Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Onkologie: Článek

Metoda operační léčby karcinomu rekta TaTME

Bc. Aneta Bičišťová

8. červen 2022

Jedním z takových postupů je provedení resekce rekta transanální technikou (TaTME), která je kombinována s postupem abdominálním. Tento přístup by měl snížit
procento trvalých stomií, zlepšit onkologické výsledky a kvalitu života.

Metoda, která zvládne i obtížně dosažitelné nádory

Jedná se o postup zavedený do praxe v roce 2010. V současné době je stále rozšířenější a jeho výhody jsou nesporné. Pozvolné zavádění do praxe je dáno technickou náročností tohoto výkonu. Je to postup, který klade vyšší nároky nejen na chirurga, ale i na materiálně-technické vybavení. „TaTME je metoda, která se používá u pacientů s nádory rekta, které jsou jinými technikami obtížně dosažitelné. Jedná se o nádory buď pokročilejší, nebo nádory, které jsou umístěny v oblasti rekta velmi nízko,“ říká přednosta Chirurgické kliniky Nemocnice Pardubického kraje MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.

Dvoutýmový postup zajistí kratší čas operace i lepší přehled

TaTME prováděná pomocí současně pracujících a spolupracujících dvou týmů má nesporné výhody. Patří k nim kratší operační čas, lepší anatomický přehled při trakci a kontratrakci i využití lepšího úhlu při disekci. Dvoutýmový postup je jednoznačně přínosný při preparaci na přední ploše rekta u mužů. Indikace k TaTME jsou stále tématem diskusí i kontroverzí. Neexistuje konsenzus, zda k TaTME indikovat všechny pacienty s tumorem rekta nebo pouze vybranou část pacientů. Pracoviště zabývající se rektální chirurgií by mělo mít tento postup zvládnutý a mít ho v portfoliu přístupů k resekci rekta v rámci „chirurgie šité na míru“.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník