Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Produkt měsíce: Citrasate® Kyselý hemodialyzační koncentrát 21. století

21. Březen 2014

Produkt měsíce: Citrasate® Kyselý hemodialyzační koncentrát 21. století

Nezbytnou podmínkou pro účinnou dialyzační léčbu je zabránění srážení krve v mimotělním krevním okruhu použitím vhodné antikoagulace.

Obvykle se pro tyto účely používá nefrakcionovaný heparin. Jeho opakované dlouhodobé používání však může způsobit řadu nežádoucích účinků. Jedná se především o zvýšené riziko krvácení, částečné blokování metabolismu lipidů, heparinem indukované uvolňování myeloperoxidázy a heparinem indukovanou trombocytopenii, u které je nutné se heparinu zcela vyhnout.

Snížení dávky heparinu, popřípadě jeho úplnou eliminaci během dialyzační léčby, umožňuje nový inovativní kyselý bikarbonátový koncentrát na přípravu dialyzačního roztoku - Citrasate®.

Kyselina citronová místo kyseliny octové

Citrasate® představuje první zásadní inovaci ve složení dialyzačního roztoku od přechodu z acetátové hemodialýzy k dialýze bikarbonátové v 80. letech minulého století. Jako okyselující činitel je v něm použita kyselina citronová místo tradičně používané kyseliny octové. Dialyzační léčba s využitím tohoto roztoku je účinnější a vykazuje všeobecně vyšší biokompatibilitu než léčba klasickým roztokem s kyselinou octovou. Lze ho použít pro bikarbonátovou hemodialýzu i on-line hemodiafiltraci na všech dialyzačních přístrojích dostupných v České republice a nastavených pro koncentráty s kyselinou octovou.

Přínosy pro dialyzované pacienty

 • Signifikantní nárůst dialyzační dávky (spKt/V o 5-7 %)3,4,5
 • Možnost redukce dávky heparinu2,7
 • Prokazatelné zlepšení biokompatibility dialyzační procedury6,8
 • Snížení podialyzačního krvácení2
 • Použití pro specifické aplikace (pacienti s HIT, kontraindikací na heparin, s traumatem)1

Medicínsko-klinické aspekty

 • Objem krevní cesty, a tím i funkční plocha dialyzátoru zůstávají zachovány během celé HD/HDF.6 Díky tomu stoupá účinnost dialýzy pro ureu i ostatní vylučované látky.
 • Lokální snížení hladiny ionizovaného kalcia v dialyzátoru díky jeho komplexování s citrátovým aniontem snižuje tendenci krve ke srážení.
 • Obecně lepší biokompatibilitu celé procedury dokládá méně výrazný pokles počtu leukocytů měřený ve dvacáté minutě dialýzy.7, 8
 • V závislosti na výchozí plazmatické hladině kalcia může s přechodem na Citrasate® dojít k jejímu mírnému poklesu a k nárůstu koncentrace PTH.7 To platí zejména pro pacienty používající před přechodem na Citrasate® dialyzační roztok s koncentrací kalcia 1,25 mmol/l. U těch může být vhodné zvýšení na 1,5 mmol/l.

Technické aspekty

 • Citrasate® je použitelný v kombinaci s tekutým i práškovým bikarbonátovým koncentrátem bez nutnosti změn - v nastavení HD-monitorů.3,5
 • V dialyzátu v běžně používaném rozsahu zůstává plně zachována možnost regulace koncentrací Na+ a HCO3 - .5  
 • V dialyzátu vlivem preferenční reakce citrátového iontu s ionty kalcia je snížený obsah Ca2+ (o 0,35-0,55 mmol/l) a naopak mírně zvýšený obsah HCO3 -  (o 1-1,5 mmol/l) ve srovnání se standardním dialyzačním koncentrátem.5

Z historie koncentrátu Citrasate®

Kyselinu citronovou coby okyselující činidlo pro přípravu dialyzačního roztoku navrhl v roce 2000 Suhail Ahmad. Takto modifikovaný kyselý koncentrát byl po získání souhlasu FDA (Food and Drug Administration, americká obdoba našeho Státního úřadu pro kontrolu léčiv) uveden na americký trh pod obchodním názvem Citrasate® (Advanced Renal Technologies, Kirkland, USA).

Po získání licence tento koncentrát v roce 2008 uvedla na trh v České republice, Slovensku a Polsku firma Medites Pharma z Rožnova pod Radhoštěm. V rámci zkvalitnění dialyzační péče a poskytovaných služeb je od konce loňského roku koncentrát Citrasate® používán i na dialyzačních střediscích společnosti B. Braun.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V Česku v posledních letech roste počet pacientů na domácí hemodialýze. Hlavními důvody jsou možnost zvolit si den i čas, možnost realizace dialýzy doma, ale především celosvětová novinka v podobě malého přístroje speciálně vyvinutého pro domácí dialýzu.

22.09.2022
Nefrologie

Implantabilní podkožní porty Celsite® při správném používání významně zkvalitňují život onkologických pacientů. Umožňují bezpečné zajištění žilního přístupu pro opakované aplikace chemoterapie a dalších léčiv (například analgetik), které byly indikovány k aplikaci přímo do žilního systému.

28.01.2022
Nefrologie

Společnost B. Braun patří k předním světovým poskytovatelům dialyzační péče a výrobcům technologií a spotřebního materiálu pro dialýzu. Dlouhodobě usiluje o maximální bezpečnost a komfort pacientů i personálu a v dubnu uvedla na trh harmonizované portfolio kyselých koncentrátů pro bikarbonátovou hemodialýzu.

22.07.2021
Nefrologie