Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Produkt měsíce února - Targon PH

1. Únor 2011

Produkt měsíce února - Targon PH

Před necelými osmi lety byl poprvé v České republice implantován intramedulární hřeb pro zlomeniny proximálního humeru Targon PH. Událo se tak na liberecké traumatologii, která se u nás stala průkopníkem v užití tohoto unikátního implantátu.

Jedinečné řešení zlomenin proximálního humeru

Za těchto osm let se Targon PH stal neoddiskutovatelně jedničkou mezi implantáty využívanými při řešení zlomenin proximálního humeru, což dokládá 2 178 voperovaných implantátů za rok 2010. Největší množství pacientů měly v uvedeném roce Nemocnice České Budějovice, Fakultní nemocnice
v Motole, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Ostrava, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská nemocnice Liberec a Úrazová nemocnice v Brně.
  
Autorem hřebu je německý traumatolog Dr. Hans-Werner Stedtfeld, bývalý šéf traumatologického centra Kliniky v Norimberku.

Implantace hřebu

V souladu s prvními zkušenostmi byl hřeb úrazovými chirurgy chápán jako implantát vhodný zejména pro dvou a tříúlomkové zlomeniny proximálního humeru. Hřeb je konstruován jako rovný implantát, který se zavádí z vrcholu hlavice humeru po repozici zlomeniny, dokonce při správném zvolení bodu zavedení (entrypointu) má i autorepoziční schopnosti. Operuje se v poloze vpolosedě, tzv. beach chair, a při dorziflexi končetiny lze snadno správné místo pro otevření dřeňové dutiny nalézt před předním okrajem akromia.

Do hlavice lze zavést až čtyři úhlově stabilní šrouby. Dva jsou zaváděny přes velký hrbol, jeden prochází malých hrbolem a další je možno implantovat přímo do spodní části hlavice pod velkým hrbolem. Distálně lze nejkratší hřeby (150 mm) zajistit pomocí cíliče, delší hřeby (až 280 mm) pro komplexní ypsilaterální zlomeniny se jistí z volné ruky. To jsou v zásadě hlavní principy indikace a implantace hřebu Targon PH, jak byly při jeho zavedení na trh prezentovány.

Historie a postupné zdokonalování hřebu

Kdo zná Dr. Stedtfelda, je mu jasné, že inovace a nové možnosti indikací pro jeho hřeb na sebe nenechaly dlouho čekat. V roce 2003 publikoval v The Journal of Bone and Joint Surgery (V. Británie) článek popisující metodu Rope Over the Bitt. Jejím základem je snaha používat hřeb i pro komplikovanější čtyřúlomkové zlomeniny s kominucí fragmentů. Codmanovu teorii čtyř úlomků doplňuje Stedtfeld o pátý fragment, který vzniká z úlomku velkého hrbolu. Navíc je často přítomna jejich kominuce, a to je právě prostor pro Rope Over the Bitt (Lano okolo pacholete). Pachole v tomto slova smyslu znamená jednoduché námořní zařízení - vlastně nízký sloup - ke kterému se přivazují lodě.
A stejně tak, jako je v přístavu přivázána loď - pevně a spolehlivě -, je šlašitá část rotátorové manžety spolu s drobnými kostními fragmenty velkého hrbolu pomocí sutury ukotvena ke šroubům proximální skupiny. Tato metoda vyžaduje sice o něco více rozšířený přístup, její výhodou je ale větší stabilita úlomků a lepší možnost jejich repozice a retence.  

Velice úspěšnou inovací bylo v roce 2004 vložení hmoty PEEK (polyethylen ether keton) do otvorů pro proximální skupinu šroubů. Při zavedení šroubů do těchto otvorů se vlastně šroubem vyřízne ve hmotě závit, což způsobí naprosto pevné a spolehlivé držení šroubů bez možnosti jejich vycestovaní.
V roce 2007 se rozšířilo portfolio šroubů o zavírací šrouby v několika délkových variantách, které umožňují prodloužení hřebu v případě, že je příliš hluboko zanořen.

Pomocí těchto nových postupů a změn se rozšířila indikační skupina zlomenin vhodných pro Targon PH, a tak i pacienti s velice těžkými poraněními této komplikované anatomické oblasti mohou být léčeni tímto sofistikovaným implantátem a mohou využívat jeho výhod - minimální invazivity, rychlé rehabilitace a brzkého návratu do normálního života. Tuto skutečnost dokazuje nejen počet operací, který se od uvedení implantátu na trh každoročně neustále zvyšuje, ale i spokojenost operatérů s vlastním implantátem a jednoduchým instrumentáriem.

Technické údaje

Targon PH je vyroben z titanové slitiny Ti6AL4V.  V sortimentu lze nalézt jak variantu krátkou, v délce 150 mm s distálním průměrem 8 mm, tak variantu dlouhou, v délkách 200-280 mm o distálním průměru 7 mm.

Výhody

  • minimální invazivita
  • rychlá rehabilitace
  • jednoduché instrumentárium
  • jištění pomocí cíliče
Tomáš Stibůrek
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory