Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Mgr. Jozef Franer

Aesculap Akadémia zorganizovala stretnutie pre odborníkov používajúcich dialyzačné roztoky s obsahom kyseliny citrónovej. Jeho cieľom bolo podeliť sa o svoje skúsenosti s používaním roztokov na ich pracoviskách s ďalšími kolegami z odboru nefrológie.

30.05.2014
dialyzační roztoky

V auguste 2012 sa v Záhrebe, hlavnom meste Chorvátska, uskutočnili VII. európske športové hry transplantovaných a dialyzovaných športovcov (ETDG), ktoré svojím charakterom boli odlišné od olympiády v Londýne. Podmienkou účasti na týchto hrách totiž nebolo predovšetkým splnenie náročných výkonostných športových limitov a výkonov. Zúčastniť sa na nich mohli iba športovci zaradení do pravidelného dialyzačného programu alebo športovci, ktorí sú minimálne rok po úspešnej transplantácii orgánu (srdce, pečeň, oblička, pankreas, pľúca, kostná dreň).

01.10.2012

Dejiskom XVIII. svetových
hier transplantovaných
športovcov (WTG) sa v dňoch
17.-24. 6. 2011 stal
na juhozápadnom pobreží
Švédska ležiaci Göteborg.

29.09.2011

Je už dlhoročnou tradíciou, že na jeseň sa stretávajú nefrológovia z celého Slovenska i zo zahraničia s cieľom oboznámiť sa s novými informáciami v tomto medicínskom odbore. V dňoch 20. až 22. októbra 2010 sa v Hoteli Lux v Banskej Bystrici uskutočnilo Medzinárodné nefrologické sympózium, ktoré zorganizovala Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská nefrologická spoločnosť, Sekcia detskej nefrológie SNS a Dialyzačná sekcia SNS.

09.12.2010

V dňoch 7.-9. októbra 2009 sa v Divadle Andreja Bagara v Nitre uskutočnil v poradí 33. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. I keď sa kongres uskutočnil začiatkom októbra, počasie týchto dní v Nitre skôr pripomínalo príjemné letné obdobie na ktoré mnohí spomíname s nostalgiou, pretože obdobie letných dovoleniek a prázdnin sa už skončilo...

19.10.2009

Vyše 1 100 športovcov s transplantovaným orgánom z 52 štátov sveta sa v dňoch 22. až 30. augusta 2009 zúčastnilo na XVII. svetových hrách transplantovaných (WTG) v austrálskom dovolenkovom raji Gold Coast (Zlaté pobrežie).

21.09.2009

Mnohí diváci s údivom sledovali, na akej úrovni dokážu športovať dialyzovaní pacienti. Je zrejmé, že kvalita dialyzačnej liečby hlavne s nárastom hemodiafiltračného ošetrenia a nové liekové preparáty pre túto skupinu pacientov umožňujú dialyzovaným pacientom viac a častejšie aktívne športovať.

05.01.2009

Keď sme sa koncom roka 2006 v divízii MedTech spolu s kolegami z Aesculap Akadémie zamýšľali nad problémom, či začneme aj na Slovensku organizovať semináre pre sestry z nefrologických pracovísk, vynárali sa pred nami mnohé otázniky. Ako najvážnejšia sa ukazovala otázka, či bude mať o kurzy odborná verejnosť záujem.

01.02.2008

V príjemnom prostredí Ľubovnianskych kúpeľov pri Starej Ľubovni sa v hoteli SOREA Ľubovňa v dňoch 19. - 21. septembra 2007 uskutočnil 32. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou.

01.01.2008

Už tradične sa v jesennom období stretávajú sestry pracujúce v nefrológii na odbornom podujatí, ktoré im poskytuje priestor
na vzájomnú výmenu skúseností a poznatkov
v oblasti ošetrovateľských postupov, procesuálnych štandardov v ich práci
na hemodialyzačných strediskách, nefrologických ambulanciách a CAPD ambulanciách.

01.01.2008