Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

I přístroje potřebují péči - Je žádoucí kontrolovat jejich stav během celého životního cyklu

28. Únor 2020

I přístroje potřebují péči - Je žádoucí kontrolovat jejich stav během celého životního cyklu

Moderní lékařský přístroj si můžeme představit jako mikropočítač se zobrazovacím zařízením a s množstvím velmi citlivých a přesných senzorů. Tyto přístroje jsou dnes schopny zastat činnosti, které dříve závisely primárně na uživatelích. U takto sofistikovaných přístrojů už ale není v časových možnostech a ani v odborných znalostech obsluhujícího personálu, aby kromě obsluhy prováděl také jejich odbornou údržbu. Právě proto se specialisté ze Servisního centra B. Braun čím dál častěji setkávají s dotazy ze strany zákazníků ohledně nutnosti provádění bezpečnostně technických kontrol zdravotnických prostředků.

Ing. Richard Grünes, Ph.D.

Manažer Technologické a servisní sekce B. Braun Medical. Vystudoval obor Biomedicínské inženýrství na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Ve vzdělávání se v této problematice dále pokračoval v postgraduálním studiu na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně. Tam také dlouhodobě působí jako odborný asistent při výuce technických předmětů. Intenzivně se zabýval výzkumem v oblasti umělé plicní ventilace a lokalizace vzniku srdečních arytmií. Je autorem a spoluautorem mnoha odborných publikací. V posledních letech zúročuje své znalosti v oblasti servisu zdravotnických prostředků.

V posledních desetiletích probíhal překotný vývoj nových materiálů v chemickém průmyslu a nových technologií v podobě mikročipů a miniaturizovaných senzorů v elektrotechnickém průmyslu. Vývojem procházely také lékařské přístroje a zdravotnické prostředky obecně. S nárůstem jejich technické složitosti současně narůstaly nároky na jejich provoz a odbornou údržbu.

 

Není servis jako servis

Proto v souvislosti s tím začaly vznikat na středních a vysokých školách studijní obory a katedry se zaměřením na lékařské přístroje. Mezi ně patří například Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině na Praze 10, Ústav biomedicínského inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství na Vysoké škole báňské Technické univerzity Ostrava nebo Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze.

Absolventi těchto studijních oborů, kteří jsou vysoce kvalifikovanými techniky se zaměřením na lékařské přístroje, nacházejí uplatnění na odděleních zdravotnické techniky ve zdravotnických zařízeních nebo také ve firmách, jako je B. Braun Medical, zabývajících se výrobou, distribucí nebo servisem zdravotnických prostředků. Tito biomedicínští specialisté využívají své nabyté vědomosti, které jsou kromě technických oborů také z oborů lékařských a přírodovědných, při každodenní komunikaci s lékaři a zdravotnickým personálem. Jejich začlenění do systému poskytování zdravotní péče upravuje zákon o nelékařských zdravotnických povoláních č. 96/2004 Sb.

Náplní jejich práce je kromě spolupráce s lékařem v diagnostické a léčebné péči o pacienty také servis lékařských přístrojů. Součástí tohoto servisu je kromě oprav také odborná údržba, jejíž součástí jsou pravidelné bezpečnostně technické kontroly (PBTK). Lhůty těchto PBTK stanovuje výrobce a upravuje zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb. Lékařské přístroje obsahující elektronické a mechanické součásti jsou přístroje jako každé jiné a nesou si s tím potenciální riziko závady. I přes vysoké nároky na kvalitu jejich výroby a na jejich komplexní testování před uvedením na trh je žádoucí kontrolovat jejich technický stav během celého životního cyklu. K tomu právě slouží PBTK, které mají za cíl potvrdit správnou funkci a bezpečnost přístroje nebo případně odhalit závadu. Jejich smyslem je zajistit vysokou kvalitu a standard poskytovaných výkonů s důrazem na bezpečnost pacienta. Existenci těchto pravidelných kontrol je proto potřeba chápat jako samozřejmou součást provozu lékařských přístrojů, a je tak nutné počítat s náklady s tím spojenými.

 

Servisní služby společnosti B. Braun Medical

Společnost B. Braun Medical dodržuje vysoké standardy při poskytování servisních služeb. Portfolio našich zdravotnických prostředků pokrývá široké spektrum lékařských oborů a je možné se s nimi potkat na všech odděleních nemocnic. Zahrnuje vysoce specializované zdravotnické prostředky, jakými jsou například katétry na kardiologických odděleních, infuzní technika na odděleních ARO a JIP a chirurgické nástroje a operační světla na operačních sálech. 

 

Ing. Richard Grünes, Ph.D.
manažer Technologické a servisní sekce B. Braun Medical
Dosud nehlasováno