Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Práce s laparoskopem se nedá odkoukat

31. Říjen 2016

Práce s laparoskopem se nedá odkoukat

„S 3D laparoskopem pracuji poprvé. Myslím si, že je to vidět, právě jsem si vytrhla steh,“ směje se MUDr. Veronika Šturcová Kaliská z Nemocnice Motol, zatímco se učí správnou techniku šití. MUDr. Jaroslav Pacovský (vlevo) její zručnost chválí.

Výroční konference České urologické společnosti každoročně přiláká stovky lékařů a zdravotních sester, kteří se přijíždějí seznámit s nejnovějšími trendy urologie. Kromě přednášek měli návštěvníci letos možnost navštívit také stánek B. Braun, na němž se mohli seznámit s novinkami v oblasti intermitentní katetrizace, ale hlavně trénovat laparoskopické dovednosti na 3D trenažéru pod vedením MUDr. Jaroslava Pacovského, Ph.D.

Výroční konference České urologické společnosti, která se letos konala v areálu Výstaviště v Českých Budějovicích 19. – 21. října, přilákala na tisícovku návštěvníků. Letošní konferenci vládlo téma endoskopické léčby hyperplazie prostaty. Kromě toho na konferenci zazněla řada dalších témat z oblasti funkční urologie, dětské urologie nebo léčby striktur močové trubice.

Kdo se na laparoskopické kurzy hlásí?
Většinou zájemci, kteří laparoskopii neprovádějí a chtějí se to teprve naučit.

Jak jim to jde?
Jde jim to skvěle. Všichni to dělají s nadšením. A to jejich nadšení i přes to, že se třeba z počátku nedaří, je cítit. Na jednoho studenta máme zhruba tři čtvrtě hodiny, ale když nemají roztřesené ruce a rozpálené tváře, nechtějí nástroje předat dalšímu. (smích)

Je vidět za tři čtvrtě hodiny nějaký posun? Mohou si techniku šití za takovou chvíli zlepšit?
Určitě. Laparoskopické nástroje mají omezenou možnost pohybu a operatéři s nimi musejí pohybovat specificky. To se odkoukat nedá, nástroje člověk musí držet v ruce. I kdyby laparoskopické výkony tisíckrát viděli, pokud si to nezkusí, neví, o co jde.

Na Urogické klinice ve Fakultní nemocnici Hradec Králové také operujete s 3D laparoskopem. Vnímáte osobně rozdíl v průběhu operace?
Ano, operujeme tam už druhým rokem. 3D systém je obrovskou výhodou zejména při určitých typech operací, kdy víte, kde jehla je. Rozhodně to operace urychluje. I zkušenému laparoskopistovi to zrychlí výkon. A zjednodušší. Laparoskopicky operuji v podstatě všechno, celé spektrum urologických operací.

Pracujete osobně ve 3D často?
Já dělám laparoskopicky v podstatě všechno. Celé spektrum urologických operací. Pokud si můžeme vybrat, tak preferuji 3D. Je to lepší.

Stihnete tak odoperovat víc pacientů?
To rozhodně ano.

Kurzy laparoskopických technik vypisuje pravidelně Aesculap Akademie. Pokud se chcete na kurz přihlásit, sledujte jejich stránky. 

 

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Endoluminální vakuová terapie (Endo-SPONGE®) je miniinvazivní metoda léčby prosakování střevní anastomózy po nízkých předních resekcích rekta. Jedná se o unikátní výrobek, který vyvinuli dva chirurgové mnichovské univerzitní kliniky – Dr. Rolf Weidenhagen a Dr. Uwe Grützner – ve spolupráci s koncernem B. Braun. Léčbu pomocí endoluminální vakuové terapie poprvé popsal v roce 2008 právě Dr. Rolf Weidenhagen. Od té doby již byla publikována řada různých retrospektivních a prospektivních studií, které se zabývají použitím systému Endo-SPONGE® k léčbě defektů dolní části trávicího ústrojí. V databázích PubMed a EMBASE lze do současnosti najít po zadání slov Endo-SPONGE® EVT až čtyřicet publikací, včetně posterů. Výsledky těchto vědeckých prací jsou shrnuty ve složce klinických důkazů.

29.09.2021

Nová řada jednoho z nejúspěšnějších produktů z portfolia společnosti B. Braun s sebou nese mnoho inovací a posouvá úroveň kvality o generaci napřed.

24.05.2017
Aesculap Akademie

Mladí chirurgovia sa oboznámili s pokročilou technológiou multimodálnej liečby karcinómu kardie a žalúdka. Svoje dvere otvorila mladým chirurgom Klinika onkologickej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného onkologického ústavu v rámci kurzu Aesculap Akadémie

03.04.2015
Chirurgie