Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie: Rozhovory

Novinka v řadě našich šicích materiálů: Novosyn® CHD

Bc. Marie Machytková, DiS.

18. Červen 2021

Novosyn

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

MUDr. Ján Debre

Narodil se v Popradě, v Praze absolvoval vysokoškolské studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy s atestací v oboru ortopedie a traumatologie. Od roku 2019 je primářem ortopedického oddělení v Nemocnici Šumperk. Ve své praxi se zabývá především kyčelní chirurgií, traumatologií, artroskopickou rekonstrukcí, řešením osteochondrálních defektů a kloubní endoprotetikou.
 

Proč jste si vybral právě Novosyn CHD?

Volba na nové antibakteriální vlákno Novosyn CHD padla z důvodu změny celé koncepce pojetí ošetření pacienta podstupujícího náhradu nosného kloubu, kterou jsme se rozhodli provést již v minulém roce. 

Můžete to více rozvést?

Nemocnice Šumperk je spádovou nemocnicí pro 200 tisíc obyvatel, přitom ošetřujeme hodně pacientů nejen z Olomouckého kraje, ale sjíždějí se k nám v podstatě pacienti z celé Moravy a potažmo i celé republiky. Na 30 lůžkách provádíme ročně přes 2800 operací, z toho standardně kolem 600 kloubních náhrad, zejména kolen a kyčlí. Při tomto počtu výkonů nás situace logicky nutí být maximálně efektivní. Naším cílem je nejen pacienta kvalitně a efektivně ošetřit, ale také udělat maximum pro to, abychom minimalizovali případné komplikace, včetně těch infekčních. Výskyt infekčních komplikací velkých kloubů se pohybuje v nízkých jednotkách %, nicméně jsou závažné a jejích dopady dalekosáhlé. Antimikrobiální vlákno potažené CHD svojí účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii. 
Proto jsme se za podpory vedení nemocnice rozhodli aplikovat v praxi principy ERAS, jejichž nedílnou součástí je prevence SSI - chirurgické infekce v ráně. Postupně se chystáme přejít na režim, ve kterém i díky intenzivní edukaci v preklinickém období všichni naši pacienti projdou ještě před nástupem do nemocnice tzv. celotělovou mikrobiální dekolonizací. Ta zahrnuje antimikrobiální ošetření pokožky mýdlem, použití ústní vody a nosního gelu. Tímto komplexním přístupem dochází ke snížení množství mikrobiální nálože zejména gram pozitivních mikrobů, včetně Staphylococcus aureus a koaguláza negativních stafylokoků, kteří osídlují uvedené lokality a jsou nejčastějšími původci ortopedických infekcí. Účinnost CHD pokrývá i eliminaci MRSE a MRSA. Operovaný kloub bude peroperačně před vlastní implantací náhrady rutinně vyplachován přípravkem na polyhexamidové bázi, a právě sutura bude provedena antimikrobiálním šitím rychleji inhibujícím bakteriální kolonizaci stehu.

Je tedy vhodné používat jakékoliv antimikrobiální prostředky?

Jako lékař se zajímám o rozdíl ve spektru jejich účinnosti. Oba zmíněné antimikrobiální prostředky mají vysokou účinnost na gram pozitivní baktérie a snižují tvorbu biofilmu. To je to, na co se v ortopedii soustřeďujeme.

A co náklady na operaci, nenavýší se příliš?

Mírné navýšení nákladů jednoznačně převáží celkový efekt tohoto postupu. Všichni si uvědomujeme, kolik nemocnice ročně vynaloží finančních prostředků na léčbu infekčních komplikací. Většinou tyto náklady pak dramaticky převyšují platby pojišťoven za výkony. Pokud se nám tedy podaří snížit výskyt infekčních komplikací totální náhrady byť o jednotky případů ročně, tato investice se nám suverénně vyplatí. Nesmíme přitom zapomenout ani na pacienta, kterému tak ušetříme spoustu nepříjemných prožitků vyplývajících z léčby případné infekční komplikace. To se slovy dá jen těžko vyjádřit.

Pokusil byste se prosím, mě jako laikovi, vysvětlit antimikrobiální účinnost?

Srovnejme například běžné mýdlo a dezinfekční prostředek na ruce. Dezinfekce rukou je rychlejší, dostupnější a efektivnější. Pokud srovnám šicí materiál bez potahu a s antimikrobiálním potahem, sice nezkrátím dobu tvorby sutury, ale ovlivňuji míru prevence vzniku infekce. A v tomto vidím výrazný benefit. 

Hovořil jste o principech ERAS, co dalšího se ještě ve vašem přístupu k pacientům s kloubní náhradou mění?

Už asi rok pracujeme na hlubších změnách našeho léty zažitého konceptu. Tyto změny se nyní budeme snažit postupně uvést do každodenní praxe. Našim cílem je spokojený, motivovaný a velmi dobře edukovaný pacient, který se po operaci rychleji, než dříve vrací zpět do aktivního života díky výraznému zkrácení rané rekonvalescence. Toto zrychlení a také zkrácení doby hospitalizace má významný dopad na úsporu finančních i lidských zdrojů v porovnání s klasickým pojetím ošetření.

Vidíte benefit využití antimikrobiálních vláken již v době pandemie?

Rozhodně ano. Nemocnice funguje ve značném omezení elektivního programu, soustředí se na výkony, které vyžadují akutní řešení. Tím odpadá plánovaná příprava pacienta, což s sebou nese i zvýšená rizika, včetně těch infekčních. Díky možnosti využití alespoň části preventivních opatření se určitě snižuje riziko jejich vzniku. Mějme na paměti, že infekční komplikace prodlužují délku hospitalizace v průměru o 8 dnů. Dnešní doba není jen o „lockdownu“, ale díky skluzu v plnění plánovaných termínů operačních výkonů, který vznikl reprofilizací lůžek, budeme dlouho dohánět vzniklou prodlevu. 

Osobně se těším na okamžik, až skoční COVID-19 a my budeme moci naplno rozvinout nový koncept a budeme mít odoperováno dostatečné množství pacientů, abychom se mohli podělit o první relevantní srovnávací data s oním klasickým, v Česku stále rozšířeným a běžně používaným konceptem.

 

Novosyn® CHD je sterilní vícevláknový pletený syntetický vstřebatelný materiál chirurgického šití vyráběný z kopolymeru 
se složením 90 % glykolidu a 10 % L-laktidu (PGLA 90/10). Jde o zdravotnický prostředek určený k použití v aplikacích, 
kde chirurgický zákrok vyžaduje použití syntetického  vstřebatelného pleteného šicího materiálu, zejména v aproximaci 
nebo ligatuře měkkých tkání hlavně v oblasti gastrointestinálního traktu, v gynekologii,  urologii a podvazování. 
Novosyn® CHD je potažen antibakteriální látkou chlorhexidin diacetát ke snížení rizika uchycení bakterií a kolonizace stehů 
bakteriemi. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených 
s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace. Více ZDE. 

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník