Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

ESPEN 2014 proběhl letos v Ženevě a věnoval se mastným kyselinám

13. Říjen 2014

ESPEN 2014 proběhl letos v Ženevě a věnoval se mastným kyselinám

Ve dnech 6. 9. září 2014 se v Ženevě konal již 36. ročník mezinárodního kongresu ESPEN, který proběhl za velké účasti zájemců o klinickou výživu pacienta, ale také farmaceutických společností zabývajících se vývojem a výrobou přípravků pro parenterální a enterální výživu.

Jedním ze zajímavých témat letošního kongresu byly přednášky věnované přítomnosti omega-3 mastných kyselin ve výživě pacienta. Během prezentací na toto téma bylo poukázáno na pozitivní efekt omega-3 mastných kyselin, konkrétně eikosapentaenové (EPA) a dokosahexaenové (DHA), u pacientů v intenzivní péči a onkologických pacientů. Z několika prezentovaných studií tak vyplynul pozitivní efekt EPA a DHA na produkci resolvinů, protektinů a maresinů, jejichž antiinflamatorní efekt se podílí na rovnováze mezi SIRS (systematic inflammatory response syndrom) a CARS (compensary anti-inflammatory response syndrome). Modulací bouřlivě se rozvíjející zánětlivé reakce (SIRS) pomocí EPA a DHA je možno předejít poškození až případné smrti pacienta. Vedle modulace zánětu se DHA a EPA podílejí na zlepšení funkce střeva, zlepšení citlivosti tkání na inzulin, zlepšení jaterních funkcí a jejich ochrany při dlouhodobém používání parenterální výživy. U onkologických pacientů pak na zlepšení transportu cytostatik přes membrány buněk, zlepšení radiosenzitivity nádorových buněk a nádorové kachexie. V praxi to pak znamená snížený výskyt infekcí, zdravotních komplikací, nižší spotřebu antibiotik, zkrácený pobyt na JIP, zkrácenou dobu hospitalizace, a tím i nižší ekonomické náklady spojené s léčbou pacienta.

 

Zajímavým tématem bylo i použití glutaminu v parenterální a enterální výživě

Z několika odborných studií pak vyplynul pozitivní efekt glutaminu na podporu imunitního systému, snížený výskyt infekcí, snížení inzulinorezistence u kriticky nemocných, a tím celkově na snížení mortality a kratší dobu hospitalizace. Přesto se nad použitím glutaminu v nutrici pacienta rozpoutala vášnivá debata, která rozdělila účastníky ESPEN na dva tábory. Americká odborná společnost zcela vyloučila použití glutaminu v parenterální výživě, a dokonce vyřkla určité obavy, kdy jeho použití v parenterální výživě může ohrožovat zdravotní stav pacienta. Evropská odborná společnost naopak podporuje použití glutaminu v parenterální výživě a pozitivní efekt glutaminu dokladuje spoustou odborných studií, nicméně upozorňuje na to, že použití vyšší dávky glutaminu (více jak 0,35 g/kg/den) může omezit zbývající aminokyseliny a může být pro organismus škodlivé. Oba tábory se pak shodly na pozitivním účinku glutaminu obsaženém v enterální výživě a dávce 0,5 g/kg/den. Zůstává zde ale otázka možnosti dodat do organismu enterální cestou dostatečné množství glutaminu, tak aby ho pacient mohl využít. Enterální podávání glutaminu včetně ostatních hlavních nutričních suplementů nicméně vyznívá v kontextu prezentovaných studií jako vhodnější než parenterální.

 

Diskutována byla také otázka složení tělesné hmoty u onkologických pacientů

Složení tělesné hmoty je významný prognostický faktor u nádorových onemocnění. Pacienti s nádorovým onemocněním často z důvodu špatné tolerance chemoterapie ztrácejí kosterní svalovou hmotu, což může mít v důsledku vliv na výsledek léčby.

Zajímavé sdělení pocházelo z Univerzity v Kingstonu v Kanadě, kde se zabývali prevalencí iatrogenní podvýživy a provedli multicentrickou prospektivní studii se 3 390 ventilovanými pacienty z 26 zemí a zjistili, že u 74   % pacientů se nepodařilo splnit 80% energetický cíl, tzn. že většina pacientů na intenzivním lůžku v této studii byla podvyživená.

 

Společnost B. Braun se kongresu účastnila jako jeho partner a vystavovatel

Také v letošním roce přispěla do velmi zajímavého odborného programu svým sympoziem, tentokrát na téma Optimalizace klinické výživy do budoucna. Existují nová opatření a postupy ke zlepšení výsledků léčby pacientů?

Účastníci kongresu navíc mohli navštívit i workshop Optimalizace řízení hladiny cukru v krvi od měření po správné dávkování inzulinu pořádaný Aesculap Akademií.

A jelikož jsme shledali sympozium B. Braun v rámci ESPEN kongresu 2014 velmi zajímavým, rozhodli jsme se zařadit vybrané prezentace do programu našeho satelitního sympozia v rámci kongresu ČSARIM konaného ve dnech 2. 4. října 2014 v Olomouci. 

Mgr. Jitka Suchá
divize Hospital care
0
Dosud nehlasováno