Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zlepšení kvality domácí péče s infuzní pumpou

28. Prosinec 2009

Zlepšení kvality domácí péče s infuzní pumpou

Před dvěma lety se u našeho syna Liborka projevilo onemocnění střev, které vyústilo v nutnost dlouhodobé parenterální výživy. V červnu 2008 jsme po půlroční hospitalizaci na Klinice dětského a dorostového lékařství (KDDL) v Praze dospěli s lékaři k rozhodnutí, že nás propustí do domácí péče. Toto rozhodnutí záviselo na možnosti podávat v domácím prostředí totální parenterální výživu.

Prostřednictvím ošetřujícího lékaře na KDDL nám byla zajištěna a zapůjčena infuzní pumpa, která byla plně funkční v nemocničním prostředí, ovšem pro domácí užití s ohledem na věk našeho syna a místo bydliště (Jizerské hory) byla svými technickými parametry obtížně využitelná (kapkový senzor, nízká provozní schopnost na baterii). Při pokusech o pohyb mimo
nemocniční prostředí docházelo vlivem otřesů, které kapkový senzor ihned zaznamenal, k neustálému zastavování podávání výživy, a pumpa se musela tedy neustále spouštět, což při přesunu osobním vozidlem v jedné osobě bylo prakticky nemožné. Začali jsme tedy vyhledávat informace o dalších možnostech, které český trh nabízí. Požadavek byl jasný. Náš tříletý syn bude denně 20 hodin připojený k infuzní pumpě
a musí zvládnout napojený na pumpu transport do
150 kilometrů vzdálené kliniky, kde je ve zdravotní péči.

Díky informacím zjištěným z internetu jsme našli společnost B. Braun Medical, jejíž infuzní pumpa Infusomat® Space-P svými technickými parametry plně vyhovovala naší představě užívání v domácím prostředí. Oslovili jsme je tedy a společnost B. Braun Medical nám vyšla vstříc a tuto pumpu nám v červenci roku 2008 pro syna bezplatně zapůjčila. Při předání pumpy nám bylo též vysvětleno použití a obsluha.

Tímto jsme zlepšili pohyb našeho syna, a to díky možnosti dlouhodobého odpojení pumpy od elektrické sítě, jelikož provozní schopnost této pumpy na baterii je mnohonásobně vyšší než u jiných výrobců. Díky tlakovému senzoru, který je schopen i bez kapkového senzoru řádně zajistit požadovaný průtok podávané výživy, je tato infuzní pumpa použitelná bez problémů i při převozu osobním automobilem. Také velmi oceňujeme její nízkou hmotnost a malý rozměr, který nám umožňuje i při připojení syna uskutečňovat různé výlety, procházky atd. Jako každý přístroj i tato pumpa potřebuje servis, což je při každodenním 20hodinovém používání nutností. Společností B. Braun Medical je tento servis zajišťován na vysoké úrovni.

Ceníme si osobního přístupu Servisního centra, které je schopno řešit problém okamžitě a hledat možná východiska jeho řešení, což samozřejmě umocňuje náš klidnější pobyt v domácím prostředí. Synovi je v současné době 4,5 roku a díky moderní lehké infuzní pumpě Infusomat® Space-P máme lepší možnost podporovat jeho vývoj, jak psychický, tak motorický. Chtěli bychom proto touto cestou společnosti B. Braun Medical poděkovat za její vstřícné jednání.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče