Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

OptiClose prináša uzatváranie rán bez stehov - prvé skúsenosti z Prešova

29. Říjen 2012

OptiClose prináša uzatváranie rán bez stehov - prvé skúsenosti z Prešova

Rozhovor s Miroslavom Mýtnikom, prednostom chirurgickej kliniky FNsP J. A. Reimana v Prešove, o prvých skúsenostiach s OptiClose

Pán prednosta, u koľkých pacientov ste už túto fóliu použili a na čo treba dávať dôraz pri jej aplikácii?

OptiClose sme využili v priebehu šiestich týždňov u trinástich pacientov. Je dôležité, aby sme fóliu aplikovali na suchý, odmastený povrch. Preto sme k dezinfekcii používali prostriedky na báze alkoholu, najlepšie bezfarebné, aby sme si zachovali možnosť optickej kontroly hojenia rany. Veľmi dôležitou záležitosťou je pred lepením prúžkov skontrolovať a osušiť okraje rany. Toto opatrenie spolu so spomínaným protichodným ťahom dvoch susediacich prúžkov zabezpečí dobrú adaptáciu okrajov rany. Takto ošetrená rana nevyžaduje ďalšie krytie.Pri akých indikáciách ste OptiClose použili?

Tento výrobok je predurčený predovšetkým pre detských pacientov a pre menšie a povrchové rany. Aj my sme ho teda indikovali zväčša pri operáciách na brušnej stene, ako napríklad pri operáciách prietrží alebo extirpáciách kožných nádorov a pod. Avšak po dobrých skúsenostiach u týchto pacientov sme ho použili aj pri apendektómiách, najčastejšie pri striedavom reze u žien, ale aj pri cholecystektómii, a dokonca pri operácii prsníka s benígnym nádorom.


Sú nejaké obmedzenia pri jeho použití?

Snáď jediným limitujúcim faktorom je predpokladaná dĺžka rezu. Prípravok je opatrený lepiacimi prúžkami kolmými k dlhej osi operačnej rany v dĺžke asi 7,5 cm. Viem si však predstaviť použitie dvoch adhezívnych fólií vedľa seba, čím by sa indikácia použitia z hľadiska dĺžky rany prakticky zdvojnásobila. A možno nás výrobca v budúcnosti prekvapí aj väčším formátom prípravku.

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim dobrý výsledok hojenia rany, hoci ho nepovažujem za obmedzujúci, je potreba mierne hustejšieho šitia podkožia. Toto opatrenie do značnej miery odľahčí vektorový ťah na okraj rany a významne napomôže dobrú adaptáciu okrajov. Pri operáciách na prsníku okrem toho odporúčame pri aplikácii OptiClose použiť jednozubé háčiky, ktorými ranu v dlhej osi naťahujeme, čím zlepšíme adaptáciu okrajov. Hoci OptiClose znemožňuje použitie rukavicových drénov, v prípade potreby drenáže možno ranu bez problémov drénovať trubicovým drénom, či už aktívnou Redonovou drenážou alebo pasívnym Tygonovým drénom. 
 

V čom vidíte hlavné výhody pre pacienta?

OptiClose po nadobudnutí rutinných skú­seností urýchľuje výkon, neischemizuje okraje rany, čím zlepšuje hojenie, umožňuje optickú kontrolu hojenia rany, zabezpečuje vynikajúci estetický efekt výslednej jazvy. V neposlednej miere netraumatizuje a to nie­len detských pacientov z vyberania stehov. Fóliu po zahojení rany odstraňujeme jednoduchým odlepením bez použitia akýchkoľvek inštrumentov. 
 

Ďakujem za rozhovor.

MVDr. Jana Koťová
divízia Aesculap
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Nefrolog a vedoucí lékař dialyzačního střediska Krajské zdravotní a.s. – Masarykovy nemocnice Děčín, o.z., MUDr. Martin Ullrych se již od vojny zaměřoval na vnitřní lékařství. Nakonec si ho získala nefrologie. V roce 2016 se stal v Čechách prvním ošetřujícím lékařem pacienta na domácí hemodialýze. O svém pacientovi sám říká, že „s buldočí vytrvalostí začal bombardovat zástupce pojišťovny s žádostmi o povolení provádět domácí hemodialýzu. To se nakonec koncem roku 2015 podařilo, takže od ledna 2016 jsme ho převedli na domácí hemodialýzu.“ 

03.11.2020

Přednosta I. ortopedické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D., patří mezi českou špičku v ortopedické operativě. Mívá dny, kdy vymění až čtyři kolenní nebo kyčelní klouby. Pomocníka mu už přes dvacet let dělá OrthoPilot, nejčastěji užívaný navigační systém na světě, který teď představil poslední verzi Elite.

02.11.2020

Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity Brno a ve stejném městě pak i zůstal jako chirurg v Bakešově chirurgické nemocnici. MUDr. Alan Munteanu vede divizi Aesculap a je členem vedení Skupiny B. Braun v České a Slovenské republice. Velkým tématem je pro něj v současné době navigovaná operativa, v níž vidí velkou budoucnost a která zajistí přístup na míru ke každému pacientovi a přesnější a ergonomičtější práci chirurgů. Jak si stojí česká a slovenská pracoviště při využití těchto technologií a jaké zajímavé nástroje a technologie aktuálně Aesculap nabízí? Odpovědi najdete v našem rozhovoru.

03.11.2020