Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

V nemocnici v Bánovciach nad Bebravou dokončili nové dialyzačné stredisko

19. Duben 2011

V nemocnici v Bánovciach nad Bebravou dokončili nové dialyzačné stredisko

19. apríl 2011 bolo v priestoroch Nemocnice Bánovce - 3. súkromnej nemocnice - slávnostne dokončené nové dialyzačné stredisko spoločnosti B. Braun Avitum, ktorá ho vybudovala za takmer 1 milión EUR. Ide v poradí o desiate stredisko B. Braun Avitum pre pacientov trpiacich chronickým ochorením obličiek na území Slovenska.

V Bánovciach nad Bebravou bude dialyzačné stredisko schopné denne ošetriť až 14 pacientov v dvoch smenách. Dokončením tohto strediska sa výrazne zvýši kapacita v spádovej oblasti okresu Bánovce nad Bebravou.

„Myšlienka vybudovania dialyzačného strediska v našej nemocnici sa zrodila ešte v roku 2006,“ hovorí Ivan Mokrý, riaditeľ nemocnice Bánovce. „V roku 2008 sa nám podarilo nájsť aj vhodného partnera na realizáciu tohto projektu. Som veľmi rád, že sa nám tento projekt v spolupráci s naším partnerom podarilo úspešne dokončiť, už čoskoro tak v dialyzačnom centre spolu privítame prvých pacientov,“ dodal Ivan Mokrý.

Dialyzačná sála„K rozhodnutiu vybudovať nové dialyzačné centrum práve
v Bánovciach nad Bebravou nás primäla najmä tá skutočnosť, že tu žije vysoký počet pacientov s chronickým ochorením obličiek. Stredisko tak zvýši dostupnosť starostlivosti v regióne a prispeje tak k vyššiemu komfortu pacientov. Zároveň tým dôjde k zníženiu nákladov za dopravu, ktoré hradia zdravotné poisťovne,“ uvádza Martin Kuncek, riaditeľ siete dialyzačných stredísk B. Braun Avitum.

Dialyzačné stredisko bude poskytovať chronickú dialyzačnú starostlivosť - od hemodialýzy, cez hemodiafiltráciu, po peritoneálnu dialýzu. „Celý náš personál je na tieto úkony
a procedúry špeciálne vyškolený. Snažíme sa našim pacientom zaistiť špičkovú starostlivosť na najvyššej úrovni, a okrem profesionálnej spôsobilosti našich lekárov a sestier kladieme tiež obrovský dôraz na vytvorenie priateľského prostredia a do značnej miery až rodinného zázemia,“ hovorí vedúca lekárka strediska Jana Šišková a dodáva: „Vzhľadom k tomu, že k nám väčšina pacientov dochádza v priemere trikrát
v týždni, predstavuje pre nich náš personál skutočne niečo ako druhú rodinu.“

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Kvalitu života na dialýze zkoumala na třech dialyzačních střediscích pomocí dotazníku MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Nusle. U pacientů sledovala věk a celkovou dobu strávenou na dialýze. Dotazovala se jich, co je na dialýze a při dodržování speciálního režimu nejvíce obtěžuje. A také zda se chtějí podílet na rozhodování o tom, jak bude jejich život s dialýzou nadále probíhat, jestli by si přáli při výrazném zhoršení zdravotního stavu dialýzu ukončit a chtějí-li na toto téma s lékařem komunikovat. Pacienti docházejí na dialyzační středisko třikrát týdně na 4–5 hodin. Jedna z otázek tedy byla, zda by pacient preferoval omezení počtu dialýz za cenu eventuálního zkrácení života, například o půl roku.  

 

12.11.2018
Dialyzační technika

Dialyzační středisko Bulovka vzniklo v roce 1993 jako první nestátní hemodialyzační zařízení v Praze na Jižním Městě a od roku 1997 odborně rozšířilo na 12 let Nemocnici Na Bulovce.

09.11.2018
Dialyzační technika

Výsledky multicentrických studií poukázaly na fakt, že kvalita vody pro dialýzu představuje zásadní riziko vzhledem k prokázanému vztahu mezi kontaminací vody a morbiditou. Společnost Lauer, která je součástí skupiny B. Braun, vyvinula nový systém úpravy vody označovaný jako Aquabase.

10.10.2016
Dialyzační technika