Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

Medzinárodné nefrologické sympózium

Mgr. Jozef Franer

9. Prosinec 2010

Je už dlhoročnou tradíciou, že na jeseň sa stretávajú nefrológovia z celého Slovenska i zo zahraničia s cieľom oboznámiť sa s novými informáciami v tomto medicínskom odbore. V dňoch 20. až 22. októbra 2010 sa v Hoteli Lux v Banskej Bystrici uskutočnilo Medzinárodné nefrologické sympózium, ktoré zorganizovala Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská nefrologická spoločnosť, Sekcia detskej nefrológie SNS a Dialyzačná sekcia SNS.

Program bol rozdelený na tematické bloky

  • klinická nefrológia,
  • dialýza,
  • transplantácia,
  • diskusia pri posteroch,
  • diabetes a obličky,
  • kazuistiky.

Vyše päťdesiat prednášok, ktoré odzneli počas troch dní sympózia, dokazuje, že nefrológia je dynamicky sa rozvíjajúca medicínska disciplína. Vzhľadom na zaujímavosť témy a dlhšiu diskusiu poslucháčov okrem mnohých ďalších príspevkov zaujala prednáška „Chronické zlyhanie transplantovanej obličky - návrat na dialýzu.“ MUDr. Zuzana Žilinská z Urologickej kliniky s Centrom pre transplantácie obličiek Univerzitnej nemocnice v Bratislave hovorila o príčinách zvýšenej chorobnosti a úmrtnosti pacientov po návrate do dialyzačnej liečby, optimálnom načasovaní návratu na dialýzu, vysadení imunosupresie, zvážení graftnefrektómie a možnosti retransplantácie obličky.

Medzi vystavovateľmi a sponzormi kongresu mala zastúpenie i predajná divízia B. Braun Avitum. Na svojom stánku sme prezentovali dialyzátory Xevonta®, ktoré sú na trhu od konca roka 2009. Základnými charakteristikami dialyzátorov s revolučnou membránou amembris sú špičkové hodnoty eliminácie b 2 -mikroglobulínu pri optimálnej strate albumínu, vysoko efektívny clearance fosfátov a urey, výnimočná biokompatibilita. Xevonta® ponúka v high flux i low flux variante šesť veľkostí s plochou membrány až do 2,3   m, čím úplne rešpektuje individuálne potreby pacienta a umožňuje personálu prispôsobiť dialýzu konkrétnej situácii. V stánku B. Braun sa účastníci sympózia mohli zapojiť do súťaže o notebook. Podmienkou zaradenia do žrebovania bolo správne zodpovedať na všetky súťažné otázky týkajúce sa dialyzátorov Xevonta®. Žrebovanie víťaza súťaže sme zverili do rúk prof. MUDr. Viere Spustovej, DrSc., prezidentke sympózia, ktorá pomocou počítačového programu vyžrebovala víťazku - MUDr. Valériu Vojtekovú z Medical - Care, s.r.o., Prešov.

Na záver si dovoľujem poďakovať všetkým organizátorom Medzinárodného nefrologického sympózia na čele s jeho prezidentkou prof. MUDr.  Vierou Spustovou, DrSc., i predsedovi organizačného a programového výboru MUDr. Pavlovi Dlhopolčekovi, CSc., za profesionálnu prípravu a vysokú odbornú i spoločenskú úroveň tohto nefrologického podujatia na Slovensku.  

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník