Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ortopedie: Produkt měsíce

Produkt měsíce - MACS TL II

redakce Braunovin

30. leden 2012

MACS TL II (Modular Anterior Construct System for Thoracic and Lumbar Spine) je implantát k přední stabilizaci páteře a je opět na špičce. Volba operačního přístupu u dekomprese páteřního kanálu v problematice ošetření traumat torakolumbální páteře byla dlouho kontroverzní.

Mnozí autoři viděli dekompresi, corpectomii a fúzi z předního přístupu jako efektivnější ve srovnání se zadním přístupem. Naopak jiní poukazovali na četnější výskyt operačních a pooperačních komplikací. Tato argumentace byla jistě správná. Podle provedených studií byl otevřený přední přístup ve 14 procentech příčinou pleurálních adhezí, interkostálních neuralgií a pneumotoraxu. Proto se hledala cesta, jak minimalizovat výskyt zmíněných komplikací.

Z historie miniinvazivních operací

Operační skupina z Úrazové kliniky v německém Murnau se od roku 1996 začala intenzivně věnovat miniinvazivním operacím s videoasistencí. Její členové operovali 550 pacientů a už tato změna v operační technice vedla k poklesu výskytu výše uvedených komplikací na 5,4 procent. Potvrzení pracovní hypotézy povzbudilo operační tým k dalšímu kroku.

Lékaři R. Bei­sse a M. Potulski začali provádět první zcela endoskopické dekomprese a pokoušeli se provést také stabilizaci páteře endoskopickou technikou.

Po odzkoušení existujících implantátů se rozhodli. Bylo potřeba vyvinout nový implantát vhodný k endoskopické operační technice a stejně tak instrumentárium, pomocí kterého bude možno endoskopický výkon bezpečně a spolehlivě vykonat.

Došlo ke spojení špičkových odborníků z kliniky v Murnau s významným německým výrobcem medicínských nástrojů, ortopedických a spondylochirurgických implantátů - společností Aesculap, která je součástí koncernu B. Braun. Tak byl v listopadu 1999 uveden na spondylochirurgický trh nový, v té době revoluční implantát. Byl to první implantát a kvalitní, vysoce sofistikované instrumentárium speciálně konstruované pro operace páteře endoskopickou technikou - MACS TL (Modular Anterior Construct System for Thoracic and Lumbar Spine).

Indikace

  • nestabilní fraktury hrudní a bederní páteře v rozsahu od T3 po L3
  • A 2.1 (vysoce kompresivní zlomeniny), typ B (distrakční typ flexně/extenční úrazy) a typ C (A, B plus rotační složka
  • diskoligamentózní instability
  • poúrazové a tumorózní komprese páteřního kanálu;
  • corpectomie pro tumory a metastázy;
  • s odstupem času zavedl a standardizoval prof. MUDr. Otto Vlach, DrSc., toto instrumentárium také pro korekci a stabilizaci deformit.

První operace s MACS TL

První operace provedené endoskopickou metodou byly náročné. Operační čas se pohyboval v průměru 5,42 hodin. V průběhu deseti let byla endoskopická operace páteře postupně zdokonalována. Stejně tak instrumentárium a endoskopická technika. Operační čas a ostatní sledované parametry se výrazně zlepšily. Operační čas je nyní v průměru 120 minut.

MACS TL II

Po etapě vývoje a testování byl na konci roku 2011 představen MACS TL II. Díky nadčasovému konceptu MACS TL nebylo nutné měnit design všech implantátů. Již tato první generace byla a po celou dobu je nejpevnějším a úhlově nejstabilnějším implantátem. To vše při nejnižší konstrukční výšce. Tento parametr je při předních stabilizacích velmi významný. Minimalizuje se tak mechanické dráždění velmi zranitelných struktur v hrudníku a v oblasti retroperitoneálního prostoru.

Technické vlastnosti a vylepšení

Vývojový tým se tedy spíše zaměřil na zjednodušení a zefektivnění operačního postupu. Změnami v instrumentáriu a jeho zkvalitněním došlo v průběhu operace ke sdružení několika kroků. To si nakonec vyžádalo i změnu v portfoliu implatátů. Došlo ke „spojení“ vnitřní matice pro zablokování polyaxiálního šroubu s centralizérem používaným v průběhu výkonu. Toto spojení se velmi jednoduchým závěrečným dotažením rozruší a centralizér se následně vyjme. Tato velmi efektivní modernizace postupu poté uspoří několik operačních kroků, a tím také významně zkrátí operační čas.

Dlahy

Dále bylo rozšířeno spektrum dlah. Nyní jsou nově k dispozici dlahy od 40 mm do 100 mm s přírůstkem po 5 mm. Dříve byl narůst od 60 mm nahoru po 10 mm. Snahou je ale nabídnout ideální velikosti, a minimalizovat tak dráždění okolních struktur.

Pro delší, multisegmentální stabilizace je možné použít dvě tyče až do 300 mm. Ty jsou podle potřeby modelovatelné.

Polyaxiální šrouby

Polyaxiální šrouby jsou v dostatečné nabídce od 15 mm do 55 mm. Zde nebylo potřeba dělat žádné změny. Stejně tak stabilizační šrouby (20-50 mm) a hrudní šrouby pro hrudní clamp zůstaly beze změn (15-30 mm).

Instrumenty

Největší změny se tedy uskutečnily v oblasti instrumentů. Došlo hlavně ke zkvalitnění jednotlivých instrumentů odpovídající době. Použité jsou nejmodernější materiály. Zlepšily se již tak velmi slušné ergonomické vlastnosti. Nástroje vynikají ještě větší přesností než ty první generace.

Některé jsou zcela nahrazeny novými (šroubováky, momentové klíče, šablona k přípravě setu - polyaxiální deska, polyaxiální šroub a centralizér s vnitřní maticí).

Jsme si jisti, že to vše přispěje k ještě větší oblibě MACS TL II. Již tak vysoce kvalitní systém dostává novou, moderní podobu a špičkové vlastnosti.

Přejeme všem našim dlouholetým uživatelům i novým zákazníkům příjemné a bezpečné operování s MACS TL II a dobrý pocit, že poskytují svým pacientům to nejlepší při předních stabilizacích páteře.

Úsměv pro život

Jako produkt měsíce vybírá společnost B. Braun vždy jeden z nejúspěšnějších produktů ze svého portfolia. Jedná se o výrobek, který je obchodně úspěšný, inovativní, nadčasový či jiným způsobem unikátní. Zakoupením právě aktuálního Produktu měsíce máte i vy možnost nejen využívat kvalitní a osvědčený zdravotnický prostředek, ale navíc přispět na charitativní projekt Úsměv pro život. Část výnosů z měsíčních prodejů produktu totiž společnost připíše na konto Úsměvu pro život.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník