Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ing. Juraj Kolenčík, Ph.D.

Mladí chirurgovia sa oboznámili s pokročilou technológiou multimodálnej liečby karcinómu kardie a žalúdka. Svoje dvere otvorila mladým chirurgom Klinika onkologickej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného onkologického ústavu v rámci kurzu Aesculap Akadémie

03.04.2015
laparoskopie

Ústrednou tematikou kongresu boli „Akútne stavy v chirurgii, súčasné trendy v liečbe chronických rán“.

20.02.2015

Nemocnica Poprad realizovala od júna 2009
do júla 2012 prístavbu, komplexnú rekonštrukciu a technologickú modernizáciu
operačných sál. Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ERDF.

29.05.2013