem, který dal  příležitost  neformálním setkáním a společné zábavě. Pro účastníky byl připraven zajímavý kulturní program zahrnující hudbu několika žánrů. Vystoupila skupina The Beatles Revival Band, kapela Jazz & Bazaar a Hradecká cimbálová skupina.

XIX. ročník kongresu ČSARIM v Hradci Králové měl opět vynikající úroveň a určitě se zařadil mezi akce, které se jak svým kvalitním odborným programem, tak i společenskou atmosférou zapsaly nesmazatelně do myslí všech zúčastněných. Všem organizátorům patří velký dík. V příštím roce se budeme těšit na shledanou zase v Brně!

 Satelitní sympozium věnované Remifentanilu

Tématem odborného sympozia uspořádaného společností B. Braun byl Remifentanil a jeho místo v současné anesteziologii . Úvodního slova se ujal prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, z Fakultní nemocnice Hradec Králové, který svojí kategorizací posluchačů odlehčil  tak důležité a vážné téma, jakým je používání Remifentanilu. Po uvedení do problematiky již nic nebránilo  poutavým a z odborného hlediska velice zajímavým a přínosným sdělením přednášejících. Následná diskuse jen dokreslila zájem posluchačů o produkt Remifentanil. Mimo jiné bylo řečeno, že tento typ ultrakrátce působícího opioidního analgetika, které bylo zatím z ekonomických důvodů nedostupné pro širší použití, a to zejména v pooperačních stavech či pro sedace pacientů JIP, byl využíván při anestezii pouze několika vysoce specializovanými pracovišti. Nyní je díky firmě B. Braun uveden na trh pro běžné použití, a tím se opět odborně můžeme přiblížit evropským standardům. V přednáškách byl zdůrazněn rychlý nástup účinku Remifentanilu a jeho velmi rychlé a předvídatelné odeznění. Díky orgánově nespecifické biotransformaci umožňuje do­ko­nalou titraci podle skutečných potřeb pacienta, kratší trvání umělé plicní ventilace, časnější neurologické vyšetření a je také vysoce účinný v léčbě bolesti. Dále bylo řečeno, že  Remifentanil  je samozřejmě dobře použitelný i v rámci totální intravenózní anestezie (TIVA), která mimo jiné zvyšuje bezpečnost, přesnou kontrolu a hemodynamickou stabilitu. Díky rozšiřování přístrojové techniky se tedy dostává do popředí. Na stávající infuzní technice B. Braun Space je tento program nastaven upgradem přístroje.                                                                        V přednáškách byl také zdůrazněn již dávno známý aspekt využitelnosti Remifentanilu u rizikovějších pacientů. Je jediným dostupným produktem ve své třídě, který se ani při dlouhodobém podávání neukládá v ledvinách či játrech pacienta, a umožňuje tak podávání při nedostatku Pseudocholinesterázy i v případech jaterního a ledvinného selhávání. Kvůli své ceně však nebyl v minulosti využíván. Dnes díky Remifentanilu můžeme měnit historii tím, že  v důsledku procesní optimalizace ušetříme náklady.

Berry M. et al. v Anaesth Intensivmed (2007; 48:140-6) uvádí: „Použití Remifentanilu prokazatelně a významně zkracuje pobyt na ICU, vede ke snížení potřeby sedativ, snižuje incidence PONV. Zkrácením  buzení o 5 minut z celkové anestezie činí úspora 15,15 eur, tzn. při počtu 10 000 anestezií za rok je úspora neuvěřitelných 151 500 eur.“                              

Jak bylo v přednáškách řečeno, použití Remifentanilu je opravdu široké - od krátkodobých bolestivých chirurgických a gynekologických výkonů, v porodnictví, při analgosedaci při lokální anestezii a sedaci na jednotkách intenzivní péče přes bariatrickou chirurgii, monitorovanou anesteziologickou péči až po kardioanestezii, neuroanestezii a TIVA.

Celé sympozium společnosti B. Braun vzbudilo veliký zájem a pohled do naplněného Malého sálu to jen potvrzoval. Všem přednášejícím patří jen slova chvály a poděkování.

Sympozium Totální intravenózní anestezie

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové ve spolupráci s Aesculap Akademií uspořádala v „předvečer“ XIX. kongresu ČSARIM, 12. září 2012, oborové sympozium Totální intravenózní anestezie. Záštitu a odbornou garanci nad akcí převzali prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, a prim. MUDr. Tomáš Suchý a realizace proběhla v rámci projektu MZČR Vzdělávání lékařů. Sympozia, které se konalo v prostorách Chirurgické kliniky FNHK, se zúčastnily tři desítky lékařů z celé České republiky. Lékaři se seznámili se základy konceptu totální intravenózní anestezie, vyslechli si poznatky z klinické praxe a na závěr se podívali na praktické nastavení techniky.

Pavlína Pucholtová
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče