Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Onkologie: Článek

Malnutrice výrazně ovlivňuje prognózu léčby u onkologických pacientů

redakce Braunovin

10. květen 2021

Nutrice Remune Vzdělávání

Nádorová onemocnění často vedou u pacientů ke ztrátě chuti k jídlu. Následná malnutrice přitom hraje významnou roli ve schopnosti absolvovat léčbu. Důležitost kvalitní nutriční péče u onkologicky nemocných proto zdůrazňují specialisté v zahraničí i v Česku.

Evropská komise dlouhodobě usiluje o zmírnění nárůstu onkologických onemocnění a už dříve vypracovala plán boje proti těmto chorobám, který se zaměřuje na prevenci, diagnostiku i různé stupně léčby. Evropská aliance výživy pro zdraví (ENHA) v rámci iniciativy Specialized Nutrition for Europe pak dlouhodobě upozorňuje na to, že součástí péče o onko­logické pacienty nutně musí být i nutriční intervence. „Tato asociace je sdružením výrobců klinické výživy. Podobnou činnost a obecně jakýkoliv postup, který přispěje k řešení dané problematiky, vnímám jako velice důležitý,“ konstatuje internista a nutricionista doc. MUDr. František Novák, Ph.D., ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). Na poli klinické výživy působí už více než dvě dekády. V nutriční ambulanci VFN tvoří onkologicky nemocní více než padesát procent všech pacientů: „Je to velice významná skupina, u níž řešíme podvýživu při nemoci,“ vysvětluje.


„Nemá smysl provádět vyhledávání malnutrice, aniž by následovalo vyšetření stavu výživy a řešení problému."


Upozornit na problém nestačí


V rámci Evropské unie existuje několik platforem pro spolupráci v boji proti malnutrici. Vedle výrobců klinické výživy je totiž důležité komunikovat nejenom názor zdravotníků, ale také veřejnosti a pacientů, které reprezentují pacientské organizace. Platforma ONCA (Optimal Nutrition Care For All) pak například umožňuje spolupráci i na úrovni ministerstev zdravotnictví. Nabízí přímé napojení na politiku, které otevírá další cestu nejenom k informování a zvyšování povědomí o problematice výživy, ale také k intervenci proti malnutrici. A právě intervence by podle docenta Nováka měla být hlavním cílem všech, kdo se problematikou podvýživy zabývají: „Nestačí jen zvyšovat povědomí, je podstatné problém podvýživy řešit.“

Edukace o problematice výživy je nutná už v pregraduálním vzdělávání


Doc. MUDr. František Novák, Ph.D., usiluje o to, aby odborná a zdravotnická veřejnost v České republice věděla, jak důležitá je otázka výživy, a to nejenom u pa­cientů s nádorovým onemocněním. Kromě odborných přednášek se už například ve spolupráci s Aesculap Akademií podílel na organizaci interaktivního nutričního kurzu. Vzdělání v této oblasti je podle něj už poměrně kvalitní na úrovni programů pro nutriční terapeuty a specialisty. Teď by rád viděl posun také na úrovni pregraduálního vzdělávání pro lékaře a ošetřovatelské obory: „Tato problematika se týká v podstatě všech zdravotníků a je škoda, když se edukace klinické výživy řeší až na postgraduální úrovni,“ dodává.

O vzdělávání v oblasti výživy je v Česku zájem, je ale třeba více ambulancí


V posledních letech v Česku narůstá počet žadatelů o licenci F016 (Klinická výživa a metabolická péče). Hojně navštěvované jsou i kurzy. I čeští onkologové si podle docenta Nováka moc dobře uvědomují důležitost kvalitní nutriční péče pro své pacienty: „Mají velký zájem spolupracovat s odborníky na nutrici. Problém spíše nastává v nastavení funkčního systému vyhledávání malnutrice. Je důležité, aby na úrovni onko­logických pracovišť dobře fungoval screening. Základní vyšetření nutričního stavu je velmi dobře schopen provádět právě nutriční terapeut. Taková péče ale vyžaduje přítomnost dobře fungujících a dostupných nutričních ambulancí. A tady se dostáváme k největší překážce dalšího rozvoje, a to nejenom u onkologických pacientů. Je třeba dobrá logistika nutriční péče.


VÝSKYT PODVÝŽIVY
  • U onkologických pacientů závisí na typu nádoru. V době diagnózy může být malnutrice přítomná až u 40% nemocných. Vysoce rizkové jsou pak nádory zažívacího traktu nebo plic, u nichž v pokročilém stadiu onemocnění stoupá výskyt malnutrice na 80-90%.
  • Malnutrici nemusí být v počátcích snadné odhalit. Řada pacientů může mít na počátku nadváhu. Podvýživa se při nemoci projevuje takzvanou sarkopenickou obezitou.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze jde příkladem


Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je známá velkým počtem nutričních terapeutů a tím, že má péči o nutriční stav pacientů na mimořádně vysoké úrovni. Přispěl k tomu fakt, že se tamním odborníkům podařilo získat podporu managementu nemocnice, kvalitní nutriční péče je tak zajištěná na všech klinikách. „Nutriční terapeut je nedílnou součástí našeho zdravotnického týmu. Vedení nemocnice si uvědomuje, že kromě jasného terapeutického přínosu přináší tato péče i úsporu na poli ekonomickém. Samotná dieto­terapie a umělá výživa s sebou sice nesou zvýšené náklady, ale na druhou stranu snižují výskyt zdravotních komplikací při léčbě a mohou zkrátit i dobu hospitalizace. Odpadají pak tedy náklady na řešení zdravotních komplikací, které se špatným nutričním stavem souvisejí.

Nejdůležitější je dostat se k pacientovi včas


Řada onkologických pacientů má v době diagnózy normální body-mass index, nebo se dokonce pohybuje v pásmu nadváhy, přestože tito lidé mohou být ohroženi malnutricí. Není proto jednoduché na první pohled problém odhalit. Podvýživa však může mít v případě nádorových onemocnění velmi rychlou progresi. „Je to skutečně logistická výzva, kde hrajeme o čas. Pokud pacienta dostaneme do nutriční péče na počátku, jsme daleko efektivnější v udržení nutričního stavu, než když k nám přijde již ve fázi kachexie nebo respektive sarkopenické obezity,“ zdůrazňuje nutnost včasné detekce docent Novák.


„Pokud má být nutriční péče celoplošná, bez nutričních terapeutů a kvalitní logistiky se neobejdeme.“


Remune™ jako součást prevence podvýživy


V České republice začal být před rokem dostupný přípravek Remune™, který může být prospěšný všem pacientům s potřebou doplnit stravu o omega-3 mastné kyseliny a vitamin D. Je také obzvlášť vhodný právě pro pacienty, kteří podstupují onkologickou léčbu. „Preparáty enterální výživy s obsahem omega-3 mastných kyselin mají především úlohu odstraňovat ten obrovský deficit, který v Česku kvůli malému podílu mořských plodů na jídelníčku máme. U nemocných je navíc jeden z častých problémů ztráta chuti nebo apetitu, a tak se příjem živin ještě snižuje. Suplementace formou sippingu proto může být pro takové pacienty dobrou volbou. Preparát Remune má navíc zajímavé složení složení. Jedná se o kombinaci ovocné šťávy s přídavkem rybího oleje a syrovátkové bílkoviny a představuje tak zajímavou alternativu pro doplnění živin,“ konstatuje docent Novák.

Remune™ v kombinaci s enterální výživou


„Velmi často se snažíme pacientům vysvětlit, že by bylo dobré kombinovat sipping (např. přípravek Remune) s klasickou enterální výživou, protože je potřeba myslet také na substituci bílkovin. Tu sice Remune coby zdroj bílkovin ze syrovátky zajišťuje, klasická vysokoproteinová enterální výživa má ale přirozeně tyto hodnoty vyšší. Kombinace s ostatními preparáty je tak ideální,“ doporučuje docent Novák.

I zdravý člověk může potřebovat suplementaci


Složení přípravku Remune™ může být vhodné i pro zdravé jedince, kteří nemají dostatečný příjem mořských ryb nebo jiných potravin s omega-3 mastnými kyselinami. „Samozřejmě při takovém užití musíme zohlednit fakt, že má Remune také obsah energie a dalších živin a je k němu takto nutné přistupovat. Například pokud by ho konzumoval člověk s nadváhou, je důležité započítat přijaté kalorie do celkové nutriční bilance,“ upozorňuje docent Novák.


Doc. MUDr. František Novák, Ph.D.,

Internista a nutricionista ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V oblasti klinické výživy má už více než dvě deítky let zkušeností. Podílí se na zvyšování povědomí o nutnosti kvalitní nutriční péče. Snaží se jít pacientům příkladem a dodržovat zásady zdravé výživy. Soustředí se přitom hlavně na množství přijatých potravin, to totiž považuje za jeden z nejčastějších zdrojů případných problémů s nadváhou.


PŘEČTĚTE SI K TÉMATU

Doplňková výživa pro onkologické pacienty: Ke zkvalitnění nutriční péče může přispět potravina pro zvláštní výživu Remune™

Remune™ nový pomocník v boji proti onkologické podvýživě: Suplementace omega-3 mastných kyselin vede ke zvýšení apetitu, zvýšení perorálního příjmu stravy, zvýšení beztukové tělesné hmoty a zvýšení tělesné hmotnosti.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník