Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ostatní: Rozhovory

Zdravotnictví vyžaduje intuici, strategii a hlavně mezidivizní spolupráci

14. září 2018

Vzdělávání Aktuality B. Braun

O tom, jak si obchodně stojí skupina B. Braun CZ/SK na lokálních trzích, jaká je její pozice na poli medicínských technologií či zdravotnických prostředků a jak je důležité praktické vzdělávání lékařů, zdravotních sester, studentů medicíny a ostatního lékařského a nelékařského personálu, jsme si povídali s Jiřím Lukešem, jednatelem společnosti B. Braun Medical.

PharmDr. Jiří Lukeš

Jednatel společnosti B. Braun Medical, Regional Head OPM Region 3b a člen vedení Skupiny B. Braun v České a Slovenské republice. Absolvent Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Ve Skupině B. Braun působí od jejího založení. Mezi jeho vášně patří mimo rodinu a jachting také cestování. Oblíbil si Afriku, Asii a každoročně se s rodinou na tyto kontinenty vrací.

Skupina B. Braun letos slaví 25 let od založení společností v ČR a SR, což nabádá k tomu ohlédnout se a bilancovat. Máte na starosti hned dvě významné obchodní divize Hospital Care a OPM, projekt odborných ambulancí B. Braun Plus a také Aesculap Akademii. Jaké hlavní milníky byste zmínil v souvislosti s touto agendou?

Hlavním milníkem každé aktivity byl v podstatě její vznik. Začátkem 90. let vznikla divize OPM, a to i na úrovni koncernu, a roku 1995 začala u nás rozvíjet své první aktivity. Divize Hospital Care vznikla o něco později, koncem 90. let, a byla vytvořena z několika menších divizí, tehdy se tomu říkalo „Sparte“. Sparte Pharma, Sparte Medical, Sparte Cardio - Medical. Vznikla velká divize Hospital Care, která měla jasnou strategii a jasné zaměření. Na přelomu tisíciletí došlo k rozhodnutí koncernu, že Aesculap Akademie se stane vzdělávací platformou pro všechny divize a bude vzdělávat zdravotníky, management nemocnic a také pacienty. Projekt našich odborných ambulancí, B. Braun Plus, vznikl na základě rozhodnutí, že vyjma péče o dialyzované pacienty na našich dialýzách a v nefrologických ambulancích nabídneme naše služby i v dalších odborných ambulancích.

Na čem je především založený obchodní úspěch divize Hospital Care v posledních letech?

Divize Hospital Care není úspěšná pouze v posledních letech, ale v podstatě od počátku svého vzniku. Rozvíjí se kontinuálně. Na počátku tomu pomohly inovativní a velmi kvalitní produkty a novinky, například Introcan Safety®, kdy jsme přinesli na trh nový standard v oblasti kanylace a intravenózní katetrizace pacientů, či nové infuzní pumpy B. Braun Space. Úplným základem je tým stabilních kolegů, kteří se stali odborníky a uznávanými partnery všech zdravotníků a pod vedením Františka Vojíka neustále kontinuálně pracují na tom, aby divize Hospital Care byla ve svém oboru jedničkou na trhu.

Divize OPM plánuje v následujících letech kontinuální růst. Co bude jeho hlavním zdrojem?

Hlavním zdrojem růstu divize OPM jsou příležitosti na trhu. Divize OPM je především zaměřena na oblast péče o chronické pacienty - oblast stomií, intermitentní katetrizace a péče o rány. Bohužel je chronických pacientů stále více a my jim chceme nabídnout kvalitní zdravotnické prostředky. To je největší potenciál a příležitost k růstu divize OPM.

Divize OPM taky plánuje pro nejbližší období zajímavé inovace. Můžete nám o nich něco málo prozradit?

Některé inovace jsou již uváděny na trh. Týká se již zmíněných oblastí, urologie, do níž přinášíme zcela nový zdravotnický prostředek, pomůcku pro ženy trpící inkontinencí − výrobek Diveen®. Nyní jednáme s pojišťovnou o jeho částečné úhradě. Je to opravdu revoluční novinka. Velmi obdobnou pomůckou pro stomické pacienty je Be1, také zcela nový systém. Věříme, že tato pomůcka může přinést zlepšení životního komfortu. Další novinkou je přípravek LavaSurge®, který by měl přinést nový standard v prevenci časných infekcí ran, které později mohou vést k velkým komplikacím.

Jak si obchodně stojí skupina B. Braun CZ/SK na lokálních trzích a v rámci koncernu?

Lokálně se můžeme pochlubit tím, že jak v České republice, tak i na Slovensku jsme jedničkou na trhu a již řadu let si držíme pozici největšího dodavatele v oblasti medicínských technologií a zdravotnických prostředků. Naše pozice je silná a stabilní. Věříme, že dalším rozvojem našeho týmu si ji udržíme. Vzhledem k velikosti českého a slovenského trhu, který společně tvoří 16 milionů obyvatel, nejsme, co se týče koncernu, úplně na špici. Pokud se však porovnáváme s našimi sesterskými firmami v zahraničí, mohu říct, že obstojíme velmi dobře a kvalitně. Ve většině ukazatelů jsme v jednotlivých zemích celosvětově v první desítce.

Koncern B. Braun se prostřednictvím Aesculap Akademie dlouhodobě zaměřuje na vzdělávání zdravotníků a také podporuje vzdělávání studentů medicíny. V čem je tento model Aesculap Akademie výjimečný?

Je výjimečný tím, jaký je, jak jsme ho nastavili, jak jsme ho rozvinuli. Neznám žádnou obdobnou vzdělávací platformu, kterou by zaštiťovala farmaceutická firma nebo firma z oblasti medicínských technologií a která by měla takový záběr. Nabízíme vzdělávání našim odborníkům i na mezinárodní úrovni. Máme lektory nejen z ČR a SR, ale také z řady zemí s vyspělým zdravotnictvím a na kurzy či workshopy k nám přijíždějí účastníci z celého světa. Tímto jsme opravdu velmi ojedinělí. Máme široký záběr, nesoustředíme se pouze na některé obory. Vzděláváme jak lékaře, tak farmaceuty, zdravotní sestry a další personál nemocnic, včetně managementu, a dokonce i studenty, kteří se na práci ve zdravotnictví připravují.

Známé jsou i kurzy simulační medicíny, které se u zdravotníků těší velké oblibě. Proč si myslíte, že je tomu tak?

Kurzy jsou zaměřeny na vzdělávání celého týmu a především na týmovou komunikaci v krizových situacích. Studenti medicíny, nelékařských oborů a biomedicíny nemají během studia možnost se vzdělávat společně s dalšími budoucími kolegy, zatímco naše platforma umožní vzdělávat se v reálném prostředí celým týmům. Netrénujeme na živých pacientech, ale na našich figurínách a takto simulujeme reálné situace. Zdravotnické týmy si mohou natrénovat jednání, komunikaci, podívat se na to, jak se chovají, opravit si chyby a posunout se dál.

Skupina B. Braun pracuje na rozsáhlém projektu odborných ambulancí B. Braun Plus. Co je jejich hlavním cílem?

Hlavním cílem je zlepšit a naplnit naši vizi, zlepšit péči o pacienty. Cítíme, že české zdravotnictví může v některých oblastech poskytnout pacientům lepší péči. Proto se jim snažíme nabídnout nejen speciální pomůcky, ale zároveň i léčbu a edukaci.

Pokud se budeme věnovat odbornostem, jaké odbornosti aktuálně pacientům ambulance nabízejí a kolik ambulancí v současné době B. Braun provozuje?

Soustředíme se především na to, abychom zajistili velmi kvalitní péči v oblasti chirurgie a urologie, a to v prostředí mimo nemocnici. Naším hlavním cílem je zlepšit péči o stomické pacienty. Další oblastí je péče o chronické rány, intermitentní katetrizace a oblast domácí výživy.

Jak tyto odborné ambulance budou vypadat v horizontu budoucích pěti let, popřípadě kam byste chtěli směřovat?

V této chvíli máme od vedení koncernu schválený investiční rozpočet. Chceme vybudovat síť asi 25 ambulancí zaměřených na pacienty s chirurgickou a urologickou problematikou a specializované nutriční ambulance.

Koncern B. Braun poprvé ve své historii přijal celofiremní Strategii 2020. Jaký je její přínos?

Přínosem je její vznik. Proběhla celofiremní mezidivizní diskuse nad tím, jaké mají být strategické cíle pro rok 2020, jakým způsobem jich dosáhneme, jaké jsou výzvy, jaké iniciativy je potřeba podpořit, abychom těchto cílů dosáhli. Obrovským přínosem dále bylo, že členové jak globálního, tak lokální managementu začali diskutovat společně o základech firemní strategie.

Strategie 2020 přináší mimo jiné i významné změny v obchodním a marketingovém přístupu. Jaké jsou ty hlavní?

Při diskusi nad strategií 2020 jednotlivé divize přinášely různé iniciativy, různé pohledy, a ty se spojily. Celý koncern se tak soustředí na několik vybraných oblastí, ve kterých je potřeba vzhledem k vývoji celého zdravotnictví a medicínských technologiích koncentrovat naše úsilí a zdroje.

Co byste popřál společnosti B. Braun do dalších let a jaké jsou z vašeho pohledu hlavní výzvy do budoucnosti?

Našim společnostem bych popřál další úspěchy. Úspěchem bude, když si udržíme vedoucí pozici v Čechách a na Slovensku, to znamená pozici největšího dodavatele v oblasti medicínských technologií. Další výzvou je splnit strategické cíle, strategie 2020. Pro nás to znamená kontinuální růst v obratu. Koncern od nás očekává růst kolem 4 %. Od nás samotných se očekává, že budeme i nadále velmi efektivní, a to v tuto chvíli jsme. Jsme skupinou, jež dosahuje rozumného zisku, který náš koncern potřebuje pro další investice do svého rozvoje. Nejsme úplně bezvýznamnou součástí celé společnosti B. Braun. Určitě je velkou výzvou zajistit za přiměřeného růstu nákladů splnění našich obchodních cílů. Zajistit zisk, prodávat za rozumné ceny a být schopni konkurence. Byl bych rád, aby nás všechny práce ve společnosti B. Braun bavila, přinášela nám radost a ke svým úkolům jsme přistupovali se zaujetím. Přeji všem, ať se nám daří.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník