Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie: Článek

V Otrokovicích vzniká první Centrum domácí dialýzy v Česku

Ing. Lucie Kocourková

21. květen 2024

Domácí dialýza Dialýza

Na poliklinice v Otrokovicích se otevírá první ambulantní Centrum domácí dialýzy v Česku. „Přesun dialýzy do domácího prostředí nebo pečovatelských domů je celosvětový trend. Mezi pacienty vidíme o domácí dialýzu rostoucí zájem a od specializovaného centra očekáváme lepší dostupnost metod nejen na našich, ale i ostatních střediscích v regionu Moravy.” říká MUDr. Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum, která za otevřením centra stojí. 
 

Pro domácí dialýzy vše na jednom místě

Na lékaře v nově vzniklém centru se mohou obracet všichni pacienti s onemocněním ledvin, kteří již v pravidelné dialyzační péči na jakémkoliv dialyzačním středisku jsou nebo se nástup na dialýzu v blízké době čeká. Lékař nového centra se seznámí se zdravotním stavem pacienta a v průběhu několika návštěv domácí dialýzu doporučí nebo nedoporučí, případně pacientovi řekne, jestli je pro něho vhodnější domácí hemodialýza nebo domácí břišní dialýza. „Obě metody domácí dialýzy jsou pro pacienty medicínsky šetrnější, umožňují jim plánovat si ošetření tak, jak potřebují a bez dojíždění. Navíc technologie pokročila natolik, že domácí dialýza nevyžaduje žádné stavební úpravy a ošetřující lékař vidí výsledky každého ošetření prakticky on-line,” vysvětluje vedoucí lékařka nově vzniklého centra MUDr. Markéta Kratochvilová, která je zároveň primářka dialyzačního střediska v Uherském Brodě

Centrum bude pacienty pro domácí dialýzu nejen indikovat, ale zajistí jim i ošetřovatelskou a technickou podporu v režimu 24/7/365. Nové Centrum domácích dialýz se právě otevírá a pro jeho návštěvu je nutné předchozí objednání. V Otrokovicích vzniklo kvůli své geografické poloze, aby bylo jednoduše dostupné pro co nejvíce pacientů. „Vzhledem k opravdu citelnému nárůstu zájmu pacientů o domácí dialýzu odhadujeme, že během několika měsíců bude mít centrum ve své evidenci desítky pacientů. Kapacitně i technicky jsme na tento počet připraveni,” deklaruje Markéta Kratochvilová. V současné době se v domácím prostředí dialyzují v Česku něco přes 100  pacientů.

Individuální přístup k tělu i duši

Na první návštěvu přichází pacient se svou zdravotnickou dokumentací, minimálně poslední zprávou od svého nefrologa. Ihned navazují také laboratorní odběry krve a moči, případně další potřebná vyšetření či ultrazvuk. Při druhé návštěvě ambulance je na řadě celková konzultace zdravotního stavu pacienta, výsledků vyšetření a stanovení dalšího postupu. V případě, že pacient zatím není v pravidelné dialyzační péči a lékař shledá, že jedna z metod domácí dialýzy je pro něho vhodná, zajistí personál nové nefrologické ambulance také cévní či břišní přístup.

Pravidlem ale je, že první domácí hemodialýzy pacient podstupuje vždy na dialyzačním středisku. „Je potřeba každého pacienta poznat, specifikovat jeho reakce na dialýzu, a to jak po klinické, laboratorní i psychické stránce. Není možné nového pacienta na domácí dialýzu zařadit rovnou, vždy je to proces a jeho trvání podléhá velmi individuálním okolnostem u toho kterého pacienta,” upřesňuje lékařka Markéta Kratochvilová.

Rovněž je nezbytné, aby každý pacient, který přechází na domácí hemodialýzu byl dokonale připraven a seznámen s přístrojem, procesy, pravidly a průběhem domácího ošetření. Tato edukace pacienta trvá přibližně zhruba dva týdny a probíhá na dialyzačním středisku. U druhé metody, břišní dialýzy, probíhají edukace i první dialýzy rovnou v domácím prostředí. „Systém domácí dialýzy chceme podporovat dlouhodobě, protože pacientům přináší jednoznačné benefity. Rádi bychom podobné centrum otevřeli nejen na Moravě, ale i v Česku,” říká Martin Kuncek.

Dialyzační přístroj Physidia S3

Skupina B. Braun poskytuje svým pacientům na domácí hemodialýze mobilní dialyzační přístroj Physidia S3. Jde o přístroj poslední generace, který se s velikostí malé tiskárny 40x40 cm a váhou 23 kg řadí k nejmenším dialyzačním přístrojům vůbec. Jeho velkou výhodou je, že není u pacienta doma potřeba žádných úprav ani speciálního vybavení, postačí běžná elektrická zásuvka. Není nutný také žádný přívod vody, díky čemuž odpadá potřeba kontroly kvality vody a nutnost vnitřní dezinfekce přístroje. Není třeba řešit ani odpad, dostatečně dlouhá odpadní linka odvede tekutinu do umyvadla. Ovládání probíhá prostřednictvím tabletu a obrazovky na přístroji, jeho obsluha je jednoduchá, přizpůsobená nelékařské obsluze. Po proškolení odborníkem je schopen ho používat prakticky kdokoliv. 

„Jedinou podmínkou je, aby v průběhu hemodialýzy byl vždy někdo z příbuzných nebo známých doma. Příbuzného může v indikovaných případech nahradit pracovník specializované domácí péče,” vysvětluje Markéta Kratochvilová. Zatímco na dialyzační středisko dochází pacienti na zhruba pětihodinové ošetření 3x týdně, domácí dialýza probíhá většinou 4 - 5x týdně, ale v kratším intervalu. Kratší a častější dialýzy jsou pro pacienty fyziologičtější, je významně sníženo zatížení srdce a je zde celá řada dalších medicínských benefitů včetně možnosti mírnějších dietních opatření.

Doktorka Kratochvilová během otevření první Centra domácí dialýzy v Česku První Centrum domácí dialýzy v Česku První Centrum domácí dialýzy v Česku První Centrum domácí dialýzy v Česku První Centrum domácí dialýzy v Česku První Centrum domácí dialýzy v Česku

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník