Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie: Rozhovory

MUDr. Petr Bartoška: Ústní lidová slovesnost a internet jako postrach medicíny

Mgr. Magda Volná

21. duben 2020

Slovo hemoroidy pochází z řeckého pojmenování haimorrhoides flebes, kde haima znamená krev, rheo sloveso téci a flebes žíly. Zlidovělo jako hemoroidy, zlatá žíla nebo křečové žíly v konečníku.

S nadšeným cestovatelem MUDr. Petrem Bartoškou, onkochirgem, koloproktologem pracujícím na Chirurgické klinice Nemocnice Na Bulovce, jsme se bavili nejen o tomto nepříjemném cévním onemocnění, které trápí velkou část populace, ale i o proktologii jako takové a mnohém dalším.

Vyrůstal jste v prostředí, které vás inspirovalo ke studiu medicíny?

Ne, otec je strojař a matka obchodní manažerka. V rodině jsem byl lékařem jako první já. Začinal jsem od začatku a sam. Ale pokud si pamatuji, lekařem jsem chtěl byt už od raneho dětstvi, jina varianta prakticky nebyla. Možna jsem chtěl byt ještě pilotem, ale v te době byla dostupnost tohoto povolani velmi mala. Dnes je nas lekařů a zdravotniků v rodině vice.

Jak to bylo s vaší specializací na chirurgii pánevního dna?

Ke specializaci došlo až po příchodu na Chirurgickou kliniku Nemocnice Na Bulovce pana profesora Antoše, poté co jsem v roce 2001 složil druhou atestační zkoušku. Do té doby jsem se věnoval všeobecné chirurgii se zaměřením na traumatologii a od roku 1997 jsem se zaměřil i na chirurgii břišní.

A chirurgie jako taková? Oslovila vás?

Od začátku studia jsem o jiné variantě ani neuvažoval. Chirurgické obory mě přitahovaly vždy. Už během studia a ihned po jeho ukončení jsem pracoval na tehdejší 3. chirurgické klinice, dnešní Všeobecné fakultní nemocnice, vedené přednostou profesorem Pavlem Pafkem.

Vzpomněl byste si na své "proktologické začátky"?

Jistě, začínal jsem v ambulanci Nemocnice Na Bulovce u asistenta Šlaufa a Šerclové, kteří stáli u mých začátků, včetně mých prvních „koloskopických“ krůčků. Postupně jsem měl možnost asistovat jim, dalším kolegům a prof. Antošovi na operačním sále. Mohl jsem být přítomen i u prvních operací svého druhu v České republice (CRS + HIPEC), které provedl profesor Sugarbaker při svých pracovních návštěvách zde v letech 1999 a 2000 společně s prof. Antošem, který je považován za zakladatele této chirurgické metody léčby zhoubných peritoneálních nádorů u nás. Velmi rád na tu dobu vzpomínám.

Kolik máte za sebou operací?

Zatím jsem to přesně nepočítal, ale mými rukami prošlo dosud asi 110 000 proktologických pacientů, koloskopií jsem do roku 2018 provedl přes 9 000. A provedených operací? To opravdu nevím, tak okolo 120–140 za rok, možná i více. U asistencí to bude ještě mnohonásobně větší číslo, ale to už ani nepůjde dohledat.

Jak na začátky se staplery vzpomínáte?

Ano, byla to zajímavá doba, jednotlivé typy staplerů se postupně objevovalyvjeden za druhým. Počáteční nadšení sevstřídalo s pochybnostmi, chyběly zkušenosti, vdata ohledně efektivity, možných komplikací, následné pooperační péče atd. Vše se rodilo krok za krokem a někdy i velmi obtížně. Hodně nám pak pomohl internet, prezentace firem, možnost metodu vidět a konzultovat mezi pracovišti v rámci kongresů a workshopů.

Operujete se staplery TST33 a TST36. Jaké jsou jejich výhody?

Se staplery pracuji velmi dlouho, zhruba od roku 1996 či 1997. Používám je od jejich uvedení na trh. Podle mého názoru jsou velmi dobré. Ovládání je jednoduché, přesné. Respektujete-li zásady práce s nimi, sutura je spolehlivá. Nepozoruji nedostatky, práce s nimi mi vyhovuje, operační set včetně anoskopů a dalších pomůcek je zcela dostatečný.

V čem je tato metoda unikátní?

Unikátní je velikost stapleru TST36. Je větší než TST33, který se používá k řešení cirkulárního análního hemoroidálního prolapsu – hemoroidálního onemocnění třetího stupně. TST36 díky své velikosti umožňuje provést v indikovaných případech operaci anorektálního prolapsu nebo rektokély. Obvykle se jedná o jednoduchý, nekomplikovaný výkon, aniž by se musela provádět resekce prolapsu pomocí několika staplerů najednou, tak jako tomu bývalo dříve.

Na druhou stranu, velikost stapleru může způsobovat v průběhu operace určitá úskalí. Masivní agresivní resekce pomocí tohoto stapleru v nevhodných anatomických lokalizacích může být kontraproduktivní a pacientovi uškodit, mnohdy i nevratně. Proto je třeba tuto metodu používat v přesných indikacích, před provedením vlastní resekce opakovaně kontrolovat jeho polohu a uložení, tak aby nedošlo k resekci jiné anatomické oblasti, než kterou je potřeba odstranit.

Existují v proktologii nějaké nové metody?

Změny v proktologii se dějí v několika rovinách. Ve vyšetřovacích metodách se objevily jednorázové pomůcky, nové endoskopické technologie – 3D, HD, endosonografie, MRI, zlepšila se jejich dostupnost a efektivita, což nám umožnilo vyšší diagnostickou přesnost. Další oblast, která zaznamenala velký progres v koloproktologii, je rozvoj nových léčebných technologií, například laser, radiofrekvenční ablace, harmonický skalpel a další. Vyvinuty byly již zmíněné staplery.

Co je podle vás v oblasti proktologie základním problémem?

Nedostatek odborníků, vyškoleného středního zdravotnického personálu, horší dostupnost nových technologií z důvodu velké finanční zátěže, špatná informovanost pacientů ohledně možností diagnostiky a léčby.

Kam se bude proktologie ubírat?

To je velmi těžká otázka. Myslím si, že v nejbližší době bude pokračovat trend současného vývoje nových technologií, bude se postupně zlepšovat jejich dostupnost a klesat finanční náročnost, která nám umožní jejich širší použití. Budou vyvíjeny další metody a přístroje, zejména na zobrazovací a endoskopické, bude se zvyšovat jejich rozlišení a přesnost.

Jaké hlavní problémy řeší proktologie dnešní doby?

Proktologie je dnes již specializovaný obor, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu onemocnění konečníku a análního kanálu. Kromě péče o proktologické pacienty se klinická pracoviště zaměřují i na výuku budoucích koloproktologů, ať už v podobě organizování odborných stáží, seminářů či ve formě prezentace nových poznatků a metod v rámci různých specializovaných kurzů.

Pro koho jsou tyto kurzy určené?

Na naší klinice kromě běžné výuky mediků vyšších ročníků, kde se zaměřujeme především na teorii, organizujeme ve spolupráci s Aesculap Akademií pravidelný specializační proktologický kurz zaměřený na chirurgickou léčbu prolapsů anorekta, rektokél a hemoroidů. V rámci tohoto kurzu probíhá i praktická ukázka mechanické prolapsektomie pomocí stapleru na operačním sále, s možností u operace i asistovat. Další teoretické přednášky se zaměřením na problematiku v proktologii jsou pak součástí nejen odborných sympozií, ale i tzv. předatestačních kurzů zaměřených na přípravu chirurgů před touto zkouškou.

V čem spočívá kurz zaměřený na chirurgickou léčbu prolapsů anorekta?

Jedná se o nadstavbový kurz, který je cílen na chirurgy proktology, kteří mají zájem zdokonalit se v léčbě hemoroidů, rektokél a prolapsů anorekta pomocí staplerové techniky TST33 a TST36. Vzhledem k malému množství účastníků, kterých obvykle bývá šest až sedm, a úzkému zaměření je kurz poměrně intenzivní, nejen po stránce teoretické, ale i po stránce praktické. Ohlasy od absolventů kurzů jsou velice pozitivní.

Jakým způsobem probíhá výuka?

Výuka je rozdělena do dvou bloků. První část, teoretická, je zaměřena na anatomii, fyziologii, diagnostiku a možnosti léčby hemoroidů, prolapsů rekta a rektokél včetně použití staplerů. Tato část obsahuje i videoprezentaci aktuální operace rektokély. Druhá část, praktická, probíhá na operačním sále, kde se mohou klienti účastnit vlastní operace i ve formě asistence. Zde je prakticky vysvětlován a ukazován postup použití stapleru při operaci krok za krokem.

Co je v populaci častější? Hemoroidy, nebo rektorély?

Hemoroidy.

A karcinom střev?

Kolorektální karcinom je bohužel i přes funkční screeningový program a dosažené dílčí úspěchy stále velmi aktuální problém. Mnoho pacientů se k nám i přes veškerou osvětu a screeningový program dostává stále pozdě, tj. ve stadiu generalizace či ve stadiu inoperabilního nálezu, a nám společně s onkology v těchto případech zbývá jen boj o prodloužení jejich života. Je to škoda, protože v počátečních stadiích je kolorektální karcinom vyléčitelný a včasná návštěva, vyšetření a následný operační zákrok u odborníka mohou pacientovi přinést kompletní vyléčení.

Kdy lidé začínají problémy s hemoroidy řešit?

To je velmi různé, z toho hlediska lze pacienty rozdělit do několika skupin. Setkávám se s pacienty pečlivými, asymptomatickými, kteří docházejí na specializované vyšetření v rámci preventivních prohlídek. Léčba i vyšetření u této skupiny jsou obvykle rychlé a nekomplikované. Druhá skupina pacientů, nejpočetnější, vyhledává lékaře až při prvních obtížích nebo brzy po nich. I zde je pak eventuální zákrok ve většině případů možný provést ambulantně, bez nutnosti hospitalizace a operace na operačním sále. Třetí skupinou jsou pacienti, kteří se u nás objevují až při komplikacích a v pozdních stadiích onemocnění, což si velmi často vyžádá hospitalizaci s větší chirurgickou intervencí v celkovém znecitlivění a obvykle i delší dobu hojení. Navíc je zde i vyšší výskyt komplikací než u předchozích dvou skupin.

Kdo má nejčastěji problémy s hemoroidy?

Největší obtíže s hemoroidálním onemocněním mají pacienti se sedavým zaměstnáním, například studenti, IT pracovníci, lidé se zácpou nebo s průjmy. Do rizikové skupiny také patří motocyklisté, cyklisté, vzpěrači a kulturisti. Kromě zevních vlivů se negativně uplatňuje i rodinná zátěž - žilní nedostatečnost.

Proč hemoroidy trápí právě i ženy v těhotenství a po porodu?

Gravidita a porod jsou jedním z negativních faktorů ovlivňujících vznik hemoroidálního onemocnění. V souvislosti s graviditou i porodem dochází k většímu městnání krve v žilách konečníku a malé pánve, což je jeden z důležitých faktorů rozvoje zbytnění hemoroidálních plexů konečníku. Obvykle s tím pak velmi často dochází během gravidity či po porodu ke zhoršení stávajícího stavu nebo k prvotní manifestaci onemocnění včetně jeho komplikací. Obtíže pro pacientku pak mohou být velmi nepříjemné a bolestivé. Podle mého názoru situaci řeší včasná preventivní návštěva u odborníka a odpovídající léčba podle nálezu.

Mohl byste vyjmenovat nějaké varovné signály, kdy by měli lidé zvážit vyhledání specialisty?

Bolesti, krvácení, svědění, špinění, inkontinence, vznik bolestivé afekce v okolí konečníku a v análním kanále, nehojící se nebo špatně se hojící afekce konečníku a jeho okolí.

Jakým způsobem lidé problémy s hemoroidy řeší?

