Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Multimodálna liečba karcinómu kardie a žalúdka a pokročilá bipolárna technológia Caiman® na kurze Aesculap Akadémie

Ing. Juraj Kolenčík, Ph.D., MUDr. Róbert Duchoň, PhD.

3. Duben 2015

Laparoskopie

Cieľom kurzov je vytvoriť tradíciu tohto podujatia a nadviazať na kurz, ktorý je príkladom toho, ako je možné využiť skúsenosti pracoviska na podporu vzdelávacej inštitúcie a dobro pacientov. Možnosť ťažiť z toho majú najmä tí, ktorým sú kurzy Aesculap Akadémie určené – mladí operatéri venujúci sa tejto zložitej problematike.

Technológia Caiman® v praxi

V úvode kurzu prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., ako hlavný chirurg uviedol štatistický prehľad a situáciu v Slovenskej republike. Následne doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., a MUDr. Róbert Duchoň, PhD., odprezentovali problematiku chirurgickej liečby karcinómu kardie a žalúdka a v spolupráci s gastroenterológmi MUDr. Jurajom Májekom, PhD., a MUDr. Borisom Pekárkom, PhD., a onkológmi MUDr. Tomášom Šálekom a MUDr. Štefanom Pörsokom poukázali na možnosti multimodálnej liečby tohto ochorenia. Po teoretickom úvode sa účastníci presunuli na operačné sály, kde prebiehala praktická časť Aesculap Akadémie.

Klinika chirurgickej onkológie ponúka niekoľko typov moderných prístrojov umožňujúcich jemnú a bezpečnú preparáciu tkaniva a súčasne dôkladnú hemostázu založenú na bipolárnej technológii. Študenti tak mali možnosť vidieť v praxi pokročilú technológiu Caiman®, ktorej nespornou výhodou je, že prúd preteká medzi čeľusťami nástroja, pričom okolité tkanivo je chránené.

Termálny účinok na okolité tkanivo je nízky, menší ako 1 mm, a teda je minimalizované nechcené termické poškodenie okolitých orgánov a štruktúr. Vhodne tvarované jemné čeľuste nástroja s dostatočnou dĺžkou aktívnej plochy umožňujú uniformnú kompresiu, precíznu a bezpečnú koaguláciu a prerušenie tkanív, čo možno oceniť najmä pri preparácii okolo veľkých ciev počas lymfadenektómie. Taktiež aktivácia koagulačného procesu jedným stlačením tlačidla prináša pre operatéra zvýšený komfort v manipulácii, a to najmä v krajných a neprirodzených polohách.

Resekcia ako metóda voľby liečby lokalizovaného karcinómu kardie a žalúdka

Na Klinike chirurgickej onkológie SZU a NOÚ sa od začiatku roka 2007 do konca roka 2013 uskutočnilo 318 kuratívnych resekčných výkonov pre karcinóm žalúdka. Z toho sa realizovalo 220 totálnych resekcií žalúdka s D2 lymfadenektómiou, 55 subtotálnych resekcií žalúdka s D2 lymfadenektómiou, 30 rozšírených multiviscerálnych resekcií, 13 modifikovaných resekcií a v spolupráci s gastroenterológmi ďalších niekoľko desiatok endoskopických mukozálnych resekcií pre včasný karcinóm žalúdka s kuratívnym potenciálom.

Hlavným cieľom kuratívnej chirurgickej liečby je R0 resekcia, teda odstránenie nádoru so spádovou lymfatickou drenážou, bez mikroskopického rezídua nádoru. Dostatočne vykonaná lymfadenektómia a dôkladné spracovanie preparátu patológom slúži na to, aby sa našlo a vyšetrilo čo najviac lymfatických uzlín. To je zásadná vec pri určení stagingu ochorenia, odhade prognózy a rozhodnutí o ďalšej liečbe.

Ďalší kurz AAK s názvom Multimodálna liečba karcinómu kardie a žalúdka sa uskutoční v novembri 2015.

Viac o bipolárnej technológii Caiman®

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník