Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Produkt měsíce - EnduRo

1. Červenec 2011

Produkt měsíce - EnduRo

V současné době představují revizní operace téměř 15 procent z celkového počtu implantací náhrad kolenního kloubu. Podíl revizí prudce stoupá a zároveň i počet vícenásobných reoperací. Stále více primárních operací se provádí u mladších pacientů, přičemž očekávaná délka lidského života se prodlužuje. Proto také čím dál tím více pacientů potřebuje během svého života třetí či čtvrtou endoprotézu.

Rotační závěsná endoprotéza kolenního kloubu

Nárůst počtu revizních operací endoprotézy kolenního kloubu je zcela logický a dal se očekávat na základě již zmíněných demografických trendů. Možným řešením těchto komplikovaných případů se obvykle stávají implantáty s rotačním závěsem. Nicméně tento typ endoprotézy s sebou doposud nesl řadu nevyřešených problémů, především opotřebení mechanismu závěsu otěrem a nedokonalou geometrickou konstrukci, která se od fyziologických požadavků významně odchyluje. Oba tyto faktory mohou vést k předčasnému uvolnění implantátu a ztrátě jeho funkce.

Dlouhá životnost díky novým materiálům

Revizní systém kolenních náhrad EnduRo vychází z nové koncepce založené na biomechanických materiálech. Tyto nové látky prakticky eliminují mechanismy, které by mohly způsobit selhání implantátu, a jsou tedy nezbytnou podmínkou pro prodloužení životnosti rotačního závěsného implantátu na úroveň klasických kondylárních implantátů. Zárukou dlouhé životnosti endoprotézy je použití osvědčené a spolehlivé slitiny kobaltu, chromu a molybdenu k výrobě kovových částí implantátu v kombinaci s polyetereterketonem (PEEK)  zpevněným uhlíkovými vlákny coby inovativním nosným materiálem pro mechanismus závěsu.

Indikace

Systém EnduRo dokáže úspěšně řešit závažné poruchy kolenního kloubu, které nelze léčit jiným způsobem, jako např. indikace degenerativní, revmatoidní a poúrazové artrózy, ankylózy a těžké deformity kolenního kloubu s významnou kostní ztrátou. Naprosto jedinečný je u případů vykazujících insuficienci nebo úplnou absenci zevního i vnitřního stabilizačního aparátu kolenního kloubu - tedy především postranních vazů, zkřížených vazů a kloubního pouzdra. V těchto případech, které jsou doprovázeny ztrátou funkce postranních vazů, bývá rotační závěsná endoprotéza často jedinou možností, jak dosáhnout stabilního kolenního kloubu.

Technické údaje

Pro úspěšnou implantaci a optimální stabilitu implantátu je klíčové použití prodloužených dříků
u femorální i tibiální komponenty, jež jsou vzájemně propojeny závěsem. Díky významným kostním defektům a vazové nestabilitě jsou síly působící na tibiální i femorální komponentu mnohem vyšší než u pacientů s fungujícím vazivovým aparátem, a tedy i nároky na stabilitu obou komponent jsou větší.

Systém EnduRo umožňuje značnou pohyblivost kolenního kloubu:

 • možnost rotace je 12° ve vertikální ose jak v laterálním, tak mediálním směru,
 • úhel flexe je nejméně 140°, a ještě dále jej zvětšuje sofistikovaná technologie 3 mm zdvihu,
 • možnost hyperextenze je až 3° a je bezpečně limitovaná inovativní interakcí mezi femurem a tvarem PE kluzné vložky,
 • zajištění proti dislokaci obstarává kuželovitá rotační osa opatřená pojistnou maticí, zasunutá do tibiální komponenty a připevněná k vnitřnímu kuželu femorálního závěsného kruhu.

Závěsný rotační systém EnduRo je nabízen v následujícím portfoliu

Femorální komponenty

 • tři velikosti, pravá/levá pro každou velikost, možnost posunu dříku v AP směru (offset) +/- 2 mm

Tibiální komponenty

 • tři velikosti, možnost offsetu v ML směru +/- 6 mm

Femorální dříky

 • necementované, průměr 12-20 mm, dvě délky (117, 177 mm), 5°/7°
 • cementované, průměr 12, 15, 18 mm, dvě délky (77, 157 mm), 6°

Tibiální dříky

 • necementované, průměr 11-20 mm, dvě délky (92, 172 mm)
 • cementované, průměr 12, 15, 18 mm, dvě délky (52, 92 mm)

Femorální spacer

 • distální a posterior, 4, 8,12 mm

Tibiální hemi-spacer

 • RM/LL a RL/LM
 • 4, 8, 12, 16 mm

PE rotační vložky

 • tři velikosti
 • 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm
 • rozsah rotace +/- 12°

Pately

 •  šest velikostí (26, 29, 32, 35, 38, 41 mm)

Vlastnosti a zajímavosti

 • endoprotéza závěsného typu (hinged knee) pro totální kolenní artroplastiku při kombinované instabilitě kolenního kloubu

Výhody

 • systém je vhodný  i pro velmi složité případy revizních operací řešící vazové insuficience a značné kostní ztráty 
 • široké portfolio implantátů
 • možnost užití navigačního systému OrthoPilot®
 • zachování velkého rozsahu pohybů
 • nízký otěr PE plata
 • použití nových materiálů
 • provedení pro alergické pacienty (AS)

Rotační závěsný systém EnduRo je kompletní moderní řešení pro revizní operativu kolenního kloubu i v těch nejsložitějších případech. Je zcela kompatibilní s navigačním systémem OrthoPilot® a vyrábí se i v hypoalergenním provedení, tzv. verzi AS (alergy solution), kdy veškeré kovové části pokrývá pět vrstev zirkonium nitrátu, což je naprosto bezpečný povrch pro alergické pacienty.

MUDr. Ondřej Rejda
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

20. září 2021 proběhla v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi operace kyčelního kloubu, při které byl poprvé na území Česka a Slovenska použit systém augumentací Aesculap Structan®, který je určen k revizním operacím acetabula. Jak se s novým systémem manipuluje? Jaké jsou jeho výhody? Na tyto otázky nám odpověděl primář ortopedického oddělení v Klaudiánově nemocnici, MUDr. Pavel Šedivý, který měl možnost systém vyzkoušet.

20.10.2021

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory