Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Onkologie:

Remune™ nový pomocník v boji proti onkologické podvýživě

MUDr. František Vojík

31. srpen 2020

Remune Nutrice

Je obecně známo, že pro onkologické pacienty představuje kromě samotného onemocnění velkou hrozbu také podvýživa neboli malnutrice. Mezi její příčiny nepatří jen nechutenství s nedostatečným příjmem stravy, ale i porucha metabolismu s horším využíváním přiváděných živin, způsobená nádorem a reakcí organismu na jeho růst. Jinými slovy přijatou potravu nedokáže zpracovat tak účinně jako zdravý organismus. Důvodem eskalace problémů s podvýživou při nádorovém onemocnění není jen nedostatečný příjem stravy, ale také zvýšená spotřeba energie, bílkovin a dalších živin při boji s nádorem. Problematice nutriční péče v onkologii bylo v červnu 2020 věnováno odborné sympozium Aesculap Akademie v budově B. Braun Dialog na pražské Bulovce.

Příjem stravy komplikují symptomy nádoru, tedy nechutenství, neschopnost sníst plnou porci stravy, nevolnost, potíže s polykáním, bolesti a horečky. Situaci neusnadňuje ani samotná léčba a její vedlejší účinky. Pacient navíc musí často lačnit. Mnoho pacientů hubne na základě stresu, který následuje po zjištění diagnózy nádoru.

Omega-3 nenasycené mastné kyseliny, nenápadný, ale pro tělo důležitý suplement

Nosným tématem sympozia byla důležitost omega-3 nenasycených mastných kyselin, o které přednášel expert na tuto problematiku doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., z Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno. Docent Tomíška na úvod připomněl definici nádorové kachexie, která zahrnuje formulaci, že nutriční intervence konvenčního složení není při úpravě tohoto stavu plně účinná. Zároveň však zdůraznil fakt, že vhodně zvolená nutriční intervence může zmírnit metabolickou poruchu. Konkrétně omega-3 nenasycené mastné kyseliny přispívají k potlačení a časnějšímu ukončení zánětu, zmírnění katabolismu, podpoře anabolismu, podpoře svalové hmoty a v důsledku ke stabilizaci tělesné hmotnosti pacienta. Sice chybí velká klinická studie, která by tato tvrzení jednoznačně potvrdila, avšak menších studií s jasnými pozitivními výsledky existuje relativně hodně. Zároveň je využití omega-3 nenasycených mastných kyselin jako nutričního doplňku podloženo dobrým teoretickým zdůvodněním ve prospěch jeho používání.

Pacienti doplňující léčbu vysokoproteinovými přípravky získali průměrně dvě kila navíc

Docent Tomíška zdůraznil, že nutriční intervence je sice velmi důležitou, ale pořád jen podpůrnou léčbou, takže není lehké získat tak silné důkazy pro její efekt jako u onkologické léčby. Vzhledem k metodické nejednotnosti dosavadního vědeckého zkoumání této oblasti je bohužel zatím možné posuzovat efekt omega-3 mastných kyselin pouze podle tělesné hmotnosti. Recentní metaanalýza klinických studií konstatuje signifikantně lepší udržení tělesné hmotnosti u pacientů, kteří při léčbě přijímali vysokoproteinové přípravky s obsahem omega-3 nenasycených mastných kyselin oproti nemocným se standardními přípravky bez omega-3 nenasycených mastných kyselin. Výsledkem je průměrně dvoukilogramový rozdíl mezi první a druhou skupinou pacientů, což vyplývá z pěti randomizovaných studií, které byly provedeny na skupině zhruba 1 300 onkologických pacientů. Dalšími statistickými výstupy jsou signifikantní zlepšení tělesného složení, kvality života a zánětlivých parametrů. Ucelený přehled různých aspektů výživy pacienta s již zjištěným nádorovým onemocněním přináší kniha Výživa onkologických pacientů doc. MUDr. Miroslava Tomíšky, CSc., kterou vydalo v loňském roce nakladatelství Mladá fronta.

doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., z interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno

Remune™ v hlavní roli

Nutričních doplňků s obsahem omega-3 mastných kyselin je relativně hodně, a to v různých formách. Může jít o kapsle s rybím olejem, tekutý rybí olej nebo o přípravky tekuté enterální výživy do sondy či k popíjení, obohacené o omega-3 mastné kyseliny. Přestože je na trhu pestrá paleta variant, příchod perorálního suplementu Remune™ od společnosti B. Braun dává signál, že evoluce tohoto typu nutričních doplňků se ještě nezastavila. Vyplynulo to z přednášky MUDr. Petra Beneše z Nutriční ambulance interního oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze. Ten na úvod přednesl postřeh ze své letité praxe, že u nemocných s pokročilým onemocněním a podvýživou nebo rizikem jejího vzniku vede suplementace omega-3 mastných kyselin ke zvýšení apetitu, zvýšení perorálního příjmu stravy, zvýšení beztukové tělesné hmoty a zvýšení tělesné hmotnosti. Podmínkou však je dosažení účinné dávky, kterou představuje ekvivalent 2 g EPA, respektive 2–3 g EPA + DHA denně. Doktor Beneš hořce žertoval o své profesní frustraci z toho, že za dekády jeho lékařské praxe jsme se zvládli posunout z bodu, kdy jsme důležitost nutriční péče ignorovali, do bodu, kdy se tváříme, že ji bereme vážně, ale v její aplikaci stále nejsme dost důslední.

Studie zaměřená na efektivitu přijímání omega-3 mastných kyselin

MUDr. Beneš koordinoval studii na pěti onkologických pracovištich napříč Českou republikou. Cílem studie bylo prověřit efektivitu přijímání omega-3 mastných kyselin z perorálních nutričních suplementů obohacených o omega-3 mastné kyseliny ve srovnání s novým přípravkem Remune™. Výsledky studie budou v nejbližší době publikovány v impaktovaném časopisu a jejich reprint přineseme ihned po zveřejnění.

MUDr. Petr Beneš z Nutriční ambulance interního oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze

Metoda testování byla jednoduchá

První skupina pacientů dostávala po dobu dvou týdnů běžně předepisované přípravky s omega-3 mastnými kyselinami, další dva týdny pak doporučenou dávku Remune™. Druhá testovaná skupina to měla přesně naopak – nejdříve Remune™, poté jiný omega-3 sipping. Testovanou skupinu tvořili onkologičtí pacienti s predikovanou dobou přežití nejméně jeden rok, kteří byli ve stavu prekachexie, indikovaní k dlouhodobému omega-3 sippingu. Vzorek čítal 55 testovaných ve věku od 36 do 84 let, průměrné hmotnosti 69,5 kg na začátku a 68,9 kg na konci studie; 60 % testovaných byli muži, 40 % pak ženy. Aniž by to bylo výchozím kritériem, téměř třetina testovaných trpěla silnou podvýživou (váhový úbytek 15 % a více).

Výsledky studie

Studie ukázala, že Remune™ oproti ostatním běžným přípravkům významně lépe chutná (průměrné hodnocení 7,96 oproti 7,16) a že ho nemocní přijmou větší množství (průměrně 87 % předepsané dávky oproti 80 %). Parametry jako apetit, příjem stravy nebo vývoj tělesné hmotnosti byly u všech testovaných přípravků více méně stejné, avšak u parametru pocitu energie dopadl Remune™ jednoznačně lépe. Jak se projevil fakt, že Remune™ pacientům lépe chutná, dobře ho tolerují a více ho vypijí, na přijatém množství živin? Přestože má oproti konkurenčním výrobkům nižší obsah energie a bílkovin, u nejpodstatnějšího parametru, tedy přijatého množství EPA + DHA, byl Remune™ úspěšnější, a podle závěru vedoucího studie, MUDr. Beneše, by se tak mohl stát nejefektivnějším imunosippingem na českém trhu.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník