Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

První jihlavská konference porodních asistentek

4. Únor 2010

První jihlavská konference porodních asistentek

Dne 5. listopadu 2009 proběhla v kongresovém sále v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina 1. jihlavská konference
porodních asistentek. Tuto akci pořádala Vysoká škola polytechnická v Jihlavě (Katedra Zdravotnických studií) a Nemocnice Jihlava (Gynekologicko-porodnické oddělení) ve spolupráci s Aesculap Akademií. Záštitu nad konferencí přijali hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, rektor Vysoké školy polytechnické v Jihlavě PaedDr. Ladislav Jirků a ředitel Nemocnice Jihlava Ing. Josef Čekal.

Dopolední program zahájili svojí prezentací Květoslava Došková a MUDr. Vladimír Dvořák z Centra ambulantní gynekologie a primární péče v Brně. Ve své přednášce nazvané Úloha porodní asistentky
v primární péči o ženu jednak definovali osobu porodní asistentky, její úlohu, aktivity a způsob jejího vzdělávání. Také představili svoje pracoviště. Závěrem se zaměřili na Mnichovskou deklaraci týkající se porodních asistentek, na standardy pro obor porodní asistence a program Zdraví 21.

Porodní asistentka v plánovaném rodičovství

Následující přednášku s názvem Porodní asistentka v plánovaném rodičovství přednesl
MUDr. Radim Uzel, CSc., ze Společnosti pro plánování rodiny a antikoncepci v Praze. Se šarmem
a vtipem sobě vlastním sumarizoval nové současné popularizované trendy a možnosti antikoncepce.
Z jeho příspěvku vyplývá, že porodní asistentky jsou celosvětově nedílnou součástí v předávání a šíření informací o antikoncepčních metodách. Jeho přednáška se také týkala sexuologické osvěty. Nezapomenutelný dojem na auditorium vyvolaly krátké šoty ze Spojených států z roku 1947 týkající se nácviku felace a polykání ejakulátu.

V následující přednášce se MUDr. Karel Klanica z Gynekologické ambulance polikliniky Břeclav věnoval využití erotických pomůcek v gynekologické ambulanci. Že jde o téma velice žhavé, prokázalo množství odkazů na dotaz erotické pomůcky ve vyhledávači Google - během 0,31 sekund se jich zobrazilo
464 000. Jednalo se o vibrátory, Venušiny kuličky a lubrikační gely. Ve vtipně pojaté prezentaci bylo sumarizováno jejich použití v gynekologii, kde se tyto předměty užívají k neerotickým účelům. Jde
o stavy po vytvoření nové pochvy, problémy s imisí penisu, u vaginismu a dyspareunie, u stavu po hysterektomiích, poševních plastikách, u kraurózy vulvy a zejména při poruchách statiky pánevních orgánů a inkontinence moče, stolice a plynů.

Porodní plán rodiček

Bc. Miroslava Kameníková z Gynekologicko-porodnické kliniky v Brně se věnovala porodnímu plánu rodiček. Je to zdroj, který slouží k pobavení personálu porodního sálu, nebo manuál vypovídající
o chování všech zúčastněných při porodu? Z její prezentace vyplynulo, jak je tento dokument při porodu důležitý, i přes spoustu problémů, které nejrůznější přání rodiček mohou způsobit. Velkým problémem je časový faktor, zvláště v současné době populační exploze. Každé pracoviště by se mělo snažit rodičkám jejich přání a požadavky splnit. Měla by zde být vůle k tomu, aby jim porodníci vyšli vstříc, nabídli jim různé možnosti a uměli i to, co není úplně běžné. Nejhorší je, vládne-li na porodním sále mezi rodičkou a jeho personálem nepřátelství.

Eva Štancolvá se věnovala problematice, jak daleko je možno zajít v respektování přání rodičky a jejího doprovodu. Zrekapitulovala současnou situaci a stanovila cíle porodnických týmů: přiblížit se představám rodičky, zajistit bezpečný porod, neohrozit profesně sebe ani své spolupracovníky, zvládat konfliktní situace, negativní rozhodnutí rodičky zaznamenat v dokumentaci a neodradit rodičku
od dalšího těhotenství.

Ing. Eva Kopasová z Maitrea Praha a porodní asistentky Romana Daňhelová a Eva Homolová
z Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jihlava se věnovaly problematice aromaterapie. Zrekapitulovaly možnosti užití těchto přípravků jak v těhotenství (oleje proti striím, masážní olej na hráz), v první době porodní (analgetické účinky levandule úzkolisté a růžového dřeva), ve druhé době porodní (jasmín a šalvěj muškátová) a v šestinedělí (geranium při psychických obtížích a nobilis tilia jako protizánětlivé agens).

Dopolední program uzavřela přednáška Ing. Karla Klodnera z Pears Health Cyber o moderním přístupu ke vzdělávání (www.eunio.cz). Ve své prezentaci naznačil podmínky a realizaci tohoto vzdělávacího programu pro porodní asistentky a vyzval je k aktivní účasti na něm. Z přihlášených porodních asistentek vylosoval tři, které byly odměněny věcnými dary (knihou Aleše Roztočila a kol.: „Moderní porodnictví“ a akciemi Eunio).

Co bylo také na programu...

Po polední přestávce, která byla zpestřena vydatným obědem, sumarizoval prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., z Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jihlava současný pohled na porod do vody. Svoji přednášku uzavřel tím, že v této době je možné na podkladě relevantních studií konstatovat, že porod do vody má analgetický efekt na matku, nezvyšuje procento porodnických komplikací, a tím nezhoršuje perinatální výsledky. Patří dnes již mezi standardní alternativy porodů. Jde tedy o běžnou metodu porodnické analgezie. Při zachování a respektování indikací, kontraindikací a dalších podmínek nepředstavuje takto vedený porod žádné riziko pro matku a dítě a není důvod k obavám rodičů ani neonatologa.

PhDr. Marie Pečená z Ordinace klinické psychologie v Praze hovořila o porodu s partnerem a jeho vlivu na stabilitu rodiny. Na několika kazuistikách demonstrovala, že přítomnost partnera při porodu má jednoznačně pozitivní vliv nejen na vztah obou rodičů, ale i na stabilní prostředí v rodině.

MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni hovořil
o prevenci poranění perinea. Jeho rozsáhlou práci a velké zkušenosti v této problematice je možné sumarizovat do následujícího doporučení: zpomalení porodu hlavičky, intenzivní spolupráce s matkou, manuální podpora hráze, epiziotomie, použití porodnického gelu a horká komprese hráze. Zvláštní pozornost věnoval vakuu mextraktoru a porodnickým kleštím a provedení epiziotomie
u instrumentálního porodu. Na závěr konstatoval známý fakt, že jedinou účinnou prevencí porodních poranění je provedení primárního císařského řezu.

MUDr. Dana Matušková z Neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Brno se věnovala problematice resuscitace novorozence porodní asistentkou. Zdůraznila zejména praktický algoritmus neonatální resuscitace profesora Petera Safara, s jeho praktickým nácvikem: A - airvay, B - breathing, C - circulation, D - drugs. Pracovnice Rehabilitačního a Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jihlava Lenka Trávníková a Marie Poláková se věnovaly problematice porodnické rehabilitace. Kromě sumarizace moderních metod v rehabilitaci těhotenství při porodu a v šestinedělí se zaměřily i na problematiku využití metody Ludmily Mojžíšové.

Mgr. Alena Valová z Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jihlava přednesla přednášku na téma negativní perinatální výsledek z psychosociálního pohledu. Závěrem konstatovala, že zásadním smyslem rodinné péče o hendikepovaného je naplnit jeho citové potřeby reálně prožívanými a smysluplnými kontakty s nejbližším okolím. Rodina hendikepovanému dítěti dává životní perspektivu, umožňuje-li to jeho stav, podílí se na volbě povolání, a zprostředkovává mu získání základních dovedností a schopností pro život v nových vlastních rodinných a partnerských vztazích.

MUDr. Věra Hořínová z Ambulance lékařské genetiky v Jihlavě ve velmi vtipné přednášce popsala genetická stigmata novorozence, a to na příkladech známých osobností veřejného života. Závěrem konference zazněly z úst vedoucí katedry zdravotnických studií Vysoké školy polytechnické v Jihlavě PhDr. Marie Říhové i studentek této katedry různé zkušenosti a také náměty k bakalářskému studiu.

Konference byla zajištěna jak bezplatným pronájmem kongresového sálu kraje Vysočina, tak sponzoringem společností B. Braun Medical, Polymed, Maitrea, Panep, Elasti-Q a Medela. Tyto firmy doplnily program konference oprezentace svých produktů. Účastnice konference - a bylo jich přes
sto padesát - tyto výrobky velmi zaujaly. Závěrem byli všichni přítomní pozváni na plánovanou
2. jihlavskou konferenci porodních asistentek, která se bude konat 11. listopadu 2010.

Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
Nemocnice Jihlava
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory