Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Ve druhé polovině února proběhla v Jihlavě již šestá, a dalo by se říci tradiční, jihlavská konference zabývající se v celé šíři poruchami pánevní statiky u žen.

07.05.2012

24. listopadu 2011 proběhla v Horáckém divadle v Jihlavě již třetí konference porodních asistentek. Tuto akci tradičně pořádají Katedra zdravotnických studií Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jihlava a Aesculap Akademie. Záštitu přijali ministr zdravotnictví České republiky doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, rektor Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Ing. Jakub Novotný, Ph.D., a ředitel Nemocnice Jihlava MUDr. Lukáš Velev.

10.01.2012

17. března 2011 proběhla v kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina 2. jihlavská onkogynekologická konference odborně zaměřená na zhoubné nádory ovaria. Tuto celostátní konferenci upořádala Lékařská komora ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickým a Onkologickým oddělením Nemocnice Jihlava spolu s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě a Aesculap Akademií.

16.05.2011

Dne 17. února 2011 proběhla v kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina pod záštitou hejtmana kraje MUDr. Jiřího Běhounka, rektora Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Ing. Jakuba Novotného, Ph.D., a ředitele Nemocnice Jihlava MUDr. Lukáše Veleva již jubilejní 5. jihlavská konference „Poruchy pánevní statiky a urogynekologie“.

05.04.2011

18. února 2010 proběhla v kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina již 4. jihlavská konference „Poruchy pánevní statiky a urogynekologie“. Šlo o celostátní akci, na kterou přijali pozvání přední čeští urogynekologové a urologové. Zaregistrováno bylo sto deset účastníků. Akci uspořádala Česká lékařská komora ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickým a Urologickým oddělením Nemocnice Jihlava a Aesculap Akademií.

01.04.2010

Dne 5. listopadu 2009 proběhla v kongresovém sále v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina 1. jihlavská konference
porodních asistentek. Tuto akci pořádala Vysoká škola polytechnická v Jihlavě (Katedra Zdravotnických studií) a Nemocnice Jihlava (Gynekologicko-porodnické oddělení) ve spolupráci s Aesculap Akademií. Záštitu nad konferencí přijali hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, rektor Vysoké školy polytechnické v Jihlavě PaedDr. Ladislav Jirků a ředitel Nemocnice Jihlava Ing. Josef Čekal.

04.02.2010

Dne 19. února 2009 proběhla v kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina již téměř tradiční 3. jihlavská konference s názvem „Poruchy pánevní statiky a urogynekologie“. Program konference byl sestaven tak, aby odpovídal současným trendům a nejnovějším poznatkům v oblasti urogynekologie a pánevní statiky. Byl rozdělen do dvou bloků, v rámci nichž zaznělo deset přednášek.

03.04.2009