Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zkušenosti zdravotníků: monitoring hygieny rukou dává smysl

14. Říjen 2021

Zkušenosti zdravotníků: monitoring hygieny rukou dává smysl

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

Kdy jste začali s testováním systému NosoEx? 

Systém jsme začali testovat po předchozí přípravě na konci března tohoto roku. Zkušební období by mělo trvat tři měsíce, po nichž bude následovat vyhodnocení jeho efektivity. Na základě výsledků ze zkušebního období se pak rozhodneme, zdali systém budeme používat i nadále. 

Co bylo hlavním impulzem pro vyzkoušení monitorovacího systému NosoEx? 

Naším cílem je hlavně zvýšení efektivity hygieny rukou a snížení počtu infekcí spojených se zdravotní péčí.

Kolik monitorovacích zařízení je součástí testu?

Celkem jsme využili 38 dávkovačů se snímači. Všechny jsou prozatím umístěné pouze u nás na Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM), konkrétně na odděleních JIP 2 a JIP 3. Najdete je na chodbách, v technických místnostech a u toalet. Primárně jsou k dispozici personálu, protože u nás převážně hospitalizujeme pacienty, kteří jsou upoutáni na lůžko. Mobilní pacienti samozřejmě dávkovače dezinfekce také mohou využít, kupříkladu při návratu na lůžko v rámci rehabilitace.

Jaké konkrétní parametry sledujete? Proč zrovna tyto? 

Sledovaných parametrů je poměrně dost. Především nám jde o četnost úkonů a kvalitu i efektivitu provedení dezinfekce. Zajímá nás také četnost dezinfekčních úkonů podle jednotlivých lůžek, profesních skupin a četnost v čase v závislosti na předpokládaném vytížení personálu. Pochopitelně sledujeme také celkovou spotřebu dezinfekčních roztoků. 

Jak byste popsal hlavní výhody monitorovacího systému NosoEx? 

V první řadě je to možnost důkladné monitorace veškerého personálu. Systém NosoEx nám jasně ukazuje, kde máme v oblasti hygieny rukou slabá místa, a umožňuje nám na ně zacílit. Lze totiž přesně vysledovat dávkovače, v nichž je dezinfekce používána méně, než by bylo na místě. Máme i jasný přehled o spotřebě dezinfekčních roztoků v litrech. Snadno si tak naplánujeme objednávky dostatečného množství dezinfekčních prostředků, aniž bychom drželi zbytečně vysoké zásoby. Díky možnosti rozlišení podle profesních skupin lze také zapracovat na edukaci personálu. 

Jak byste zhodnotil dosavadní průběh testování a dílčí výsledky? 

Testovací provoz probíhá bez problémů a hodnotím ho kladně. Díky jednotlivým datům nám systém ukázal slabší stránky prováděné dezinfekce a místa, kde je třeba zapracovat na zvýšení kvality hygieny rukou. Aplikace, která eviduje data, je perfektně přehledná. S údaji je možné si opravdu „pohrát“ a jednotlivé informace jednoduše interpretovat.

Doporučil byste využití monitorovacího systému NosoEx ostatním zdravotnickým zařízením?

 Ano, doporučil. Podíl nozokomiálních infekcí stále roste a nedá se očekávat, že by se tento trend výhledově změnit. NosoEx lze tedy považovat za jeden z prostředků, jak s tímto problémem bojovat.

Jaké jsou reakce uživatelů na monitorovací systém NosoEx? 

Reakce se liší. Samozřejmě se nedá popřít, že jde o jeden z nástrojů kontroly personálu. Nejprve jsme si všichni na monitoring museli zvyknout a překonat počáteční rozpaky. Teď už ale mohu s čistým svědomím říci, že převládají pozitivní ohlasy. Podle mého názoru každá novinka potřebuje svůj čas, aby se na ni personál adaptoval.

Chtěl byste ještě na závěr něco dodat? 

Velmi rád bych poděkoval celému týmu společnosti B. Braun za perfektní spolupráci během zavádění systému NosoEx u nás v nemocnici. Zvlášť bych vyzdvihl přístup Evy Spilkové z obchodního týmu. 
 

Petra Borová, DiS.
Redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Pravidelná dezinfekce povrchů, se kterými přichází zdravotnický personál a pacienti do kontaktu, je nedílnou součástí dezinfekčních řádů.

21.09.2022

Nejen události kolem onemocnění covid-19 nám ukázaly, jak důležité je dbát na preventivní opatření před možnou infekcí. 

29.06.2022

Aesculap Akademie se po celém světě věnuje především postgraduálnímu vzdělávání zdravotníků. Těší nás, že v České republice rozšiřujeme své působení a otevíráme své kurzy i studentům lékařských fakult. V loňském roce jsme se začali věnovat také edukaci chronicky nemocných pacientů.

11.04.2022