Způsob řešení jejich problémů je opět individuální. Někteří pacienti řeší situaci přímo u odborníka, což považuji za správné. Když vás bolí zub, také půjdete rovnou k zubaři a nebudete to řešit v salonu krásy. Další skupina pacientů přichází k lékaři po různě dlouhé době samoléčby, eventuálně léčby podle „rad“ svého okolí. Bohužel se v poslední době setkáváme i s tím, že internet zde často může sehrát negativní roli a způsobit prodlení zahájení odpovídající léčby včetně rozvoje komplikací a důsledků z toho plynoucích. Poslední skupinu tvoří pacienti, kteří své obtíže bagatelizují a návštěvu lékaře bezdůvodně odkládají. O to větší je pak čeká překvapení a problémy při jejich řešení. Myslím si, že oba zmíněné přístupy nejsou správné, protože mohou pacientovi způsobit neřešitelní či jen velmi obtížné komplikace.

Jak probíhá vyšetření pacienta v ordinaci?

Nejprve je odebrána anamnéza (charakter obtíží, jejich délka, historie, komorbidity aj.). Následně je pacientovi vysvětlen postup a předpokládaný průběh vyšetření či eventuálního zákroku, pacient podepisuje informovaný souhlas. Dalším krokem je vlastní vyšetření. Po vizuální kontrole konečníku a jeho okolí se provádí digitální vyšetření konečníku, tzv. indagace. Je-li nebolestivá, pokračuje se přístrojovým vyšetřením, rektoskopií a anoskopií, kdy pomocí speciálních tubusů kontrolujeme zrakem sliznici konečníku a análního kanálu. V přehlédnutém úseku hodnotíme přítomnost a rozsah hemoroidálního či jiného onemocnění včetně nádorů. Při vyšetření je také možný odběr tkáně k histologickému vyšetření, což je důležité k určení etiologie nemoci. Během těchto vyšetření pacient může vnímat tlak v oblasti análního kanálu. Vyšetření je vyhodnoceno okamžitě, výsledek histologického vyšetření obdržíme cca do deseti dnů. Pro vyšší výtěžnost vyšetření probíhá před výkonem v určitém časovém rozmezí speciální příprava – vyprázdnění konečníku pomocí klyzmat.

Mají pacienti zkreslenou představu o operaci hemoroidů?

V některých případech ano. To víte, ústní lidová slovesnost a internet mnoho pacientů vyděsí. Většinou ale vše napraví specialista během proktologického vyšetření a před výkonem, kdy pacientovi postup operace vysvětlí krok za krokem, včetně možných komplikací a vzniku recidivy.

Dozvěděla jsem se o vás, že jste milovníkem památek a historie. Které období z našich a ze světových dějin vás nejvíce pohltilo?

Mám rád Řím a středověk, z novodobých dějin je zajímavá i druhá světová válka.

Které historické město jste si oblíbil a rád se do něj vracíte?

Na tuto otázku se nedá odpovědět jednoznačně. Rád se ale vracím do Říma, Paříže a celkově do Itálie a Francie. V poslední době jsem si oblíbil i Španělsko.

Kdybyste měl možnost přemístit se v čase, kam byste se přesunul? Do jaké doby?

O tom jsem ještě nepřemýšlel. Každá doba si nese svoje dědictví, má svoje pozitiva i negativa. Asi nemám vysněnou dobu a místo, kde a kdy bych v historii chtěl žít. Dnešní doba bez válek, se současnými možnostmi mi vyhovuje. Stačí si vzpomenout na naše blízké předky, kteří zažili světovou válku i budování socialismu a život měli daleko těžší než my. Když si vzpomenu na vyprávění prarodičů, co se dělo, člověk si uvědomí všechna pozitiva dnešní doby a rychle se zase vrátí „na zem“ (pozn. red.: rozhovor byl poskytnut ještě před vypuknutím Covid-19).

Máte nějakou metodu, jak vypnout?

Rád cestuji, a co se týče sportu, jezdím na lyžích a hraji golf.

Co vás nejvíc nabíjí?

Dobré výsledky a spokojenost pacientů. Nerad prohrávám.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník