Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie: Úhel pohledu

Update v klinické péči o pacienta

Jan Matuška, DiS.

18. září 2015

Akutní dialýza Dialýza

Firemní sympozium společnosti B. Braun Avitum AG mělo motto „Možnosti bilance tekutin při náhradě funkce ledvin“ a bylo zaměřené na aktuální i budoucí terapeutické trendy.

Hypotenzním epizodám během dialýzy je nutné věnovat pozornost

Své poznatky přednesl v rámci příspěvku s názvem „Hypotenzním epizodám během dialýzy je nutné věnovat pozornost“ Prof. Antonio Santoro z italské Boloně.

Symptomatická hypotenze je stále častým problémem během hemodialýzy. Ačkoli tento obor v minulosti zaznamenal mnohá technologická zlepšení, k hypotenzním příhodám stále dochází v rámci 20 až 30 % léčby, což z nich činí nejčastější komplikaci spojenou s hemodialýzou. To nejen narušuje pohodu pacientů, ale také zvyšuje jejich úmrtnost. Kromě toho hypotenze snižuje účinnost dialýzy a vede ke snížení dialyzační dávky.

Přístupy k prevenci hypotenze během dialýzy mohou zahrnovat různé strategie, například využití dostupné techniky nebo složení dialyzačního roztoku. Individualizace terapie může být jeden z přístupů ke snížení frekvence hypotenzních příhod a ke zvýšení bezpečnosti terapie. Tématu „biologické markery a optimální léčba CRRT v AKI z pohledu nefrologie“ se věnoval Prof. Andreas Kribben z německého Essenu.

Měření dialyzační dávky stále představuje problém

Akutní selhání ledvin (AKI) je běžnou a závažnou komplikací u kriticky nemocných pacientů, spojenou s vysokou úmrtností. Léčba pacientů s AKI na JIP je ve velké většině případů multidisciplinární. Kdy začít s terapií je jedním z prvních zásadních rozhodnutí, která mají být přijata. Klinicky použitelné biomarkery mohou podporovat včasnou detekci AKI a mohou pomoci zvolit optimální terapii. Navíc management tekutin u hemodynamicky nestabilních pacientů vyžaduje zvláštní pozornost.

Měření dialyzační dávky stále představuje problém u kriticky nemocných pacientů. Existuje několik technik, které byly vyvinuty pro stanovení dialyzační dávky při přerušované CRRT terapii, ty ale musí být ještě přizpůsobeny tomuto ošetření. A konečně, musí být zodpovězena otázka, kterou metodu terapie zvolit. V posledních desetiletích se léčebné možnosti pro pacienty s AKI rozšířily – od hemofiltrace přes hemodialýzu/hemodiafiltraci až k různým hybridním technikám léčby. Volba způsobu terapie musí být přizpůsobena potřebám pacientů.

Dosažení vysokých konvekčních objemů bez rizika dalších alarmů

Třetím tématem B. Braun Avitum AG byla „vysokoobjemová konvekce v HDF – koncept maximálního KUF“, o kterém promluvil Prof. Angel Argiles z francouzského Montpellier.

Nedávné studie ukazují, že on-line hemodiafiltrace (HDF) zlepšuje přežití, pokud je dosaženo vysokých konvektivních objemů. Nicméně zatímco tyto výsledky čekají na potvrzení, existují jen omezené informace o důsledcích úpravy konvekčních objemů in vivo.

Průběh transmembranozního tlaku během dialýzy není konstantní. Vysoké objemy substituční tekutiny zvyšují odstranění toxinů prostřednictvím konvekčního clearance, ale také zvyšují riziko přerušení léčby způsobené tlakovými alarmy. KUF-max je konkrétní bod, který odpovídá nejlepšímu ultrafiltračnímu proudění. Koncept využití maximálního KUF během on-line HDF umožňuje dosažení vysokých konvekčních objemů bez rizika dalších alarmů.

Příští světový nefrologický kongres proběhne ve Vídni ve dnech 21.–24. května 2016.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník