Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

V Karlových Varech se sešly špičky urologie

Markéta Šragová

2. Prosinec 2013

Ve dnech 30. 10. -1. 11. 2013 proběhla v Karlových Varech již 59. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Naše největší lázeňské město v tyto dny přivítalo lékařské i nelékařské odborníky z celé České republiky i Slovenska.

Pro společnost B. Braun Medical byla tato konference výjimečná tím, že zde pod záštitou Aesculap Akademie uspořádala 31. 10. 2013 satelitní seminář na téma „Perioperační a ošetřovatelská péče v urologii“, ohodnocený příslušným počtem kreditních bodů a určený především nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Účastníky přivítali as. MUDr. Aleš Petřík, Ph.D., který je dlouholetým členem České urologické společnosti, spolu s manažerem Aesculap Akademie RNDr. Martinem Kalinou, Ph.D.

Program nabídl témata z oblasti perioperační a ošetřovatelské

MUDr. Josef Košina z Fakultní nemocnice Hradec Králové představil současné možnosti využití pokročilé bipolární technologie v urologické operativně. Ing. Jan Hammer ze společnosti B. Braun Medical se v přednáškách věnoval základním chybám v předsterilizační přípravě nástrojů a automatické tvorbě perioperačního protokolu. Velice názornou formou zde byla prezentována různá pochybení v péči o chirurgické nástroje, např. při sestavování nástrojového síta, dekontaminaci a mytí nástrojů, sterilizaci a závěrečném uskladnění nástrojů. Přednášky ukázaly, že se nákupu kvalitního instrumentária a správné péči o tyto nástroje opakovaně vyplácí věnovat dostatečnou pozornost. Na tato témata navazovala přednáška Jany Bednaříkové ze společnosti B. Braun Medical týkající se správného použití rukavic v urologii.

Další sdělení se již věnovala ošetřovatelským tématům v urologii

O současných možnostech péče o močové katetry hovořila staniční sestra urologické ambulance Fakultní nemocnice Plzeň Bc. Jitka Urbánková. Vrchní sestra Bc. Ivanka Baumová z Fakultní nemocnice Ostrava představila, jakým způsobem zde provádějí intermitentní močovou katetrizaci. Milada Karlovská z Nemocnice

Na Bulovce se podělila o své mnoholeté zkušenosti z oblasti urostomií, které byly oceněny silným potleskem. Závěr semináře patřil MUDr. Jitce Fricové z Všeobecné fakultní nemocnice Praha, která účastníkům osvětlila správné postupy v péči o imlantabilní intravenózní port. Celý seminář společnosti B. Braun Medical se těšil vysokému zájmu z řad účastníků konference. V závěrečných dotaznících byl také velice dobře ohodnocen. Věříme proto, že školení s touto tematikou jsou pro zdravotníky přínosem, a proto v nich budeme rádi pokračovat.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník