Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Onkologie: Článek

V. výroční fórum bezpečného podávání cytostatik

Klára Dvořáková

8. prosinec 2022

Vzdělávání Aesculap Akademie

Během podzimu Aesculap Akademie uspořádala V. výroční fórum bezpečného podávání cytostatik, kde se na odborném semináři sešli uživatelé infuzních systémů Cyto-Set®. Cílem semináře bylo sdílení praktických zkušeností s bezpečnými postupy při podávání intravenózních cytostatik. Byli jsme potěšeni hojnou účastí a možností setkat se přímo „naživo“, jelikož předchozí setkání proběhla z důvodu epidemiologických opatření pouze on-line.

Společný den odstartovalo ohlédnutí za pěti lety s infuzními systémy Cyto-Se pro bezpečnou přípravu a aplikaci nebezpečných léčiv, kdy jsme si připomněli představení infuzního systému Cyto-Set® v roce 2009 v České a Slovenské republice. „V roce 2015 byla na trh uvedena inovovaná verze a v roce 2017 se objevil infuzní systém Cyto-Set® v úhradovém katalogu VZP-ZP, ZUM. Naše první setkání uživatelů infuzního systému Cyto-Set® se konalo v roce 2021 a v roce letošním se můžeme pochlubit projektem OncoSafety Remote Control,“ sdělil kolega Tomáš Kovrzek. Upozornil také na rizika chemické kontaminace při práci ve zdravotnictví a legislativní požadavky na výrobu a podávání cytostatik, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Medikační pochybení v onkologii 

Přednáška Prevence medikačních pochybení v onkologii magistry Milady Běhounkové ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze upozornila na vysokou toxicitu cytostatik a bezpečné zásady jejich podávání. Milada Běhounková zdůraznila význam přesnosti dávkování a uvedla, že chybné podání cytostatik má téměř vždy nežádoucí vliv na klinický stav pacienta, a naopak předávkování často souvisí se závažnou toxicitou až smrtí. Chybovat může lékař, farmaceut, sestra i sám pacient, např. při perorálním podání. Přestože se lidské chyby stávají, zdrojem chyb je primárně systém. „To by mělo vést k zdokonalování systému zjednodušením, standardizací a zaváděním nových technologií,“ uvedla Milada Běhounková.

Během bezpečného podání cytostatik je nutné dodržet dvě zásady, ochranu personálu a ochranu produktu (zachování sterility). Dále jsme měli možnost se seznámit s požadavky na přípravu ze strany lékaře, včetně uvedení konkrétních příkladů a chyb při předepisování přípravků, jako jsou nesprávný název přípravku, nesprávná dávka, nesprávný nosný roztok, nesprávné koncentrační rozmezí a jiné chyby vznikající na straně lékaře.

Bohužel ani farmaceut není vyloučen během přípravy z možnosti udělat chybu. Jedná se o rizika záměny balení léčebného přípravku, použití nesprávného nosného roztoku, nedodržení koncentračního rozmezí, nedodržení podmínek podávání či skladování nebo překročení doby použitelnosti.  

Dalším článkem rizikovým pro vznik chyby v tomto řetězci je farmaceutický asistent. Z těchto chyb lze zmínit například nedodržení správného pracovního postupu, nedodržení aseptických postupů práce a rizika vzniku mikrobiální kontaminace nebo použití nesprávných pomůcek.  

Důležitým bodem v případě bezpečného podávání cytostatik je prevence, aby k chybám docházelo co nejméně. „Pracovní postupy by měly být nastaveny tak, aby bylo snadné je provádět správně a obtížné provádět chybně,“ uvedla závěrem Milada Běhounková.

Infuzní technika v onkoterapii 

Ještě během dopoledního programu měli účastníci možnost se seznámit s bezpečným a efektivním využitím infuzní techniky v onkoterapii, které si připravil Ing. Tomáš Karas z B. Braun Medical s.r.o. Význam používání infuzní techniky při podávání cytostatik je především v přesnosti a kontinuitě podávání, což zajišťuje snížení rizika chyby a bezpečnost pacienta i bezpečnost personálu. Za bezpečnostní prvek proti medikačnímu pochybení můžeme považovat výpočet dávky a automatický přepočet z aktuální koncentrace na jednotky navázané na parametry pacienta, jako je plocha těla a hmotnost. „Velkou výhodou je i nastavení nepřekročitelných limitů dávkování, které opět snižuje medikační pochybení a zabraňuje předávkování,“ řekl Tomáš Karas. Zajímavým poznatkem, který posluchačům nebyl až tolik známý, byla možnost nahrání individualizované knihovny léčiv na míru konkrétního oddělení, tak aby oddělení mohlo využívat speciální režimy terapií a personál měl možnost individualizovat léčbu podle terapie nebo pacienta. „V případě zájmu nastavení speciální knihovny léčiv je možné se obrátit na konzultanta prodeje nebo aplikačního specialistu,“ doporučil Tomáš Karas.

Infuzní systémy Cyto-Set® 

Jedním z cílů sympozia bylo sdílení zkušeností a o zkušenosti s infuzními systémy Cyto-Set® se podělila Bc. Hana Janošková z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Infuzní systémy Cyto-Set® klinika začala používat v květnu 2019. Zavedení do praxe bylo zpočátku obtížné vzhledem k náročnému provozu kliniky. Na druhé straně bylo výhodou, že personál měl ke změně používaných setů obecně kladný přístup. „Musím ocenit kvalitní podporu ze strany firmy B. Braun při zácviku personálu, optimálním nastavení zdravotnické techniky nebo při řešení problémů, které se týkaly drobné změny v manipulaci při vkládání setů do infuzomatu,“ uvedla Hana Janošková„V současné době na oddělení jednoznačně převažují pozitiva, jako je bezpečná aplikace cytostatik, snadná likvidace odpadu a minimální kontaminace cytostatiky personálu,“ zaznělo na závěr. 

Dalším příkladem sdílení zkušeností byl příspěvek Ireny Šebkové Šťovíčkové z Krajské nemocnice Liberec, kde se sety začaly používat v prosinci 2020. Přednáška byla doplněna závěrečnou diskusí a shrnutím dopoledního programu. 

Po polední pauze se přítomní rozdělili do tří skupin a měli možnost se zúčastnit workshopových stanovišť, která nabízela praktická řešení vybraných situací při podávání intravenózní terapie. 

V. výroční fórum bezpečného podávání cytostatik jsme zakončili diskusí nad nejlepšími postupy a vyměnili si zkušenosti z různých pracovišť v České a Slovenské republice. Děkujeme všem za účast, příspěvky, hodnocení i nápady na zlepšení. 

Těšíme se na shledanou v roce 2023! 

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník