Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ing. Richard Grünes, Ph.D.

Téměř každý zdravotnický prostředek, stejně tak jako přístroje denní potřeby, občas potřebuje servisní zásah. Může se jednat o pravidelnou technickou údržbu, kdy jsou měněny opotřebené mechanické díly nebo těsnicí materiál. To můžeme přirovnat například k výměně olejového nebo pylového filtru u vašeho auta nebo se může jednat o komplexní opravy přístroje z důvodu jeho poškození při manipulaci s ním, při nesprávném používání a údržbě nebo z důvodu nespecifikované závady. Ptáte se na to, jak probíhá proces u servisu zdravotní techniky? O tom nám vyprávěl manažer technologické a servisní sekce B. Braun Medical Ing. Richard Grünes, Ph.D.

30.10.2020

Moderní lékařský přístroj si můžeme představit jako mikropočítač se zobrazovacím zařízením a s množstvím velmi citlivých a přesných senzorů. Tyto přístroje jsou dnes schopny zastat činnosti, které dříve závisely primárně na uživatelích. U takto sofistikovaných přístrojů už ale není v časových možnostech a ani v odborných znalostech obsluhujícího personálu, aby kromě obsluhy prováděl také jejich odbornou údržbu. Právě proto se specialisté ze Servisního centra B. Braun čím dál častěji setkávají s dotazy ze strany zákazníků ohledně nutnosti provádění bezpečnostně technických kontrol zdravotnických prostředků.

28.02.2020