Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Využití kinematické navigace v endoprotetice kolenního kloubu

3. Duben 2015

Využití kinematické navigace v endoprotetice kolenního kloubu

Totální endoprotéza kolenního kloubu je jednou z nejúspěšnějších metod v rekonstrukčních procedurách v ortopedické operativě. Jedná se o metodu, jež patří mezi rutinní ortopedické výkony, technicky i materiálně je na vysoké úrovni a má i referované dlouhodobé výsledky.

V posledních letech došlo k výraznému vývoji na poli kolenní endoprotetiky. Zlepšuje se kvalita materiálů používaných ke konstrukci kloubních náhrad, objevují se nové operační techniky, a s tím i sofistikovanější instrumentária. Počet implantovaných kolenních náhrad ve světě ročně stále roste a implantace kolenní endoprotézy je již standardním operačním výkonem. V dnešní době je důležité, aby měl operatér k dispozici dostatečný výběr různých typů kloubních implantátů.

Počítačem asistované výkony přinášejí řadu výhod  

Výpočetní technika se stala běžnou součástí medicínské praxe. S pomocí počítače je možné virtuálně simulovat a plánovat určité léčebné výkony, pečlivě ověřovat jednotlivé kroky operačních postupů a na jejich základě upravovat procedury tak, aby výsledek byl co nejpřesnější. Také na našich ortopedických pracovištích jsou prováděny počítačem asistované výkony. Někteří chirurgové používají kinematickou navigaci téměř rutinně, většina ji využívá v určitých specifických indikacích, např. když není možné použít intramedulární cílení na femorální část endoprotézy.

Při nefyziologickém rozložení zátěžových sil způsobeném implantací komponent kolenní endoprotézy v chybném postavení dochází ke zvýšenému otěru polyetylenu a větší pravděpodobnosti selhání implantátu. Hlavním důvodem rozvoje počítačem asistované operativy je snaha vyvarovat se chyb v technice implantace kloubní náhrady a zajistit co nejpřesnější uložení komponent náhrady s optimalizací osového uspořádání operované dolní končetiny.

Nejpoužívanější a nejjednodušší metodou je kinematická navigace perioperační. Počítačem asistovaná ortopedická chirurgie (Computer-assisted orthopaedic surgery, CAOS) poskytuje lepší vizualizaci vytvořením a zobrazením virtuálního modelu operované lokality společně s relevantními informacemi o pozici chirurgických nástrojů nebo implantátů na monitoru počítače. Tím výrazně zlepšuje chirurgovu zpětnou vazbu v kombinaci s přímou vizuální kontrolou operačního pole. Tradiční metody implantace kolenních náhrad umožňují operatérovi pouze tuto přímou vizuální a taktilní kontrolu.

Počítačová asistence poskytuje trojrozměrný pohled na kolenní kloub a sledování větších detailů, které nelze zachytit prostým okem. To vede k větší preciznosti operační techniky v každém operačním kroku. Veškeré manipulace a chirurgické postupy, jako vrtání jisticích pinů, umísťování resekčních bloků i samotné resekce, mohou být provedeny s větší precizností a uložení komponent by mělo být přesnější.

Výhodou kinematické navigace je možnost sběru referenčních dat v průběhu operace, odpadá tedy časově náročné plánování, jako např. u CT- navigační metody. Další výhodou je, že není třeba radiačně zatěžovat pacienta. Oproti tradičním technikám kinematické navigace umožňuje velmi přesnou peroperační verifikaci všech kroků. Pozitivní je možnost precizního balancování měkkých tkání a plánování symetrického flekčního a extenčního gapu. Počítač zaznamenává veškeré kroky buď přímo do pevné paměti, jež je součástí počítače, či na CD nebo flash-disk.

Mimo navigaci náhrady kolenního kloubu byly v ortopedické chirurgii postupně zapracovány softwarové systémy pro navigaci kyčelního kloubu, unikondylární náhrady, pro navigaci plastiky předního zkříženého vazu kolenního kloubu a korekční osteotomie proximální tibie. Kinematická navigace je využívána i ve spondylochirurgii i v traumatologii.

 

Zkušenosti z ortopedické kliniky FN u sv. Anny v Brně

Na I. ortopedické klinice FN u sv. Anny v Brně používáme rutinně navigační přístroj OrthoPilot® od roku 2003. Celkem jsme s asistencí kinematické navigace implantovali kolem tisíce kolenních náhrad. Máme zkušenosti také s navigací totální náhrady kyčelního kloubu a unikondylární náhrady. Výsledky, kterých jsme dosáhli, jsme popsali v řadě přednášek a publikací. Na základě rentgenologické analýzy byla prokázána větší přesnost uložení komponent a osového uspořádání operované dolní končetiny.

Naše pracoviště slouží jako školicí centrum pro výuku techniky kinematické navigace v rámci Aesculap Akademie. Na školení k nám přijíždějí kolegové z různých částí světa. Mimo českých kolegů jsou to především ortopedi z Ruska, pobaltských republik, Polska, Slovenska, Indie a dalších asijských států.

Například v Rusku je náhrada kolenního kloubu na některých pracovištích prováděna pouze za asistence kinematické navigace a manuální technika byla již prakticky opuštěna. Výsledky potvrzují, že rutinní provádění kinematické navigace neprodlužuje operační čas implantace kolenní náhrady. Mladí lékaři si techniku od počátku osvojují podobně jako techniku artroskopie.

Stále dochází ke zdokonalování a zjednodušování softwaru pro navigovanou operativu, což by mělo kinematickou navigaci přiblížit větší skupině chirurgů a vést k jejímu pravidelnému užívání.

 

MUDr. Luboš Nachtnebl, Ph.D.
1. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně
Průměrně: 2.7 (3 hlasů)

Čtěte také

20. srpna 2021 proběhla v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi operace kyčelního kloubu, při níž byl poprvé na území Česka a Slovenska použit systém augumentací Aesculap Structan®, který je určen k revizním operacím acetabula. Jak se s novým systémem manipuluje? Jaké jsou jeho výhody? Na tyto otázky nám odpověděl primář ortopedického oddělení v Klaudiánově nemocnici MUDr. Pavel Šedivý, který měl možnost systém vyzkoušet.

20.10.2021

Hydrolift představuje novou generaci implantátů: je opatřen hydraulikou a koncové destičky jsou volně pohyblivé a v implantátovém lóži samoadaptabilní až do finálního utažení fixačních šroubů.

04.01.2010
Spondylochirurgie

Program Pacientská cesta je zaměřen na pacienty podstupující totální endoprotézu kyčelního nebo kolenního kloubu. Jedná se o soubor opatření, pomocí kterých lze významně zkrátit dobu hospitalizace, snížit míru bolesti, riziko komplikací a dosáhnout rychlejšího zotavení po operaci.

27.01.2022
Ortopedie