Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie: Události

Z Japonska za dialýzou do Prahy

redakce Braunovin

3. Říjen 2011

Dialyzační střediska
Chtějí-li dialyzovaní pacienti cestovat, nejsou nijak omezeni, i když musí pravidelně docházet na dialyzační středisko. Pokud jim to jejich zdravotní stav dovolí, mohou se vydat kamkoliv, je pouze potřeba si dialýzu v místě pohybu předem zajistit.

Na naše dialyzační střediska v České republice i na Slovensku často přijíždějí pacienti z různých částí světa. Zejména pak  pražská pracoviště ošetřují hodně cizinců, kteří navštěvují naše hlavní město.

V květnu jsme na dialyzačním středisku B. Braun Avitum v Praze 4 - Nuslích ošetřili pět pacientů z Japonska, kteří se vydali s cestovní kanceláří Osaka Tours na cestu do Evropy. Doprovázel je průvodce pan Shoji Nishimoto, který cestuje po světě s dialyzovanými již několik let. Byl přítomen celému dialyzačnímu ošetření, aby mohl překládat případné dotazy pacientů našemu personálu. Neváhali jsme proto a požádali ho o krátký rozhovor.

Kolik let již pracujete v oblasti cestovního ruchu a jak dlouho s pacienty cestujete?

Společnost Osaka Tours, ve které pracuji, začala zajišťovat cesty pro dialyzované pacienty v roce 1982, rekreační dialýzy tedy pořádáme již 29 let. Já sám pracuji v cestovním ruchu už 24 let.

Které země jste již s dialyzovanými pacienty navštívil? Cestujete častěji do zahraničí, nebo jen po Japonsku?

Celkem bych napočítal asi kolem třiceti zemí, kde jsme již s pacienty byli. Mezi ty nejzajímavější patří třeba USA, Kanada, Čína, Korea a také jsme hodně cestovali po Evropě. Osmdesát procent našich cest vede do zahraničí a zbytek probíhá v rámci Japonska.

Stává se, že se pacienti z Japonska obávají evropských dialyzačních středisek?

Někteří pacienti se bojí dialýzy v zahraničí všeobecně, nejen v Evropě. Ale ti, co se již rozhodnou cestovat, tento prvotní strach překonají. Jinak by ani cestovat nemohli.

Jsou služby a provoz na dialyzačních střediscích v Japonsku a v Evropě srovnatelné, nebo jsou vidět rozdíly?

Myslím si, že je to téměř stejné.

Máte nějaké doporučení pro pacienty, kteří by také rádi začali cestovat?

My informujeme pacienty prostřednictvím internetu, reklam v časopisech pro dialyzované pacienty, případně jim přímo posíláme informace e-mailem. Takže důležité je získat si informace předem.

A na závěr se jen zeptám, kam budou směřovat vaše další cesty?

S touto skupinou už se vracíme zpět, byli jsme v Maďarsku a teď tady v Čechách. Ale zanedlouho se opět s pacienty vracím zpět do Evropy, tentokrát do Švýcarska.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník