Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Mezinárodní setkání specialistů na Colours of Sepsis v Ostravě

15. Únor 2018

Mezinárodní setkání specialistů na Colours of Sepsis v Ostravě

Sepse neboli otrava krve je hlavní příčinou úmrtí na jednotkách intenzivní péče (JIP) a druhou nejčastější příčinou hospitalizace pro infekční onemocnění. Ze statistik vyplývá, že v naší republice na sepsi zemře ročně zhruba 20 tisíc lidí a celosvětově každým rokem dostane těžkou sepsi přes 18 milionů lidí. Vzhledem k takto vysoké mortalitě byl skupinou mezinárodních odborných organizací vyhlášen Světový den sepse, připadající na 13. září. 

Sepse opět na scéně…

Sepse byla ústředním tématem lednového kongresu Colours of Sepsis 2018 v Ostravě, kde se sjeli špičkoví odborníci na urgentní medicínu z celého světa. „Kongres ,Sepse‘ je největším setkáním anesteziologů a intenzivistů v České republice. Letošní ročník navštívilo přes 1 600 účastníků z řad lékařů, sester a firem,“ říká o akci obchodní a marketingový manažer divize Hospital Care MUDr. František Vojík.

Historie kongresu sahá až do roku 1999, kdy se uskutečnil pod názvem PG kurz Sepse a MODS se sedmnácti účastníky a deseti přednáškami. Od té doby se toho hodně změnilo a v průběhu dalších osmnácti let se zájem účastníků razantně zvýšil. Letos proběhl již 20. ročník, který se stejně jako v minulém roce konal ve všech šesti sálech kongresového hotelu Clarion v Ostravě. „Je tu největší koncentrace odborníků na intenzivní medicínu v České republice. Více než tři dny jsou nabité nejrůznějšími tématy, od dětské intenzivní péče až po dospělou intenzivní péči zaměřenou na septické stavy. A nejen těmito. Jde o multioborový kongres, organizátoři se sem snaží přivést i další témata, například výživu septického a intenzivního pacienta. Prolínají se zde odbornosti a za zmínku stojí také to, že kongres má i skvělou společenskou část. Přestože trvá více než tři dny, tak to všichni vydrží a odnášejí si nejen nové vědecké poznatky, ale i mnoho kontaktů,“ komentuje Colours of Sepsis MUDr. František Vojík. Celou akci zaštiťuje Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství FN Ostrava.

 

Křest nového infuzního systému B. Braun Compact plus na Colours of Sepsis

I když byl kongres plný novinek, workshopů, kurzů a dalších bodů bohatého programu, podařilo se zde představit a pokřtít nový infuzní systém Compact plus společnosti B. Braun, který navazuje na úspěšnou řadu Compact. „V Ostravě jsme pokřtili následovníka přístrojů COMPACT, který přišel na trh v roce 1997. Po dvaceti letech tedy přinášíme na trh nové přístroje,“ vysvětluje MUDr. Vojík.

Přístroje mohou stát samostatně, ale fungují také ve stanicích. Navíc se vyznačují velmi intuitivním ovládáním. Tento fakt velmi pěkně ladí se sloganem, který B. Braun použil jako motto pro letošní ročník: přijdu, zapnu, jedu. Ve chvíli, kdy personál začne s přístrojem pracovat, měl by být schopen jej naprosto intuitivně ovládat, což ocení především sestry, které mají málo času na školení. Dalším nesporným pozitivem je, že přístroje mají robustní konstrukci a jsou tak odolné vůči pádům. Compact Plus jako jediný na světě splňuje normu IP34, podle níž na něj bez problémů může téct nebo stříkat voda. „To se stává nejčastěji při nehodách, kdy například praskne vak s výživou nebo sestřička špatně vyjme set a vyteče infuzní roztok. Sice to není úplně běžná situace, ale v praxi k tomu občas dojde. Obvykle přístroj buď vyhoří, nebo může například zkratem ohrozit pacienta. Aby přístroje splňovaly celosvětově platnou normu IP34, měly dříve například jen 12 voltů nebo byly vybavené kompletním krytem proti stříkající vodě. Tato rizika jsou ovšem s příchodem Compact Plus na trh minulostí,“ dodává MUDr. František Vojík. 

 

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun