Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

CitraSeal®

3. Květen 2018

CitraSeal®

CitraSeal®  je roztok citrátu sodného, sloužící pro uzavření katétru, bez obsahu antibiotik a heparinu, s antikoagulačními, antimikrobiálními účinky a účinky zamezujícími formování biofilmu. Snižuje riziko infekce a srážení krve v katetru.

Výhody Mini-Plasco® Connect
 
  • netříští se, 
  • bez použití jehly, 
  • bez nutnosti řezu,
  • nekontaminuje,
  • funguje bez odvzdušnění, 
  • bez obsahu PVC, DEPH, latexu,
  • je recyklovatelný,

Roztok pro uzavření žilního katetru

Přestože se u dialyzovaných pacientů pro cévní přístup převážně využívají arteriovenózní zkraty, je při mimotělním očišťování krve mnohdy nevyhnutelné používat centrální žilní katetry (CŽK). Ty jsou spojeny s vysokou mírou výskytu dysfunkcí souvisejících s krevními sraženinami a s výskytem infekcí způsobených osídlením dialyzačních katetrů a okolních tkání. Právě v důsledku tohoto osídlení může docházet k infekcím krevního řečiště souvisejícím s katetrem. CitraSeal®  se dodává ve třech různých koncentrátech, a to CitraSeal® 4% a CitraSeal®  30% a 46,7%.

CitraSeal®   4% 

Účinně napomáhá prevenci srážení krve v katetru a udržujete tak katetr mezi hemodialyzačními ošetřeními průchodný. U katetrizovaných pacientů tak není potřeba použít heparinovou zátku, což znamená snížení rizika trombocytopenie vyvolané heparinem. „Heparin se u dialyzovaných pacientů používá v intervalu mezi hemodialýzami jako tzv. tekutá zátka neboli zámek dialyzačního katetru.“ 

CitraSeal®  30% a 46,7% 

Nabízí stejné antikoagulační vlastnosti jako CitraSeal 4%. Mimo jiné však vykazuje také antimikrobiální aktivitu a doložitelné snížení formování biofilmu, tedy působení proti faktorům souvisejícím se sníženou bezpečností a výkonností katetru. Účinně působí proti bakteriím, jako jsou Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis a další. „Aplikuje se do lumen katetru mezi jednotlivými ošetřeními nebo použitími katetru, kde brání srážení krve v lumen (antikoagulační účinky), snižuje riziko bakteriální infekce v důsledku bakteriostatických vlivů lumen (antimikrobiální účinky) a bakteriostatickými/levurostatickými účinky v lumen působí proti formování biofilmu. 

Nový standard bezpečnosti a vhodného použití

Napojení katetru bez použití jehly lze provést pomocí plastových ampulí Mini-Plasco® Connect, ve kterých je CitraSeal dodáván. Plastové ampule zvyšují bezpečnost a pohodlí při dosahování lepších výsledků léčby a zajišťují vyšší bezpečnost zdravotnických pracovníků. 

Nejmodernější design s využitím konektoru luer a šroubovacího víčka (twist) s integrovaným úchytem pro prst představuje nový standard v zamezení mikrobiální kontaminace, eliminaci kontaminace částicemi a v ochraně před ostrými předměty, díky nimž představujte Mini-Plasco® Connect bezpečný, snadno použitelný a univerzální zdroj sterilního roztoku, jako je např. CitraSeal.®

Jan Matuška, DiS.
divize B. Braun Avitum
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Infekce v místě chirurgického výkonu (surgical site infections, SSIs) jsou jednou z nejdůležitějších příčin nozokomiálních nákaz (healthcareassociated infections, HCAIs) a představují závažné pooperační komplikace. Každá SSI s sebou nese zátěž zdravotní i ekonomickou. Osobní hygienou před plánovaným operačním zákrokem lze rizika infekce minimalizovat.

27.01.2022

Provádět monitoring hygieny rukou formou pozorování je velmi nákladné, zdlouhavé a neefektivní. Řešení přináší monitorovací systém NosoEx od společnosti B. Braun. Systém je založen na automatickém získávání, zpracování a přenosu dat, aniž by vyžadoval přímé sledování dalším pracovníkem. 

14.10.2021
Servis

Zatímco ve frýdecko-místecké nemocnici se s novým systémem výroby 
a distribuce koncentrátů teprve sžívají, na dialyzačním středisku B. Braun 
Avitum v Teplicích už mají výhody zařízení ověřené v praxi. O zkušenosti s plně 
automatizovanou výrobou a distribucí kyselých koncentrátů se s námi podělil 
tamní vedoucí lékař MUDr. František Švára a vedoucí sestra Olga Roučková.

14.10.2021
B. Braun pro život