Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie: Článek

Vyšší kvalita života díky asistované domácí hemodialýze

MUDr. Kristýna Michalíčová

8. leden 2024

Dialyzační přístroj Physidia S3 je uživatelsky jednoduchý a nevyžaduje žádné stavební úpravy.
 


 

Hlavní benefity domácí hemodialýzy

Domácí hemodialýza přináší mnoho medicínských i sociálních výhod oproti hemodialýze prováděné na dialyzačním středisku. Z důvodu kratších a frekventnějších dialýz je tato metoda šetrnější vůči srdci a oběhovému systému. Mezi hlavní medicínské výhody patří lepší udržení homeostázy vnitřního prostředí, lepší udržení hladiny koncentrace fosfátů v krvi a lepší kontrola krevního tlaku. V důsledku zabránění vyšším mezidialyzačním přírůstkům a chronickému přetížení tekutin dochází ke zlepšení kardiovaskulárního stavu pacientů. Vlastní sociální prostředí a ztráta nutnosti cestování do dialyzačního střediska umožňuje pacientům nastavit si dobu léčby individuálně podle svých potřeb a svého denního režimu. 

Příprava na domácí hemodialýzu

Po zhodnocení klinického stavu a rozhodnutí o metodě náhrady funkce ledvin nefrologem (s vyloučením případných překážek k provádění domácí hemodialýzy, např. nekvalitní cévní přístup, nedostatečné domácí zázemí atd.) následuje adekvátní zaškolení. V případě soběstačných pacientů probíhá několikatýdenní školení buď na dialyzačním středisku, anebo přímo u pacienta doma. Edukován je zpravidla i rodinný příslušník / osoba blízká, jejíž účast je vyžadována vždy v době po spuštění domácí léčby pro případ zavolání nebo poskytnutí pomoci. I poté je pacient v úzkém kontaktu s ošetřujícím nefrologem. V poslední době existuje také možnost využívat k asistenci služeb domácí péče, kdy zdravotnický personál vyškolený k provádění domácí hemodialýzy přichází provést ošetření k pacientovi domů. Tento druh asistence je často využíván pro starší a méně soběstačné pacienty.

Kvalita života 92leté Marie

Paní Marie je pravidelně hemodialyzovaná pacientka vyššího věku využívající služeb asistované domácí hemodialýzy za pomoci domácí péče. Syn je mamince velikou oporou, ale samotné provádění této metody ponechává na zdravotnickém personálu, díky čemuž se oba cítí bezpečně. Paní Marie si velmi cení pohodlí a svobody, díky individuálnímu přístupu k léčbě se její zdravotní stav stabilizoval a celkově se zlepšila její kvalita života.

Hemodialyzační přístroj doma 

S rozvojem nových šetrnějších technologií mohlo dojít k rozvoji této metody. V současné době nejsou pro domácí hemodialýzu potřeba žádné velké stavební bytové úpravy. Na trhu existuje pro domácí hemodialýzu kompaktní uživatelsky přívětivý přístroj Physidia S3, který má velikost tiskárny. 

Domácí hemodialýza – budoucnost léčby ledvinového selhání

Domácí hemodialýza je jedinečnou možností, která může změnit život pacientů s ledvinovým selháním. Poskytuje jim kontrolu a svobodu nad jejich vlastním zdravím a léčbou. S rostoucím povědomím a technologickým pokrokem můžeme očekávat, že domácí hemodialýza bude hrát stále důležitější roli v budoucnosti náhrady funkce ledvin s důrazem na preference pacienta a jím vnímanou kvalitu života a životní cíle.  
 

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník