Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Multimodálna liečba karcinómu kardie a žalúdka a pokročilá bipolárna technológia Caiman® na kurze Aesculap Akadémie

3. Duben 2015

Multimodálna liečba karcinómu kardie a žalúdka a pokročilá bipolárna technológia Caiman® na kurze Aesculap Akadémie

Cieľom kurzov je vytvoriť tradíciu tohto podujatia a nadviazať na kurz, ktorý je príkladom toho, ako je možné využiť skúsenosti pracoviska na podporu vzdelávacej inštitúcie a dobro pacientov. Možnosť ťažiť z toho majú najmä tí, ktorým sú kurzy Aesculap Akadémie určené – mladí operatéri venujúci sa tejto zložitej problematike.

Technológia Caiman® v praxi

V úvode kurzu prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., ako hlavný chirurg uviedol štatistický prehľad a situáciu v Slovenskej republike. Následne doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., a MUDr. Róbert Duchoň, PhD., odprezentovali problematiku chirurgickej liečby karcinómu kardie a žalúdka a v spolupráci s gastroenterológmi MUDr. Jurajom Májekom, PhD., a MUDr. Borisom Pekárkom, PhD., a onkológmi MUDr. Tomášom Šálekom a MUDr. Štefanom Pörsokom poukázali na možnosti multimodálnej liečby tohto ochorenia. Po teoretickom úvode sa účastníci presunuli na operačné sály, kde prebiehala praktická časť Aesculap Akadémie.

Klinika chirurgickej onkológie ponúka niekoľko typov moderných prístrojov umožňujúcich jemnú a bezpečnú preparáciu tkaniva a súčasne dôkladnú hemostázu založenú na bipolárnej technológii. Študenti tak mali možnosť vidieť v praxi pokročilú technológiu Caiman®, ktorej nespornou výhodou je, že prúd preteká medzi čeľusťami nástroja, pričom okolité tkanivo je chránené.

Termálny účinok na okolité tkanivo je nízky, menší ako 1 mm, a teda je minimalizované nechcené termické poškodenie okolitých orgánov a štruktúr. Vhodne tvarované jemné čeľuste nástroja s dostatočnou dĺžkou aktívnej plochy umožňujú uniformnú kompresiu, precíznu a bezpečnú koaguláciu a prerušenie tkanív, čo možno oceniť najmä pri preparácii okolo veľkých ciev počas lymfadenektómie. Taktiež aktivácia koagulačného procesu jedným stlačením tlačidla prináša pre operatéra zvýšený komfort v manipulácii, a to najmä v krajných a neprirodzených polohách.

 

Resekcia ako metóda voľby liečby lokalizovaného karcinómu kardie a žalúdka

Na Klinike chirurgickej onkológie SZU a NOÚ sa od začiatku roka 2007 do konca roka 2013 uskutočnilo 318 kuratívnych resekčných výkonov pre karcinóm žalúdka. Z toho sa realizovalo 220 totálnych resekcií žalúdka s D2 lymfadenektómiou, 55 subtotálnych resekcií žalúdka s D2 lymfadenektómiou, 30 rozšírených multiviscerálnych resekcií, 13 modifikovaných resekcií a v spolupráci s gastroenterológmi ďalších niekoľko desiatok endoskopických mukozálnych resekcií pre včasný karcinóm žalúdka s kuratívnym potenciálom.

Hlavným cieľom kuratívnej chirurgickej liečby je R0 resekcia, teda odstránenie nádoru so spádovou lymfatickou drenážou, bez mikroskopického rezídua nádoru. Dostatočne vykonaná lymfadenektómia a dôkladné spracovanie preparátu patológom slúži na to, aby sa našlo a vyšetrilo čo najviac lymfatických uzlín. To je zásadná vec pri určení stagingu ochorenia, odhade prognózy a rozhodnutí o ďalšej liečbe.

Ďalší kurz AAK s názvom Multimodálna liečba karcinómu kardie a žalúdka sa uskutoční v novembri 2015.

 

Viac o bipolárnej technológii Caiman®

 

Ohodnoťte článek, pokud se vám líbil.
Ing. Juraj Kolenčík, Ph.D.
divízia Aesculap - chirurgia
MUDr. Róbert Duchoň, PhD.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ Bratislava
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Endoluminální vakuová terapie (Endo-SPONGE®) je miniinvazivní metoda léčby prosakování střevní anastomózy po nízkých předních resekcích rekta. Jedná se o unikátní výrobek, který vyvinuli dva chirurgové mnichovské univerzitní kliniky – Dr. Rolf Weidenhagen a Dr. Uwe Grützner – ve spolupráci s koncernem B. Braun. Léčbu pomocí endoluminální vakuové terapie poprvé popsal v roce 2008 právě Dr. Rolf Weidenhagen. Od té doby již byla publikována řada různých retrospektivních a prospektivních studií, které se zabývají použitím systému Endo-SPONGE® k léčbě defektů dolní části trávicího ústrojí. V databázích PubMed a EMBASE lze do současnosti najít po zadání slov Endo-SPONGE® EVT až čtyřicet publikací, včetně posterů. Výsledky těchto vědeckých prací jsou shrnuty ve složce klinických důkazů.

29.09.2021

Návštěvníci výroční konference České urologické společnosti měli na stánku B. Braun možnost si vyzkoušet základní laparoskopické techniky. Na otázky, proč je trénink nanečisto důležitý, odpovídá MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.

31.10.2016
Skupina B. Braun

Společnost B. Braun rozšířila své portfolio vstřebatelných hemostatických prostředků z oxidované celulózy o nového benjamínka, který cílí primárně na laparoskopickou chirurgii.

30.04.2021
Aktuality z B. Braun