Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Certofix® protect: Nová strategie v boji proti multi-infekcím

6. Květen 2016

Certofix® protect: Nová strategie v boji proti multi-infekcím

Vědecká studie „Kvantitativní srovnání antimikrobiální účinnosti vyplavujících a nevyplavujících polymerových materiálů“, publikovaná v časopisu Macromolecular Bioscience, představuje první přímé vzájemné porovnání antimikrobiální účinnosti materiálů vyplavujících a nevyplavujících antimikrobiální substance s využitím centrálního žilního katétru (CVC – central venous catheter) jako klinicky relevantního modelu. Výsledky prokazují antimikrobiální účinnost zdravotnických prostředků  Certofix® Protect.

Sedm odlišných druhů bakterií

Souhrnně řečeno jde o první komparativní studii v podmínkách in vitro, která na kvantitativním základě prokazuje antimikrobiální účinek CVC s povrchy uvolňujícími a neuvolňujícími antimikrobiální látky (polyhexanid a polyguanidin).

Testování se provádělo s využitím 7 odlišných bakterií typicky souvisejících s katétrovými infekcemi včetně nejčastěji se vyskytujících bakterií Staphylococcus epidermidis a Staphylococcus aureus jako vhodných multirezistentních variant.

 

Nová strategie v boji proti multiinfekcím

Tato zjištění představují první krok k novým neuvolňujícím polymerům a výrobkům, u nichž lze minimalizovat obecné problémy uvolňujících materiálů, jako jsou uvolňování bioaktivních substancí, ztráta antimikrobiální účinnosti a zdravotní rizika v důsledku uvolňování biocidních látek. Využitelnost těchto neuvolňujících antimikrobiálních materiálů u jiných typů polymerů a materiálů představuje novou strategii v boji proti infekcím souvisejícím s použitím zdravotních prostředků.

Zdroj: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mabi.201500266/epdf

Marie Polášková
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Celý jeden milion pump generace Space byl vyroben od roku 2004, kdy se začalo s jejich výrobou. „Dříve se vyráběly ručně,“ říká za strojovou výrobu Werk C v německém Melsungenu Thomas Breiter a poukazuje na nejmodernější CNC soustružící stroj, který je schopen v krátkém čase vyrábět přesné nástrojové součástky. 

06.03.2019
Infuzní terapie

Jednodušší ovládání a více času na pacienty.

19.03.2018
Infuzní terapie

Velmi komplexní pohled na rizika úpravy intravenózních léčiv na lůžkovém oddělení poskytlo účastníkům listopadové sympozium Aesculap Akademie, na němž se o své znalosti a zkušenosti podělily klinická farmaceutka, staniční sestra frekventovaného oddělení jednotky intenzivní péče a inspektorka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). „Díky otevřené komunikaci všech zúčastněných se daří vytvářet komunikační platformu pro vzájemnou inspiraci a prevenci chyb, ke kterým na pracovištích i přes veškerou dobrou vůli dochází,“ řekl MUDr. František Vojík, manažer pro obchod a marketing divize Hospital Care ze společnosti B. Braun.

18.01.2018
Infuzní terapie