Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Domácí dialýza – více času na vlastní život

21. Srpen 2020

Domácí dialýza – více času na vlastní život

Physidia S3, terapeutická inovace v oblasti poskytování dialyzační péče, zajišťuje pacientovi komfort, svobodu a šetří čas strávený transportem na dialyzační středisko nebo čekáním na ošetření. To vše je domácí dialýza Physidia S3, o kterou si mohou žádat dialyzovaní pacienti B. Braun Avitum. Na tento inovativní přístroj jsme se vydali zeptat na Dialyzační středisko B. Braun Avitum Teplice, kde ho na konci června pořídili.

„Těžko můžeme po tak krátké době hodnotit, ale teď již víme, že obrovské plus domácí hemodialýzy je v tom, že si pacient může dialýzu přizpůsobit svému časovému rozvrhu a není nijak vázán na provoz a směny na dialyzačním středisku,“ shrnují své první zkušenosti se zařízením Physidia S3 dialyzační sestry Petra Krejzová a Libuše Koudelová z Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Teplicích.

Inovace na poli dialyzační léčby

Peritoneální dialýza dnes již není jedinou metodou péče, kterou mohou pacienti s renálním selháním provádět v domácím prostředí. Ti nemocní, kteří mají zájem na své léčbě aktivně spolupracovat, preferují flexibilitu a svobodu spojenou s léčbou mimo zdravotnické zařízení, mohou díky nejmodernějším dialyzátorům podstupovat doma i hemodialýzu. „Její výhodou je časová úspora. Pacient si ji provádí sám, a to zpravidla pět- až šestkrát týdně ve dvou až tříhodinových intervalech. Získá tak spoustu času, který by jinak musel věnovat například čekání na sanitu, cestě na dialyzační středisko a čekání na dialyzační ošetření v samotném zařízení,“ vysvětluje vedoucí sestra Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Teplicích Olga Roučková. A právě Physidia S3 získává na popularitě u těch pacientů s renálním onemocněním, kteří preferují flexibilitu a svobodu spojenou s léčbou mimo zdravotnická zařízení. Je to ucelená a efektivní dialýza, která nabízí léčbu renálního selhání v režimu denních dvou- až tříhodinových dialyzačních ošetření pětkrát až šestkrát týdně.

Fyziologický přístup

V současné době je domácí hemodialýza považovaná za jednu z nejfyziologičtějších léčeb, kterou může pacient s renálním selháním využít. Efekt léčby je podobný efektu činnosti zdravých ledvin.

Physidia S3, přístroj pro domácí dialýzu

Zařízením, které tento komfort umožňuje, je přístroj na domácí dialýzu Physidia S3, kterým je teplické středisko nově vybaveno. Přístroj je velkou pomocí a výhodou pro pacienty, kteří chodí do práce nebo dávají přednost flexibilnějšímu a nezávislému způsobu života. K jeho používání je
ale zapotřebí určitá manuální zručnost, technická dovednost a hlavně chuť učit se novým věcem. Dále je nutné, aby měl pacient ve svém bytě vyčleněné místo na dialyzační přístroj, křeslo a dostatek prostoru na skladování materiálu, který je k provádění dialyzační procedury nutný a musí být k dispozici. Podle platných právních předpisů je také nezbytné, aby byl v průběhu domácí hemodialýzy přítomen proškolený asistent, kterým bývají nejčastěji partneři, manžel nebo manželka.

První teplická pacientka na domácí dialýze

Nemocný se samozřejmě neučí s přístrojem zacházet pomocí návodu k použití, ale je zaškolen zkušeným zdravotnickým personálem. Pro větší komfort a bezpečí pacienta je lékařský dialyzační předpis vždy uložen v přístroji Physidia S3 na pacientské kartě přímo od ošetřujícího personálu. Pacient s kartou nemanipuluje. Kartu lze podle potřeby použít i do jiné softwarové verze monitoru S3. „Velkou výhodou je to, že jsou data vždy uložena nebo importována na dané dialyzační středisko,“ komentuje Physidii vedoucí vrchní sestra dialyzačního střediska Olga Roučková. Jak se s edukací vypořádaly Petra Krejzová a Libuše Koudelová, které mají v dialyzačním centru přechod pacientů na domácí dialýzu na starost? „Domácí dialýza byla pro nás obrovskou výzvou, na kterou jsme se těšily, ale zároveň jsme měly trochu obavu a respekt z toho, zda pacientům zvládneme předat všechny instrukce a zkušenosti. Naše první pacientka byla týden po přechodu na tuto metodu zcela bez komplikací. Od prvního dne byla schopná si přístroj sama setovat a připravovat,
což zvládala díky své zručnosti bravurním způsobem. Technická komplikace vznikla pouze při setování a byla způsobena špatným spojením dialyzačních vaků se setem. Chybami se člověk učí. Za další tři dny se bohužel přidala komplikace s cévním přístupem, proto jsme začátek první dialýzy v její domácnosti odložili o týden. Nyní již probíhá vše bez problémů a nemocná je naprosto nadšená, protože má teď spoustu volného času.“


Vedoucí sestra Dialyzačního středisko B. Braun Avitum v Teplicích Olga Roučková

Hemodialýzu v domácím prostředí a bez asistence zdravotníků nabízí naše legislativa pacientům od roku 2015.

Sama pacientka uvádí, že obrovskou výhodou je nejen ušetřený čas, ale také možnost provádět si dialýzu kdykoliv během dne. Nevýhodou z jejího pohledu je četnost dialýzy, dlouhá doba proplachu a přípravy.

Klady a zápory provádění domácí dialýzy

Dialyzační sestry hodnotí klady a zápory metody po prvním týdnu provádění domácí dialýzy podobně: „Obrovskou výhodou z našeho pohledu je ušetřený čas a velmi snadná manipulace s přístrojem. Nevýhodou může být nutnost naprosté soběstačnosti pacienta. Pro nás všechny je domácí dialýza něco nového. Byla a stále je to výzva, ze které jsme nadšené. Doufáme, že přechod do domácího prostředí zvládnou všichni naši pacienti s naší pomocí bez komplikací a nemocných na domácí dialýze bude přibývat,“ přejí si Petra Krejzová i Libuše Koudelová.


Hlavní benefity denní dialyzační léčby

Hemodynamická stabilita

U pacientů se zvýšeným rizikem intradialyzační hypotenze denní hemodialýza umožňuje lepší kontrolu systolické a diastolické hypertenze, a tím zachování hemodynamické stability pacienta během dialýzy i mimo ni. Při zvýšené frekvenci hemodialyzačních ošetření dochází ke zlepšení kontroly hypertenze [1, 2].

Snížení výskytu komorové hypertrofie

Snížení výskytu hemodynamických změn snižuje komorovou hypertrofii. V režimu každodenní dialýzy dosahujeme lepší hemodynamické kontroly snížení myokardiálního stresu a rizika ventrikulárního hypertrofie (měřeno kardio vaskulární magnetickou rezonancí – CMRI, popsáno zejména ve skupině [FNH] [3, 4]).

Literatura:

[1] Nesrallah G, et al. Volume control and blood pressure management in patients undergoing quotidian hemodialysis. Am. J. Kidney Dis. 2003;42(1 Suppl):13–17.

[2] Susantitaphong P, et al. Effect of frequent or extended hemodialysis on cardiovascular parameters: A meta-analysis. J Kidney Dis. 2012;59:689–699.

[3] Chertow GM, et al. In-center hemodialysis six times per week versus three times per week. N Engl J Med. 2010;363:2287–300.

[4] Chan CT, et al. Determinants of left ventricular mass in patients on hemodialysis: The frequent hemodialysis network (FHN) trials. Circ Cardiovasc Imaging. 2012;5:251–261.


 

redakce Braunovin
Průměrně: 4.5 (2 hlasů)

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Uplynulý „pandemický“ rok plný omezení byl výzvou pro všechny, ale obzvlášť pro rizikové skupiny lidí, jako jsou například právě pacienti s chronickým onemocněním ledvin. Přistupovat k životu aktivně a s optimismem se ne vždy daří, ale nesmíme se o to přestat snažit, i když se nám to pomyslné „světélko ve tmě“ zdá třeba chvíli neviditelné. Kde ale vzít ten pozitivní přístup, jak neupadnout do stereotypu? A kdy si přiznat, že potřebuji odbornou pomoc? I na takové otázky nám odpovídala klinická psycholožka PhDr. Marcela Znojová, která se dialyzovaným pacientům věnuje.
 

11.08.2021

Snadno, rychle a přesně! To jsou jedny z předností plně automatizovaného systému ECOMix Revolution pro míchání a distribuci kyselých koncentrátů. Nejmodernější systém ECOMix Revolution je schopen koncentráty na místě vyrobit, skladovat a distribuovat k dialyzačním monitorům. Na špičkovém dialyzačním středisku B. Braun Avitum v Teplicích je tento systém úplnou novinkou, se kterou se personál musel seznámit. Jak se mu to podařilo?

30.08.2020

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče