Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Update v klinické péči o pacienta

18. Září 2015

Update v klinické péči o pacienta

Prof. Andreas Kribben

Firemní sympozium společnosti B. Braun Avitum AG mělo motto „Možnosti bilance tekutin při náhradě funkce ledvin“ a bylo zaměřené na aktuální i budoucí terapeutické trendy.

 

Hypotenzním epizodám během dialýzy je nutné věnovat pozornost

Své poznatky přednesl v rámci příspěvku s názvem „Hypotenzním epizodám během dialýzy je nutné věnovat pozornost“ Prof. Antonio Santoro z italské Boloně.

Symptomatická hypotenze je stále častým problémem během hemodialýzy. Ačkoli tento obor v minulosti zaznamenal mnohá technologická zlepšení, k hypotenzním příhodám stále dochází v rámci 20 až 30 % léčby, což z nich činí nejčastější komplikaci spojenou s hemodialýzou. To nejen narušuje pohodu pacientů, ale také zvyšuje jejich úmrtnost. Kromě toho hypotenze snižuje účinnost dialýzy a vede ke snížení dialyzační dávky.

Přístupy k prevenci hypotenze během dialýzy mohou zahrnovat různé strategie, například využití dostupné techniky nebo složení dialyzačního roztoku. Individualizace terapie může být jeden z přístupů ke snížení frekvence hypotenzních příhod a ke zvýšení bezpečnosti terapie. Tématu „biologické markery a optimální léčba CRRT v AKI z pohledu nefrologie“ se věnoval Prof. Andreas Kribben z německého Essenu.

 

Měření dialyzační dávky stále představuje problém

Akutní selhání ledvin (AKI) je běžnou a závažnou komplikací u kriticky nemocných pacientů, spojenou s vysokou úmrtností. Léčba pacientů s AKI na JIP je ve velké většině případů multidisciplinární. Kdy začít s terapií je jedním z prvních zásadních rozhodnutí, která mají být přijata. Klinicky použitelné biomarkery mohou podporovat včasnou detekci AKI a mohou pomoci zvolit optimální terapii. Navíc management tekutin u hemodynamicky nestabilních pacientů vyžaduje zvláštní pozornost.

Měření dialyzační dávky stále představuje problém u kriticky nemocných pacientů. Existuje několik technik, které byly vyvinuty pro stanovení dialyzační dávky při přerušované CRRT terapii, ty ale musí být ještě přizpůsobeny tomuto ošetření. A konečně, musí být zodpovězena otázka, kterou metodu terapie zvolit. V posledních desetiletích se léčebné možnosti pro pacienty s AKI rozšířily – od hemofiltrace přes hemodialýzu/hemodiafiltraci až k různým hybridním technikám léčby. Volba způsobu terapie musí být přizpůsobena potřebám pacientů.

 

Dosažení vysokých konvekčních objemů bez rizika dalších alarmů

Třetím tématem B. Braun Avitum AG byla „vysokoobjemová konvekce v HDF – koncept maximálního KUF“, o kterém promluvil Prof. Angel Argiles z francouzského Montpellier.

Nedávné studie ukazují, že on-line hemodiafiltrace (HDF) zlepšuje přežití, pokud je dosaženo vysokých konvektivních objemů. Nicméně zatímco tyto výsledky čekají na potvrzení, existují jen omezené informace o důsledcích úpravy konvekčních objemů in vivo.

Průběh transmembranozního tlaku během dialýzy není konstantní. Vysoké objemy substituční tekutiny zvyšují odstranění toxinů prostřednictvím konvekčního clearance, ale také zvyšují riziko přerušení léčby způsobené tlakovými alarmy. KUF-max je konkrétní bod, který odpovídá nejlepšímu ultrafiltračnímu proudění. Koncept využití maximálního KUF během on-line HDF umožňuje dosažení vysokých konvekčních objemů bez rizika dalších alarmů.

Příští světový nefrologický kongres proběhne ve Vídni ve dnech 21.–24. května 2016.

Jan Matuška, DiS.
divize B. Braun Avitum
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Rychlejší příprava a jednodušší obsluha, účinná prevence hypotenze a vysoce efektivní jednojehlová dialýza - představujeme nový, inteligentní dialyzační monitor.

02.11.2016
Dialyzační technika

Během rok trvající pandemie se nakazilo 40 pacientů dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Plzni. 11 jich zemřelo. Za jediný způsob, jak pacienty ochránit, považují zdravotníci očkování. „Speciální noční dialýzy pro covid pozitivní pacienty jedeme se zhruba tří týdenní přestávkou už od začátku října. Pomáháme s dialýzou i v nemocnici. Nasazení je místy extrémní. Potřebujeme rychle očkovat dialyzované pacienty a zvládli bychom to sami. Jen potřebujeme vakcínu,“ říká primářka dialyzačního střediska B. Braun Avitum MUDr. Lada Malánová. Světový den ledvin letos vychází na 11. března a nefrologové vyzývají, aby lidé, kteří prodělali Covid 19 s těžším průběhem, si nechali vyšetřit ledviny.

09.03.2021
B. Braun pro život

Kvalitu života na dialýze zkoumala na třech dialyzačních střediscích pomocí dotazníku MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Nusle. U pacientů sledovala věk a celkovou dobu strávenou na dialýze. Dotazovala se jich, co je na dialýze a při dodržování speciálního režimu nejvíce obtěžuje. A také zda se chtějí podílet na rozhodování o tom, jak bude jejich život s dialýzou nadále probíhat, jestli by si přáli při výrazném zhoršení zdravotního stavu dialýzu ukončit a chtějí-li na toto téma s lékařem komunikovat. Pacienti docházejí na dialyzační středisko třikrát týdně na 4–5 hodin. Jedna z otázek tedy byla, zda by pacient preferoval omezení počtu dialýz za cenu eventuálního zkrácení života, například o půl roku.  

 

12.11.2018
Dialyzační technika