Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Medzinárodné nefrologické sympózium

9. Prosinec 2010

Medzinárodné nefrologické sympózium

Je už dlhoročnou tradíciou, že na jeseň sa stretávajú nefrológovia z celého Slovenska i zo zahraničia s cieľom oboznámiť sa s novými informáciami v tomto medicínskom odbore. V dňoch 20. až 22. októbra 2010 sa v Hoteli Lux v Banskej Bystrici uskutočnilo Medzinárodné nefrologické sympózium, ktoré zorganizovala Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská nefrologická spoločnosť, Sekcia detskej nefrológie SNS a Dialyzačná sekcia SNS.

Program bol rozdelený na tematické bloky

  • klinická nefrológia,
  • dialýza,
  • transplantácia,
  • diskusia pri posteroch,
  • diabetes a obličky,
  • kazuistiky.

Vyše päťdesiat prednášok, ktoré odzneli počas troch dní sympózia, dokazuje, že nefrológia je dynamicky sa rozvíjajúca medicínska disciplína. Vzhľadom na zaujímavosť témy a dlhšiu diskusiu poslucháčov okrem mnohých ďalších príspevkov zaujala prednáška „Chronické zlyhanie transplantovanej obličky - návrat na dialýzu.“ MUDr. Zuzana Žilinská z Urologickej kliniky s Centrom pre transplantácie obličiek Univerzitnej nemocnice v Bratislave hovorila o príčinách zvýšenej chorobnosti a úmrtnosti pacientov po návrate do dialyzačnej liečby, optimálnom načasovaní návratu na dialýzu, vysadení imunosupresie, zvážení graftnefrektómie a možnosti retransplantácie obličky.

Medzi vystavovateľmi a sponzormi kongresu mala zastúpenie i predajná divízia B. Braun Avitum. Na svojom stánku sme prezentovali dialyzátory Xevonta®, ktoré sú na trhu od konca roka 2009. Základnými charakteristikami dialyzátorov s revolučnou membránou amembris sú špičkové hodnoty eliminácie b 2 -mikroglobulínu pri optimálnej strate albumínu, vysoko efektívny clearance fosfátov a urey, výnimočná biokompatibilita. Xevonta® ponúka v high flux i low flux variante šesť veľkostí s plochou membrány až do 2,3   m, čím úplne rešpektuje individuálne potreby pacienta a umožňuje personálu prispôsobiť dialýzu konkrétnej situácii. V stánku B. Braun sa účastníci sympózia mohli zapojiť do súťaže o notebook. Podmienkou zaradenia do žrebovania bolo správne zodpovedať na všetky súťažné otázky týkajúce sa dialyzátorov Xevonta®. Žrebovanie víťaza súťaže sme zverili do rúk prof. MUDr. Viere Spustovej, DrSc., prezidentke sympózia, ktorá pomocou počítačového programu vyžrebovala víťazku - MUDr. Valériu Vojtekovú z Medical - Care, s.r.o., Prešov.

Na záver si dovoľujem poďakovať všetkým organizátorom Medzinárodného nefrologického sympózia na čele s jeho prezidentkou prof. MUDr.  Vierou Spustovou, DrSc., i predsedovi organizačného a programového výboru MUDr. Pavlovi Dlhopolčekovi, CSc., za profesionálnu prípravu a vysokú odbornú i spoločenskú úroveň tohto nefrologického podujatia na Slovensku.  

Mgr. Jozef Franer
divize B. Braun Avitum
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v rámci výskytu nového typu koronaviru a nemoci Covid-19 v Evropě bychom vás rádi ujistili, že situaci dialyzační střediska B. Braun Avitum denně monitorují a průběžně přijímají přiměřená opatření, která eliminují potenciální rizika pro pacienty a provoz dialyzačních středisek.

09.04.2020
Nefrologie

Pacienti vstupující do intenzivní péče jsou velmi často komplikováni akutním poškozením ledvin (acute kidney injury, AKI), ať již samostatným, či v rámci syndromu multiorgánové dysfunkce (multiple organ dysfunction syndrome, MODS). Poškození ledvin významně nepříznivě ovlivňuje prognózu a mortalitu těchto nemocných.

21.10.2019
Nefrologie

V areálu Městské nemocnice v Uherském Brodě se v rámci Světového dne ledvin otevřelo nově zrekonstruované dialyzační středisko B. Braun Avitum. Rekonstrukce trvala více než pět měsíců a přišla na částku zhruba jedenáct milionů korun. „Preventivní vyšetření ledvin budeme na Světový den provádět v nových prostorách. Změnu pocítí jak personál, tak pacienti především v teplých jarních a letních měsících, protože nově je celé středisko klimatizované,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. 

06.03.2019
Aktuality z B. Braun