Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

CitraSeal®

3. Květen 2018

CitraSeal®

CitraSeal®  je roztok citrátu sodného, sloužící pro uzavření katétru, bez obsahu antibiotik a heparinu, s antikoagulačními, antimikrobiálními účinky a účinky zamezujícími formování biofilmu. Snižuje riziko infekce a srážení krve v katetru.

Výhody Mini-Plasco® Connect
 
  • netříští se, 
  • bez použití jehly, 
  • bez nutnosti řezu,
  • nekontaminuje,
  • funguje bez odvzdušnění, 
  • bez obsahu PVC, DEPH, latexu,
  • je recyklovatelný,

Roztok pro uzavření žilního katetru

Přestože se u dialyzovaných pacientů pro cévní přístup převážně využívají arteriovenózní zkraty, je při mimotělním očišťování krve mnohdy nevyhnutelné používat centrální žilní katetry (CŽK). Ty jsou spojeny s vysokou mírou výskytu dysfunkcí souvisejících s krevními sraženinami a s výskytem infekcí způsobených osídlením dialyzačních katetrů a okolních tkání. Právě v důsledku tohoto osídlení může docházet k infekcím krevního řečiště souvisejícím s katetrem. CitraSeal®  se dodává ve třech různých koncentrátech, a to CitraSeal® 4% a CitraSeal®  30% a 46,7%.

CitraSeal®   4% 

Účinně napomáhá prevenci srážení krve v katetru a udržujete tak katetr mezi hemodialyzačními ošetřeními průchodný. U katetrizovaných pacientů tak není potřeba použít heparinovou zátku, což znamená snížení rizika trombocytopenie vyvolané heparinem. „Heparin se u dialyzovaných pacientů používá v intervalu mezi hemodialýzami jako tzv. tekutá zátka neboli zámek dialyzačního katetru.“ 

CitraSeal®  30% a 46,7% 

Nabízí stejné antikoagulační vlastnosti jako CitraSeal 4%. Mimo jiné však vykazuje také antimikrobiální aktivitu a doložitelné snížení formování biofilmu, tedy působení proti faktorům souvisejícím se sníženou bezpečností a výkonností katetru. Účinně působí proti bakteriím, jako jsou Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis a další. „Aplikuje se do lumen katetru mezi jednotlivými ošetřeními nebo použitími katetru, kde brání srážení krve v lumen (antikoagulační účinky), snižuje riziko bakteriální infekce v důsledku bakteriostatických vlivů lumen (antimikrobiální účinky) a bakteriostatickými/levurostatickými účinky v lumen působí proti formování biofilmu. 

Nový standard bezpečnosti a vhodného použití

Napojení katetru bez použití jehly lze provést pomocí plastových ampulí Mini-Plasco® Connect, ve kterých je CitraSeal dodáván. Plastové ampule zvyšují bezpečnost a pohodlí při dosahování lepších výsledků léčby a zajišťují vyšší bezpečnost zdravotnických pracovníků. 

Nejmodernější design s využitím konektoru luer a šroubovacího víčka (twist) s integrovaným úchytem pro prst představuje nový standard v zamezení mikrobiální kontaminace, eliminaci kontaminace částicemi a v ochraně před ostrými předměty, díky nimž představujte Mini-Plasco® Connect bezpečný, snadno použitelný a univerzální zdroj sterilního roztoku, jako je např. CitraSeal.®

Jan Matuška, DiS.
divize B. Braun Avitum
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Actreen nové generace jsou vysoce moderní, praktické potahované močové katétry bez obsahu PVC šetrné k životnímu prostředí.

18.10.2022

V neurochirurgii, kde může i několik milimetrů rozhodnout mezi zdravím a postižením, znamená kvalitní zobrazení všechno. 

11.04.2022

Pokročilá, Nadčasová, Digitalizovaná – nová přístrojová generace Spaceplus naplňuje všechna hesla, která si firma stanovila. 

20.06.2022