Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Webinář o nutriční přípravě pacienta k výkonu velkým úspěchem!

23. Prosinec 2020

Webinář o nutriční přípravě pacienta k výkonu velkým úspěchem!

Tématu „Jak nutričně připravit pacienta k velkému operačnímu výkonu“ byl věnován další z on-line webinářů, který pro své klienty uspořádala 19. října 2020 Aesculap Akademie ve spolupráci s Nemocnicí Na Bulovce. 

Nutriční péčí od A do Z
Cílem webináře, pod odborným vedením MUDr. Jana Fulíka, bylo společně si připomenout důležitost adekvátní výživy pro hojení a uzdravení pacienta nejen v chirurgické péči.

Přednášky expertů se dotýkaly většiny oblastí nutriční péče od počáteční diagnostiky a indikace nutriční podpory před výkonem až po závěrečnou oblast výživy po propuštění do domácího ošetřování. Díky zaměření kurzu byly často zmiňovány otázky typu „jak, kdy, kolik a čeho“. Přesně jak si vyžaduje každodenní praxe. Součástí webináře byla i sdělení věnovaná specifickým nutričním potřebám pacientů v intenzivní, chronické i onkologické péči. Nezapomněli jsme ani připomenout důležitou roli nutričního terapeuta v procesu perioperačního managementu výživy. 

Co dál?
Díky pečlivému výběru přednášek a vysoké odborné úrovni přednášejících se nám podařilo naplnit plánované cíle webináře. V uvedeném tématu proto budeme nadále pokračovat. Ve výrazně kratším formátu se nově zaměříme na jednotlivé specifické oblasti chirurgické péče. Sledujte naše webové stránky.

Děkujeme!
Rádi bychom také poděkovali lektorům, bez nichž bychom tento pilotní kurz nemohli uspořádat a kteří se velice rychle dokázali přizpůsobit nové on-line formě kurzu. Přednášejícími byli MUDr. Jan Fulík, doc. MUDr. František Novák, Ph.D., Mgr. Lucie Růžičková, MUDr. Petra Holečková a MUDr. Vladimír Nedvěd.
 

Bc. Tomáš Kovrzek
odborný garant Aesculap Akademie
Dosud nehlasováno