Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Markéta Šragová

Ve dnech 30. 10. -1. 11. 2013 proběhla v Karlových Varech již 59. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Naše největší lázeňské město v tyto dny přivítalo lékařské i nelékařské odborníky z celé České republiky i Slovenska.

02.12.2013

Již staří Řekové, Peršané či Římané v minulosti dokumentovali, jakou hodnotu má stříbro v léčení. Panovníci dávali před výrobky z keramiky přednost stříbrným nástrojům i nádobí jednak proto, aby zabránili znehodnocování potravin, a také aby si současně posílili zdraví konzumací stopového množství tohoto kovu.

02.09.2013

U zrodu terapie vlhkého hojení ran stál v šedesátých letech minulého století profesor George Winter. Jeho zjištění - udržujeme-li ránu ve vlhkém stavu - urychluje se tím reepitelizace, bylo popudem ke vzniku moderních terapeutických krytí.
Společnost B. Braun má ve svém portfoliu produktovou řadu pro léčbu ran Askina®. Jsou v ní zastoupeny materiály se stříbrem, algináty, polyuretanové pěny, gely a další.

26.01.2011
vlhké hojení ran