Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Z Japonska za dialýzou do Prahy

3. Říjen 2011

Z Japonska za dialýzou do Prahy

Chtějí-li dialyzovaní pacienti cestovat, nejsou nijak omezeni, i když musí pravidelně docházet na dialyzační středisko. Pokud jim to jejich zdravotní stav dovolí, mohou se vydat kamkoliv, je pouze potřeba si dialýzu v místě pohybu předem zajistit.

Na naše dialyzační střediska v České republice i na Slovensku často přijíždějí pacienti z různých částí světa. Zejména pak  pražská pracoviště ošetřují hodně cizinců, kteří navštěvují naše hlavní město.

V květnu jsme na dialyzačním středisku B. Braun Avitum v Praze 4 - Nuslích ošetřili pět pacientů z Japonska, kteří se vydali s cestovní kanceláří Osaka Tours na cestu do Evropy. Doprovázel je průvodce pan Shoji Nishimoto, který cestuje po světě s dialyzovanými již několik let. Byl přítomen celému dialyzačnímu ošetření, aby mohl překládat případné dotazy pacientů našemu personálu. Neváhali jsme proto a požádali ho o krátký rozhovor.

Kolik let již pracujete v oblasti cestovního ruchu a jak dlouho s pacienty cestujete?

Společnost Osaka Tours, ve které pracuji, začala zajišťovat cesty pro dialyzované pacienty v roce 1982, rekreační dialýzy tedy pořádáme již 29 let. Já sám pracuji v cestovním ruchu už 24 let.

Které země jste již s dialyzovanými pacienty navštívil? Cestujete častěji do zahraničí, nebo jen po Japonsku?

Celkem bych napočítal asi kolem třiceti zemí, kde jsme již s pacienty byli. Mezi ty nejzajímavější patří třeba USA, Kanada, Čína, Korea a také jsme hodně cestovali po Evropě. Osmdesát procent našich cest vede do zahraničí a zbytek probíhá v rámci Japonska.

Stává se, že se pacienti z Japonska obávají evropských dialyzačních středisek?

Někteří pacienti se bojí dialýzy v zahraničí všeobecně, nejen v Evropě. Ale ti, co se již rozhodnou cestovat, tento prvotní strach překonají. Jinak by ani cestovat nemohli.

Jsou služby a provoz na dialyzačních střediscích v Japonsku a v Evropě srovnatelné, nebo jsou vidět rozdíly?

Myslím si, že je to téměř stejné.

Máte nějaké doporučení pro pacienty, kteří by také rádi začali cestovat?

My informujeme pacienty prostřednictvím internetu, reklam v časopisech pro dialyzované pacienty, případně jim přímo posíláme informace e-mailem. Takže důležité je získat si informace předem.

A na závěr se jen zeptám, kam budou směřovat vaše další cesty?

S touto skupinou už se vracíme zpět, byli jsme v Maďarsku a teď tady v Čechách. Ale zanedlouho se opět s pacienty vracím zpět do Evropy, tentokrát do Švýcarska.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Kvalitu života na dialýze zkoumala na třech dialyzačních střediscích pomocí dotazníku MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Nusle. U pacientů sledovala věk a celkovou dobu strávenou na dialýze. Dotazovala se jich, co je na dialýze a při dodržování speciálního režimu nejvíce obtěžuje. A také zda se chtějí podílet na rozhodování o tom, jak bude jejich život s dialýzou nadále probíhat, jestli by si přáli při výrazném zhoršení zdravotního stavu dialýzu ukončit a chtějí-li na toto téma s lékařem komunikovat. Pacienti docházejí na dialyzační středisko třikrát týdně na 4–5 hodin. Jedna z otázek tedy byla, zda by pacient preferoval omezení počtu dialýz za cenu eventuálního zkrácení života, například o půl roku.  

 

12.11.2018
Dialyzační technika

Dialyzační středisko Bulovka vzniklo v roce 1993 jako první nestátní hemodialyzační zařízení v Praze na Jižním Městě a od roku 1997 odborně rozšířilo na 12 let Nemocnici Na Bulovce.

09.11.2018
Dialyzační technika

Výsledky multicentrických studií poukázaly na fakt, že kvalita vody pro dialýzu představuje zásadní riziko vzhledem k prokázanému vztahu mezi kontaminací vody a morbiditou. Společnost Lauer, která je součástí skupiny B. Braun, vyvinula nový systém úpravy vody označovaný jako Aquabase.

10.10.2016
Dialyzační technika