Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Update v klinické péči o pacienta

18. Září 2015

Update v klinické péči o pacienta

Prof. Andreas Kribben

Firemní sympozium společnosti B. Braun Avitum AG mělo motto „Možnosti bilance tekutin při náhradě funkce ledvin“ a bylo zaměřené na aktuální i budoucí terapeutické trendy.

 

Hypotenzním epizodám během dialýzy je nutné věnovat pozornost

Své poznatky přednesl v rámci příspěvku s názvem „Hypotenzním epizodám během dialýzy je nutné věnovat pozornost“ Prof. Antonio Santoro z italské Boloně.

Symptomatická hypotenze je stále častým problémem během hemodialýzy. Ačkoli tento obor v minulosti zaznamenal mnohá technologická zlepšení, k hypotenzním příhodám stále dochází v rámci 20 až 30 % léčby, což z nich činí nejčastější komplikaci spojenou s hemodialýzou. To nejen narušuje pohodu pacientů, ale také zvyšuje jejich úmrtnost. Kromě toho hypotenze snižuje účinnost dialýzy a vede ke snížení dialyzační dávky.

Přístupy k prevenci hypotenze během dialýzy mohou zahrnovat různé strategie, například využití dostupné techniky nebo složení dialyzačního roztoku. Individualizace terapie může být jeden z přístupů ke snížení frekvence hypotenzních příhod a ke zvýšení bezpečnosti terapie. Tématu „biologické markery a optimální léčba CRRT v AKI z pohledu nefrologie“ se věnoval Prof. Andreas Kribben z německého Essenu.

 

Měření dialyzační dávky stále představuje problém

Akutní selhání ledvin (AKI) je běžnou a závažnou komplikací u kriticky nemocných pacientů, spojenou s vysokou úmrtností. Léčba pacientů s AKI na JIP je ve velké většině případů multidisciplinární. Kdy začít s terapií je jedním z prvních zásadních rozhodnutí, která mají být přijata. Klinicky použitelné biomarkery mohou podporovat včasnou detekci AKI a mohou pomoci zvolit optimální terapii. Navíc management tekutin u hemodynamicky nestabilních pacientů vyžaduje zvláštní pozornost.

Měření dialyzační dávky stále představuje problém u kriticky nemocných pacientů. Existuje několik technik, které byly vyvinuty pro stanovení dialyzační dávky při přerušované CRRT terapii, ty ale musí být ještě přizpůsobeny tomuto ošetření. A konečně, musí být zodpovězena otázka, kterou metodu terapie zvolit. V posledních desetiletích se léčebné možnosti pro pacienty s AKI rozšířily – od hemofiltrace přes hemodialýzu/hemodiafiltraci až k různým hybridním technikám léčby. Volba způsobu terapie musí být přizpůsobena potřebám pacientů.

 

Dosažení vysokých konvekčních objemů bez rizika dalších alarmů

Třetím tématem B. Braun Avitum AG byla „vysokoobjemová konvekce v HDF – koncept maximálního KUF“, o kterém promluvil Prof. Angel Argiles z francouzského Montpellier.

Nedávné studie ukazují, že on-line hemodiafiltrace (HDF) zlepšuje přežití, pokud je dosaženo vysokých konvektivních objemů. Nicméně zatímco tyto výsledky čekají na potvrzení, existují jen omezené informace o důsledcích úpravy konvekčních objemů in vivo.

Průběh transmembranozního tlaku během dialýzy není konstantní. Vysoké objemy substituční tekutiny zvyšují odstranění toxinů prostřednictvím konvekčního clearance, ale také zvyšují riziko přerušení léčby způsobené tlakovými alarmy. KUF-max je konkrétní bod, který odpovídá nejlepšímu ultrafiltračnímu proudění. Koncept využití maximálního KUF během on-line HDF umožňuje dosažení vysokých konvekčních objemů bez rizika dalších alarmů.

Příští světový nefrologický kongres proběhne ve Vídni ve dnech 21.–24. května 2016.

Jan Matuška, DiS.
divize B. Braun Avitum
Průměrně: 3.8 (5 hlasů)

Čtěte také

Základním a velmi důležitým požadavkem uživatelů dialyzačního monitoru by měla být jeho bezpečnost pro dialyzované pacienty. Jedním ze základních nastavovaných parametrů dialyzačního ošetření je objem ultrafiltrace, jenž se stává relativně nebezpečným parametrem pro pacienty se sklonem k hypotenzi.

14.10.2021
Dialyzační technika

Rychlejší příprava a jednodušší obsluha, účinná prevence hypotenze a vysoce efektivní jednojehlová dialýza - představujeme nový, inteligentní dialyzační monitor.

02.11.2016
Dialyzační technika

Dialyzovaní pacienti jsou velmi závislí na vysoké kvalitě vody, používané pro očišťování krve od produktů metabolismu. Jejich tělem doslova protečou tisíce a tisíce litrů dialyzačního roztoku, vysoká kvalita vody je proto naprosto rozhodující.

20.07.2021