Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Onkologie:

Metoda operační léčby karcinomu rekta TaTME

Bc. Aneta Bičišťová

8. Červen 2022


Vzhledem k trvale vysoké a nesnižující se incidenci karcinomu rekta je nutnost jeho léčby stále velice aktuální. Základním kamenem radikální léčby je léčba chirurgická. Na druhou stranu chirurgické postupy jsou zatíženy poměrně vysokou incidencí komplikací. Proto jsou hledány a do praxe uváděny postupy, které zmiňované výsledky zlepšují, snižují výskyt komplikací a zlepšují kvalitu života po léčbě.

Jedním z takových postupů je provedení resekce rekta transanální technikou (TaTME), která je kombinována s postupem abdominálním. Tento přístup by měl snížit
procento trvalých stomií, zlepšit onkologické výsledky a kvalitu života.

 

 

Metoda, která zvládne i obtížně dosažitelné nádory

Jedná se o postup zavedený do praxe v roce 2010. V současné době je stále rozšířenější a jeho výhody jsou nesporné. Pozvolné zavádění do praxe je dáno technickou náročností tohoto výkonu. Je to postup, který klade vyšší nároky nejen na chirurga, ale i na materiálně-technické vybavení. „TaTME je metoda, která se používá u pacientů s nádory rekta, které jsou jinými technikami obtížně dosažitelné. Jedná se o nádory buď pokročilejší, nebo nádory, které jsou umístěny v oblasti rekta velmi nízko,“ říká přednosta Chirurgické kliniky Nemocnice Pardubického kraje MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.

 

Dvoutýmový postup zajistí kratší čas operace i lepší přehled

TaTME prováděná pomocí současně pracujících a spolupracujících dvou týmů má nesporné výhody. Patří k nim kratší operační čas, lepší anatomický přehled při trakci a kontratrakci i využití lepšího úhlu při disekci. Dvoutýmový postup je jednoznačně přínosný při preparaci na přední ploše rekta u mužů. Indikace k TaTME jsou stále tématem diskusí i kontroverzí. Neexistuje konsenzus, zda k TaTME indikovat všechny pacienty s tumorem rekta nebo pouze vybranou část pacientů. Pracoviště zabývající se rektální chirurgií by mělo mít tento postup zvládnutý a mít ho v portfoliu přístupů k resekci rekta v rámci „chirurgie šité na míru“. 

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník