Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie: Rozhovory

Inteligentní operační stoly přinášejí benefity lékařům i pacientům

redakce Braunovin

13. říjen 2016

Operační vybavení

Do Vítkovické nemocnice byly na začátku roku instalovány inteligentní operační stoly STERIS CMAX XRAY a STERIS CMAX T, včetně operačních světel STERIS XLED HD Ready. Od dubna je zde lékaři zkoušejí v praxi.

Největší posun zaznamenávají vítkovičtí lékaři díky moderně vybavenému „cévnímu sálu“. Sál určený pro cévní chirurgii je vybaven STERIS CMAX XRAY, speciálním operačním stolem s rentgen-transparentní (celokarbonovou) plovoucí deskou, která na současném trhu představuje unikátní technologii. Tento operační stůl je v Česku naprostou novinkou a Vítkovická nemocnice je prvním místem, kde je nainstalován.

MUDr. Marie Marsová, MBA

Marie Marsová absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Od roku 1993 působila v Nemocnici Prostějov ve funkci primářky dialyzačního střediska, od roku 1999 byla v téže nemocnici ředitelkou a od roku 2007 byla ředitelkou Středomoravské nemocniční. 

Od roku 2012 do července 2016 působila v Ostravě na pozici předsedkyně představenstva Vítkovické nemocnice. Jedná se o vůbec první instalaci stolů tohoto typu v Česku. Chirurgům nové stoly umožní rozšířit spektrum prováděných výkonů a také zdravotníkům výrazně zjednoduší práci s pacienty i přístroji. Vybavení novými operačními stoly právě Vítkovické nemocnice má logický důvod. 

V dubnu letošního roku skončila její celková rozsáhlá modernizace, v rámci níž zde byly také vybudovány nové operační sály. „Nové vybavení si chválí jak lékaři, tak ostatní zdravotnický personál. Mimo jednoznačných benefitů pro pacienty nám inteligentní operační stoly velmi usnadňují práci,“ říká předsedkyně představenstva společnosti Středomoravská nemocniční a.s. MUDr. Marie Marsová, MBA, a její slova potvrzuje i primář Chirurgického oddělení MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D.

Jak dlouho u vás modernizace probíhala a co všechno jste stihli?

Vítkovická nemocnice je členem skupiny AGEL od roku 2005. Od počátku jsme významně investovali do přístrojového vybavení. Modernizace budov probíhá v posledním období v několika etapách. Byla zahájena v roce 2011 zateplením a novými fasádami, pokračovala v letech 2012-2013 výstavbou a rekonstrukcí iktového centra s novými odděleními neurologie, včetně ambulantní části a jednotky intenzivní péče, od března 2015 do dubna 2016 pak přišla na řadu výstavba pěti nových centrálních operačních sálů s dospávacími lůžky a také rekonstrukce oddělení chirurgie, gynekologie, porodnice a šestinedělí a dětského oddělení, včetně jednotky intenzivní péče a výstavba zcela nového endoskopického pracoviště pojmenovaného Centrum péče o zažívací trakt. 

A co bylo největší?

Co do rozsahu i délky rekonstrukce to byla právě posledně jmenovaná investiční akce. Celkově si vyžádala 97 milionů korun, z toho jsme do stavební části investovali 70 milionů. Sedmadvacet milionů pak bylo určeno pro přístrojové vybavení. Veškeré náklady hradila nemocnice z vlastních prostředků. Celkově jsme od roku 2005 do nemocnice investovali více než 800 milionů korun.

A všechno je nyní hotové?

Ano. Ale stálo to za to (smích). Technicky byla rekonstrukce velmi náročná, své by o tom mohli vyprávět projektanti, technici i stavební dozor. Od začátku jsme se snažili vtáhnout do rekonstrukce i lékaře a sestřičky, kteří budou prostory využívat. Nyní již s úlevou vzpomínám na několikahodinové debaty třeba o neotřelém architektonickém návrhu operačních sálů a jejich nezvyklé barevné kombinaci. Ale výsledek stojí za to!

Museli jste uzavřít některá oddělení, nebo jste „jeli za provozu“?

Rekonstrukce nemocnice probíhala za plného provozu – nejnáročnější byla právě ta část, kdy stavba probíhala v sedmipodlažní budově za plného provozu porodnice, gynekologie, dětského a novorozeneckého oddělení, ARO a chirurgické jednotky intenzivní péče. Jednodušší to v této době mělo chirurgické oddělení – operovalo se sice na starých sálech, ale bez hluku sbíječek, vrtaček, padající suti a oblaků prachu. Hluku a problémů si zde ale užili  pár let předtím během výstavby iktového centra, která i tehdy probíhala jak jinak než za plného provozu.

Rozhodně se bavíme o přínosu pro lékaře. Ale co pacienti? Poznají to?

Každopádně. Od počátku roku 2016 se významně zlepšilo prostředí pro pacienty i pro zaměstnance celé budovy operačních oborů. Pacienti mohou využívat nejen příjemnějšího prostředí nových pokojů s vlastním sociálním zázemím a vybavením, ale především bezpečí dospávacích pokojů, hygienického prostředí nových operačních sálů a maximálního zkrácení trasy příjmu pacienta „lůžko - operační sál - lůžko a propuštění“. Nemocnice je stále živý celek, stále je co vylepšovat.

Jak konkrétně byly zlepšeny hygienické parametry?

Na nových centrálních operačních sálech striktně dodržujeme všechna pravidla asepse, operační sály i lůžková oddělení jsou odděleny pro pacienty se septickými stavy i aseptické pacienty. Zkrácením délky hospitalizace se dále snižuje riziko nozokomiálních nákaz, což má dopad na pacienty i na ekonomiku nemocnice. A samozřejmě nemohu zapomenout na základní výhodu – moderně technicky řešené laminární proudění splňující požadavky na filtraci vzduchu a jeho distribuci v celých prostorech COS.

Jak vybavení oceňují lékaři a jak pacienti?

Sestřičky a ošetřovatelé oceňují především možnost jednoduché manipulace s operačními světly i stoly. Chválí si i to, že nemusejí tak často měnit výšku operačního stolu. Tu dnes ovládá samotný operatér. Lékaři si nejvíce cení možnosti samostatně ovládat pohyb desky stolu při rentgenových vyšetřeních. Co se týče nového přístrojového a provozního vybavení, došlo k jednoznačnému kvalitativnímu skoku i z pohledu pacientů. Jako laici to sice asi adekvátně nevyhodnotí, jistě ale ocení ošetření v pěkném příjemném prostředí, které naše nové operační sály poskytují.  

Zvýšil se díky novému vybavení počet operací?

Počet operací narostl hlavně o ty, kdy provádíme angiografie. Ve spolupráci s angiology  teď můžeme pacientovi „opravit“ cévy přímo při operaci a provést pod rentgenem angioplastiku. Nové operační sály tak přispěly ke komfortu v léčbě i ke zvýšení kvality péče. Navíc umožňují operovat v týmech chirurgů, gynekologů, urologů, ORL lékařů a ortopedů. V novém prostředí se také zkracuje délka hospitalizace pacientů a nepochybně i možnost expozice.

Jak vás tak poslouchám, vypadá to, že jste se službami B. Braun spokojeni.  Je to tak?

Ano. Jsme spokojeni jak s novými stoly, tak se servisem. Věříme, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat, a to nejen na poli přístrojového vybavení, ale i zdravotnického materiálu a léčiv. Spolupracujeme kontinuálně.

MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., MBA

Miloslav Mazur studoval na Univerzitě Karlově v Praze, kde promoval v roce 1993. Působil v Městské nemocnici Ostrava, Fakultní nemocnici Ostrava a v roce 2014 nastoupil do Vítkovické nemocnice na pozici primáře Chirurgického oddělení. 

Vaše nemocnice je prvním zařízením v České republice, které je vybaveno inteligentním operačním stolem z produkce společnosti B. Braun. Jaké jsou počáteční praktické zkušenosti?

Jedná se o motorizovaný operační stůl s karbonovou „floating“ deskou umístěný na cévním sále. Oproti běžným operačním stolům má pro nás čtyři základní výhody. Motorizace zajišťuje pohodlný a pro personál méně fyzicky náročný transfer pacientů na operační sál. Karbonová deska zajišťuje transparenci rtg paprsků a „floating“ systém ovládaný operatérem prostřednictvím joysticku umožňuje pohyb desky stolu v podélném a příčném směru nezávisle na základně. Je tak možné provádět pohodlné rtg snímkování. Speciálně pro angiografická vyšetření je to velký přínos. Rtg laboranti pak nemusejí obtížně posouvat rentgenový přístroj, stačí jen jednoduchý posun desky stolu i s pacientem. Zobrazí se tak např. cévy břicha i dolních končetin, aniž musíme s rentgenovým přístrojem hýbat. Tím šetříme čas a snižujeme dávku ozáření. Navíc rtg vyšetření je pro operatéra jednoduché a nezávislé na spolupráci s dalšími pracovníky. Dalším bonusem je, že si operatér sám může měnit výšku stolu v závislosti na průběhu operace. Tyto věci nám každodenní práci zpříjemňují a ulehčují.   

Kde všude máte nainstalovaná nová světla STERIES XLED HD a v čem se liší od těch původních?

Nová operační světla máme na všech centrálních operačních sálech. Jejich výhodou je, že se s nimi dá dobře manipulovat - jednoduše lze nastavit i ohniskovou vzdálenost osvitu a intenzitu světla.

Vidí lékaři rozdíl tzv. „na první dobrou“? 

Ve srovnání s předcházejícími staršími operačními světly pozorujeme markantní rozdíl v kvalitě. V minulosti jsme museli u některých operací kvůli nekvalitním světlům improvizovat, například používat čelní světla. Tohle nyní odpadá a velice to oceňujeme. 

Kdo byl na operačním stole STERIS CMAX XRAY ve vaší nemocnici operován jako první?

Byl to pacient se zúžením tepen na dolních končetinách. Využili jsme u něj výhody nového stolu a provedli angiografii. Mohli jsme si tak jednoduše zkontrolovat výsledek operace. V minulosti jsme tato vyšetření provádět nemohli, byli jsme odkázáni jen na své zkušenosti, bez možnosti kontroly výsledku.  

Využívají vaši lékaři vzdělávacích akcí B. Braun v rámci Aesculap Akademie?

O aktivitách Aesculap Akademie víme. Nyní zvažujeme účast na jejích plánovaných chirurgických akcích, které by mohly rozšířit zkušenosti s praktickou chirurgií hlavně u mladších lékařů. Samozřejmě i nyní se naši lékaři účastní seminářů a kongresových akcí, vzdělávají se teoreticky, praktických zkušeností ale mnoho nenaberou. Aktivity Aesculap Akademie se ubírají jiným, pro nás praktičtějším a přínosnějším směrem. Jak se říká, vždy je lepší jednou zkusit než desetkrát vidět. 

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník