Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

V Karlových Varech se sešly špičky urologie

2. Prosinec 2013

V Karlových Varech se sešly špičky urologie

Ve dnech 30. 10. -1. 11. 2013 proběhla v Karlových Varech již 59. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Naše největší lázeňské město v tyto dny přivítalo lékařské i nelékařské odborníky z celé České republiky i Slovenska.

Pro společnost B. Braun Medical byla tato konference výjimečná tím, že zde pod záštitou Aesculap Akademie uspořádala 31. 10. 2013 satelitní seminář na téma „Perioperační a ošetřovatelská péče v urologii“, ohodnocený příslušným počtem kreditních bodů a určený především nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Účastníky přivítali as. MUDr. Aleš Petřík, Ph.D., který je dlouholetým členem České urologické společnosti, spolu s manažerem Aesculap Akademie RNDr. Martinem Kalinou, Ph.D.

Program nabídl témata z oblasti perioperační a ošetřovatelské

MUDr. Josef Košina z Fakultní nemocnice Hradec Králové představil současné možnosti využití pokročilé bipolární technologie v urologické operativně. Ing. Jan Hammer ze společnosti B. Braun Medical se v přednáškách věnoval základním chybám v předsterilizační přípravě nástrojů a automatické tvorbě perioperačního protokolu. Velice názornou formou zde byla prezentována různá pochybení v péči o chirurgické nástroje, např. při sestavování nástrojového síta, dekontaminaci a mytí nástrojů, sterilizaci a závěrečném uskladnění nástrojů. Přednášky ukázaly, že se nákupu kvalitního instrumentária a správné péči o tyto nástroje opakovaně vyplácí věnovat dostatečnou pozornost. Na tato témata navazovala přednáška Jany Bednaříkové ze společnosti B. Braun Medical týkající se správného použití rukavic v urologii.

Další sdělení se již věnovala ošetřovatelským tématům v urologii

O současných možnostech péče o močové katetry hovořila staniční sestra urologické ambulance Fakultní nemocnice Plzeň Bc. Jitka Urbánková. Vrchní sestra Bc. Ivanka Baumová z Fakultní nemocnice Ostrava představila, jakým způsobem zde provádějí intermitentní močovou katetrizaci. Milada Karlovská z Nemocnice

Na Bulovce se podělila o své mnoholeté zkušenosti z oblasti urostomií, které byly oceněny silným potleskem. Závěr semináře patřil MUDr. Jitce Fricové z Všeobecné fakultní nemocnice Praha, která účastníkům osvětlila správné postupy v péči o imlantabilní intravenózní port. Celý seminář společnosti B. Braun Medical se těšil vysokému zájmu z řad účastníků konference. V závěrečných dotaznících byl také velice dobře ohodnocen. Věříme proto, že školení s touto tematikou jsou pro zdravotníky přínosem, a proto v nich budeme rádi pokračovat.

Markéta Šragová
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory