Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní

I prostý záklon hlavy může zachránit život

Veronika Chalupová pracuje na záchrance 26 let. Lítala vrtulníkem, jezdila v sanitce a zároveň pracovala na dispečinku. T...

Host: Mgr. Veronika Chalupová

Záchranářka a pedagožka

Více o epizodě

Virtuální realita ve zdravotnictví

Virtuální realita proniká exponenciálním tempem také do zdravotnictví. Kdy a proč začal vývoj speciálních aplikací pro zd...

Host: Leoš Kubíček

Spolumajitel a CEO společnosti Virtual Lab, s.r.o.

Více o epizodě

Cukrovka na vzestupu

Proč se počet lidí s onemocněním diabetes mellitus stále zvyšuje? Jaké jsou nové možnosti v léčbě cukrovky? Je už v Česku...

Host: Prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Vedoucí lékař Diabetologického centra VFN na 3. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze a předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP

Více o epizodě

Paliativní péče v Česku

Jak moc změnil pohled na paliativní medicínu přelomový film Jednotka intenzivního života od Adély Komrzý? Kolik lidí v Če...

Host: doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Přednostka Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze

Více o epizodě

Nový rok, nový život

Porodnictví je prvním tématem letošního roku podcastu Medicína. Porodní asistentka z porodnice u Apolináře Pavlína Jirásk...

Host: Pavlína Jirásková

Staniční porodní asistentka v Zemské porodnici u svatého Apolináře,
Gynekologicko-porodní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Více o epizodě

Není čeho se bát ani proč se stydět

Urologická sestra Olga Panenková mluví o tom, že cévkování, stomie ani preventivní vyšetření například prostaty, nejsou a...

Host: Mgr. Olga Panenková

Zdravotní sestra ambulance Urologie Ukrajinská |
Konzultant pro pacientskou péči B. Braun

Více o epizodě

Česká anesteziologie patří ke světové špičce

Kam se obor anesteziologie v současnosti posouvá, jaké to je podávat anestezii malému miminku a proč jsou čeští anestezio...

Host: prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA

Přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace LF MU a FN Brno

Více o epizodě

Sport a medicína

Dá se skloubit náročný pracovní život s vrcholovým sportem? Mají lékaři výhodu při sportovní přípravě? Jak by měli začína...

Host: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., FCMA

přednosta I. interní kliniky Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Plzeň, Biomedicínské centrum, triatlonista

Více o epizodě
Co je podcast Medicína?

Přinášíme rozhovory s osobnostmi napříč zdravotnickými obory. Zveme si lékaře, sestry, pacienty i manažery působící ve zdravotnictví. Ptáme se jich na aktuální dění, ale i na běžné situace, které ostatním mohou pomoci.

Podcast medicina
Moderátorka podcastu

Lucie Kocourková

Našimi hosty jsou medicínští odborníci. Mluvíme spolu o zdraví, probíráme konkrétní lékařské specializace, zaměřujeme se na možnosti prevence a dotýkáme se také psychologické stránky v péči o pacienty.
Podcast moderuje Lucie Kocourková, tisková mluvčí Skupiny B. Braun, která tímto děkuje všem hostům za jejich čas a ochotu sdílet svoje zkušenosti s ostatními.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník