Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní: Článek

Denní rytmus servisního centra B. Braun

Ing. Richard Grünes, Ph.D.

30. říjen 2020

Servisní služby

Téměř každý zdravotnický prostředek, stejně tak jako přístroje denní potřeby, občas potřebuje servisní zásah. Může se jednat o pravidelnou technickou údržbu, kdy jsou měněny opotřebené mechanické díly nebo těsnicí materiál. To můžeme přirovnat například k výměně olejového nebo pylového filtru u vašeho auta nebo se může jednat o komplexní opravy přístroje z důvodu jeho poškození při manipulaci s ním, při nesprávném používání a údržbě nebo z důvodu nespecifikované závady. Ptáte se na to, jak probíhá proces u servisu zdravotní techniky? O tom nám vyprávěl manažer technologické a servisní sekce B. Braun Medical Ing. Richard Grünes, Ph.D.

Ing. Richard Grünes, Ph.D.

Manažer Technologické a servisní sekce B. Braun Medical. Vystudoval obor biomedicínské inženýrství na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Ve vzdělávání se v této problematice dále pokračoval v postgraduálním studiu na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně. Tam také dlouhodobě působí jako odborný asistent při výuce technických předmětů.

Intenzivně se zabýval výzkumem v oblasti umělé plicní ventilace a lokalizace vzniku srdečních arytmií. Je autorem a spoluautorem mnoha odborných publikací. V posledních letech zúročuje své znalosti v oblasti servisu zdravotnických prostředků.

Jak je to se servisem zdravotnicé techniky?

Je to stejné jako u opravy auta po dopravní nehodě nebo například při závadě na motoru. V těchto situacích automaticky zajedete do servisu nebo se necháte odvézt odtahovou službou. Jak je tomu ale u zdravotnické techniky? Odpověď na tuto otázku přímo souvisí s velikostí a s možností manipulace s takovým zdravotnickým prostředkem. Velké přístroje se běžně opravují na pracovišti zákazníka, v některých případech se ale může část takového přístroje odvézt na opravu do servisního centra. Ostatní přístroje k nám na servisní centrum posílají zákazníci nebo je od zákazníků stahují naši servisní technici při svých servisních výjezdech. U velkých pracovišť, které používají také velké množství našich přístrojů, je zaveden pravidelný svoz techniky. K tomuto účelu využíváme na míru vyrobené přepravní boxy, které svou robustností garantují, že tyto přístroje dorazí do cílové destinace v takovém stavu, v jakém byly odeslány.

Bezpečnost na prvním místě: dekontaminace přístroje

V servisním centru B. Braun je na prvním místě vždy bezpečnost našich zaměstnanců, proto každý přijatý zdravotnický prostředek musí projít dekontaminací. K tomuto účelu máme k dispozici specializované pracoviště, kde je prováděna očista a dezinfekce těchto přístrojů. Manipulace se provádí v ochranných pomůckách a přístroj je vždy vydezinfikován prostředky přímo určenými k tomuto účelu. Naší velkou výhodou je, že B. Braun je také mimo jiné výrobcem dezinfekčních prostředků na povrchy zdravotnických prostředků, které dosahují opravdu vynikající kvality. V případě, že jsou v přístroji zatečená léčiva, tělní nebo jiné tekutiny, na očistu komponent přístrojů úspěšně používáme ultrazvukovou vanu.

Evidence a zařazení do servisní fronty

Následně je přístroj v rámci servisního procesu zaevidován do našeho databázového systému a je k němu založena servisní zakázka. Náš databázový systém tak eviduje veškeré výkony, které byly na přístroji provedeny, včetně bezpečnostně technických kontrol a jejich platností. Jsme tak schopni dohledat a analyzovat závady, které se mohou opakovaně vyskytovat u určité skupiny přístrojů, a zavést nápravná opatření k jejich eliminaci. Naplňujeme tak požadavky vyplývající z nařízení evropského parlamentu rady (EU) 2017/45, tzv. „MDR“.

Zaevidované přístroje jsou zařazeny do servisní fronty a jsou postupně přebírány servisními techniky na opravu podle jejich specializace, proškolení a autorizace na daný typ zdravotnického prostředku. Servisní technik provede diagnostiku přístroje podle závady popsané zákazníkem a provede kontrolní měření parametrů, tak jak uvádí servisní manuál výrobce. Na základě zjištěných nedostatků je zákazníkovi zaslána kalkulace nákladů ke schválení.

Při našich servisních výkonech klademe vysoké požadavky na kvalitu činností v souladu se systémem managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2015, ale také ČSN EN ISO 13485 systému managementu jakosti pro zdravotnické prostředky. Při servisních postupech se striktně řídíme pokyny výrobce podle aktuálních servisních manuálů a podle doporučení vyplývajících z technických norem ČSN EN 60601 a ČSN EN 62353 ed. 2 pro zdravotnické elektrické přístroje. Naše servisní výkony jsou tak v rámci celého koncernu B. Braun shodné a dosahují stejné kvality.

Pro opravy zdravotnických prostředků používáme pouze výrobcem předepsané a schválené nástroje, měřicí přístroje a pomůcky. U všech měřicích přístrojů a pomůcek, tzv. etalonů a pracovních měřidel, provádíme pravidelné justace a kalibrace v souladu s metrologickou návazností měřidel.

Díly jsou nahrazeny vždy originály splňujícími vysokou kvalitu

Poškozené nebo opotřebené díly jsou nahrazovány pouze originálními díly výrobce, které splňují vysoké požadavky na kvalitu pro použití ve zdravotnictví a prošly certifikací v jedné z akreditovaných testovacích laboratoří oznámeného subjektu (dříve notifikované osoby). Proces certifikace a auditů kvality sice přináší navýšení nákladů na proces výroby a servisu, na druhou stranu ale poskytuje jistotu trvale nejvyšší kvality výrobků a služeb. Proto je potřeba, aby si uživatelé zdravotnických prostředků tuto skutečnost uvědomovali a nesnažili se neodborně nahrazovat náhradní díly neoriginálními. Například akumulátory pro zdravotnické prostředky tímto neautorizovaným servisním zásahem ohrožují pacienty a personál nemocnice a zkracují životnost zdravotnického prostředku. Pro tyto účely si na našem servisním centru držíme skladové zásoby většiny náhradních dílů, tak abychom byli schopni vyřídit servisní zakázku v co možná nejkratším čase ke spokojenosti našich zákazníků.

Opravený zdravotnický prostředek je na konci servisního procesu ještě finálně vyčištěn a vydezinfikován a připraven pro transport k zákazníkovi. S jistotou se dá říci, že takový zdravotnický prostředek odchází ze servisního centra ve stavu velmi blízkém novému přístroji.

SPOLEČNOST B. BRAUN MEDICAL POSKYTUJE ZÁKAZNÍKŮM KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PROVOZU A SERVISU ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Nové trendy přinášejí možnosti pořízení zdravotnických prostředků různými formami, například prostřednictvím jejich pronájmu, operativního leasingu nebo fleetového programu.

Veškerá péče o zdravotnické prostředky, včetně jejich evidence, hlídání termínů pravidelných kontrol, výměny příslušenství a spotřebního materiálu, se tak může přenést ze zákazníka na naši společnost. Zákazník tak nemusí řešit tyto provozní záležitosti a může se plně věnovat těm činnostem, které umí nejlépe, tedy poskytování zdravotní péče.

V této rubrice našeho časopisu se zaměřujeme na specifika servisní péče v jednotlivých segmentech zdravotnické techniky a jejich efektivní propojení.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník