Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Pavlína Pucholtová

Devatenáctý ročník národního kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) se letos uskutečnil v jednom z nejvýznamnějších center akademické medicíny v tuzemsku - Hradci Králové. Ve dnech 13.-15. září 2012 se město na soutoku řek Labe a Orlice proměnilo v centrum s největší koncentrací lékařů, sester a obchodních zástupců zdravotnických a farmaceutických firem v České republice.

08.10.2012

V lednovém čísle Braunovin jsme vám představili automatické přečerpávací zařízení Exacta-Mix™ 2400,
přístroj určený k mísení vícezdrojových produktů. Prvním pracovištěm v České republice, kde tato míchačka
našla své uplatnění v přípravě All-in-one vaků a stala se nedílnou součástí lékárenské péče, je nemocniční lékárna ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Na první zkušenosti a dojmy jsme se zeptali Mgr. Pavly Kholové, farmaceutky odpovědné za přípravu parenterální výživy.

18.04.2011
příprava léčiv

V prostorách Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem probíhají již od podzimu roku 2002 periodické kurzy regionální anestezie horní a dolní končetiny. Kurzy pořádá Anesteziologicko-resuscitační oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice, o. z., ve spolupráci s Aesculap Akademií společnosti B. Braun Medical a firmou Abbott Laboratories. Nově se připojily i společnosti GE Healthcare a E. M. S. Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů.

04.11.2009

Ve dnech 13. - 15. května proběhl v Hradci
Králové již III. česko-slovenský kongres
intenzivní medicíny. Ještě před slavnostním
zahájením kongresu, které se uskutečnilo
v klidném prostředí na nábřeží Labe v prostorách kongresového centra ALDIS, začaly
postgraduální kurzy a výukové lekce. Pro
velký zájem jak ze strany mladších lékařů,
tak i zkušených odborníků byly tyto kurzy
již dlouho předem plně obsazeny.

21.09.2009

Rozhovor s Vladimírem Černým, předsedou české společnosti intenzivní medicíny, především o kongresu společnosti, který se konal v květnu tohoto roku.

21.09.2009

Společnost B. Braun Medical dlouhodobě podporuje vzdělávání lékařů a je trvalým partnerem na poli intenzivní medicíny
a anesteziologické péče. V roce 2007 se velmi brzy po založení společnosti ČSIM stala jako první jejím generálním partnerem.

01.10.2008

Již od podzimu roku 2002 probíhají s velkým úspěchem periodické kurzy regionální anestezie horní a dolní končetiny
ve spolupráci s Anesteziologicko-resuscitačním oddělením Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice, o. z., s finanční spoluúčastí firmy Abbott Laboratories a společností B. Braun Medical.

01.07.2008

Ve dnech 26. - 28. února 2008 se
v atraktivním prostředí mladoboleslavského muzea Škoda-Auto setkali odborníci s cílem podělit se o nové informace a zkušenosti
v problematice umělé plicní ventilace
a léčbě dechové nedostatečnosti.

01.05.2008