Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nie som herečka, som urologička

29. Květen 2013

Nie som herečka, som urologička

Rozhovor s MUDr. Nikoletou Ledérerovou, ktorá v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová lieči pacientov po poranení miechy.

 

Starostlivosť o pacientov po poranení miechy sa na Slovensku sústreďuje do Národného rehabilitačného centra Kováčová pri Banskej Bystrici. Obdobne ako v centrách v Českej republike, aj tu prebieha intenzívna rehabilitačná terapia s cieľom pripraviť pacientov čo najlepšie do aktívneho každodenného života. Neoddeliteľnou súčasťou je práca urológa pri nácviku metódy "intermitentnej močovej autokatetrizácie". Spýtali sme sa MUDr. Nikolety Ledérerovej, urologičky z Národného rehabilitačného centra Kováčová (NRC), na jej skúsenosti v tejto oblasti.

 

Pani doktorka, čo vás priviedlo k medicíne a prečo ste si vybrali práve urológiu?

K medicíne ma vždy viedli moji rodičia, hlavne otec. Ja som vždy chcela byť herečka. Teraz som rada, že herečkou nie som, ale ak by som mala zase 18 a ten rozum, čo teraz, asi by som sa znova pre medicínu nerozhodla a študovala by som niečo menej náročné. K urológii som sa dostala šťastnou náhodou. Bola som už v piatom ročníku medicíny a ani jeden z odborov, cez ktoré sme ako študenti prechádzali, sa mi nepáčil natoľko, aby som mala pocit, že toto chcem robiť. Môj otec sa priatelil s primárom Balážom z bystrickej urológie, a ja som tak na urológii strávila povinnú letnú prax a neskôr aj niekoľko "dobrovoľných" pobytov počas letných prázdnin. Svojím nadšením, ľudskými aj profesionálnymi kvalitami a úžasným pedagogickým prístupom ma primár s kolektívom "nakazili" a rozhodla som sa, že toto je presne to, čomu sa chcem venovať. A po škole som nastúpila pracovať v Banskej Bystrici. Urológia je úžasná v tom, že máte možnosť vybrať si a robiť čistú ambulantnú prax alebo môžete robiť aj "veľkú" chirurgiu.

 

Vo svojej praxi sa venujete najmä pacientom po poranení miechy. Čím vás práve táto skupina ľudí zaujala?

Venujem sa pacientom s celou škálou urologických ochorení, ale tým, že som sa stala urológom pre NRC Kováčová, som viac ako iní urológovia zameraná na poruchy močenia pacientov, ktorí utrpeli poranenie miechy. S týmito pacientmi predo mnou pracoval MUDr. Motoška, ktorý bol mojím kolegom na urologickom oddelení. Potom zo zdravotných dôvodov musel ukončiť pracovný pomer v NRC ako aj v nemocnici a bolo potrebné zabezpečiť túto starostlivosť pre pacientov v NRC. Po dohode s primárom Balážom a s pani riaditeľkou Zábojnikovou v NRC sme sa dohodli, že nástupcom budem ja a začala som do NRC chodiť jeden deň v týždni.

 

Mohli by ste stručne popísať, aká je na Slovensku organizácia starostlivosti o pacienta s poranením miechy?

Starostlivosť o pacientov s léziami miechy na Slovensku nemá takú koncepciu ako v Českej republike. Neexistujú spinálne jednotky, takže primárna starostlivosť prebieha niekedy na neurochirurgických, niekedy na traumatologických oddeleniach. Neskôr sa všetci stretnú v jedinom špecializovanom rehabilitačnom centre v Kováčovej.

Aká je náplň práce urológa v rehabilitačnom zariadení?

S pacientmi riešim ich problémy s močením, liečime infekcie, nastavujeme čistú intermitentnú katetrizáciu, farmakologickú liečbu podľa typu problémov, robím sonografické vyšetrenie, urodynamické vyšetrenie, vysvetľujem pacientom podstatu ich problému a nutnosť terapie.

 

Aká metóda derivácie moču sa najviac preferuje pri chronickej retencii moču?

Najlepšou metódou, ktorá najlepšie imituje normálne vyprázdňovanie močového mechúra, je čistá intermitentná katetrizácia. Je na prvom mieste. Ostatné metódy permanentnej derivácie sú až ďalšie v poradí.

 

Aké katétre odporúčate svojim pacientom?

Pacienti dostanú na výber a vyskúšajú si katétre viacerých značiek. Jednoznačnou preferenciou sú jednorazové, sterilné lubrikované katétre s hydrofilnou vrstvou.

 

Aké máte osobné a profesijné plány do budúcnosti?

Plánov je veľa, osobných aj profesijných. Uvidíme, ako sa mi bude dariť plniť si sny a ambície.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Nefrolog a vedoucí lékař dialyzačního střediska Krajské zdravotní a.s. – Masarykovy nemocnice Děčín, o.z., MUDr. Martin Ullrych se již od vojny zaměřoval na vnitřní lékařství. Nakonec si ho získala nefrologie. V roce 2016 se stal v Čechách prvním ošetřujícím lékařem pacienta na domácí hemodialýze. O svém pacientovi sám říká, že „s buldočí vytrvalostí začal bombardovat zástupce pojišťovny s žádostmi o povolení provádět domácí hemodialýzu. To se nakonec koncem roku 2015 podařilo, takže od ledna 2016 jsme ho převedli na domácí hemodialýzu.“ 

03.11.2020

Přednosta I. ortopedické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D., patří mezi českou špičku v ortopedické operativě. Mívá dny, kdy vymění až čtyři kolenní nebo kyčelní klouby. Pomocníka mu už přes dvacet let dělá OrthoPilot, nejčastěji užívaný navigační systém na světě, který teď představil poslední verzi Elite.

02.11.2020

Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity Brno a ve stejném městě pak i zůstal jako chirurg v Bakešově chirurgické nemocnici. MUDr. Alan Munteanu vede divizi Aesculap a je členem vedení Skupiny B. Braun v České a Slovenské republice. Velkým tématem je pro něj v současné době navigovaná operativa, v níž vidí velkou budoucnost a která zajistí přístup na míru ke každému pacientovi a přesnější a ergonomičtější práci chirurgů. Jak si stojí česká a slovenská pracoviště při využití těchto technologií a jaké zajímavé nástroje a technologie aktuálně Aesculap nabízí? Odpovědi najdete v našem rozhovoru.

03.11.2020