Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nemocnica Poprad modernizovala operačné sály

29. Květen 2013

Nemocnica Poprad modernizovala operačné sály

Nemocnica Poprad realizovala od júna 2009
do júla 2012 prístavbu, komplexnú rekonštrukciu a technologickú modernizáciu
operačných sál. Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ERDF.

 

Išlo o najrozsiahlejšiu investíciu a technologickú modernizáciu od otvorenia nemocnice v roku 1974. V rámci Operačného programu Zdravotníctvo prispela EÚ sumou 13,95 milióna eur, z vlastných zdrojov uhradila Nemocnica Poprad viac ako 734 tisíc eur, ďalších 1,58 milióna eur dala nemocnica na výdavky, ktoré pri projektoch EÚ neuhrádza.

 

Operačné sály sú vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou

Vďaka spomínanej investícii získala Nemocnica Poprad 10 nových operačných sál najvyššieho európskeho štandardu so zod­po­­vedajúcim zázemím v novo vybudovanom trojposchodovom komplexe. Operačné sály sú vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou v plne klimatizovaných priestoroch. Súčasťou komplexu sú prevádzkové miestnosti Oddelenia Centrálnych operačných sál (COS), Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS), ktoré je výťahmi prepojené s COS, ďalej Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) a Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR).

Príprava inštrumentária, Nemocnica PopradPríprava inštrumentária, Nemocnica PopradCentrálne operačné sály poskytujú komplexné služby siedmim operačným odborom: očné, ORL, gynekológia, chirurgia, ortopédia, traumatológia a urológia - vrátane zázemia pre OAIM.

Pre zabezpečenie včasnej pooperačnej starostlivosti sú na každom poschodí COS prebúdzacie pooperačné izby.

Špičkoví operatéri ročne zoperujú priemerne 12 tisíc pacientov a v novovytvorených podmienkach má počet operačných výkonov stúpajúcu tendenciu.

 

Nemocnica implementuje informačný systém Medix

Súčasťou celej modernizácie bola aj analýza a optimalizácia operačného inštrumentária v rámci komplexných servisných služieb Aesculap poskytovaných spoločnosťou B. Braun. V súčasnosti Nemocnica Poprad implementuje na COS a CS informačný systém Medix. Jedinečný komplexný produkt rieši všetky štandardné činnosti potrebné na riadenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie. Prostredníctvom systému Medix dokážu učiť priame náklady na jednotlivých pacientov a rozúčtovať ich na jednotlivé strediská, zabezpečiť plánovanie a riadenie operačného dňa z rôznych pozícií. Hlavnou prednosťou systému je rýchla archivácia a dohľadateľnosť zdravotnej dokumentácie, evidencia všetkých použitých materiálových položiek na pacienta a štandardizácia procesov. Súčasťou systému je i štatistická časť, určená pre manažérov.

Generálny riaditeľ Nemocnice Poprad MUDr. Jozef Tekáč hovorí: „Od rozsiahlej investície si sľubujeme predovšetkým skvalitnenie služieb a skrátenie čakacích lehôt. Vďaka centralizácii operačných sál sa zvýšila efektívnosť operačných výkonov, zvýšil sa komfort pre pacientov a zároveň sa zlepšili pracovné podmienky pre personál. Rozšírila sa aj škála operačných výkonov.“

„Pre operatéra ide o absolútny komfort pracovných podmienok. Operačné sály sú sústredené na jednom mieste, sú plne klimatizované a vybavené najmodernejšou technikou. Súčasťou každej operačnej sály je okrem iného ALL IN ONE dotykový monitor, na ktorom vieme nahliadnuť do celej dokumentácie pacienta, vrátane Rtg či CT dokumentácie,” vysvetľuje riaditeľ úseku LPS, v čase odovzdávania stavby primár COS MUDr. Jaroslav Marčišin a dodáva: „Už prvé mesiace fungovania a využívania nového systému potvrdili zmysluplnosť celej investície.“  

Ing. Juraj Kolenčík, Ph.D.
divízia Aesculap - chirurgia
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun