Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ortopedie: Článek

Unikátny projekt Pacientska cesta: Inovatívna starostlivosť o ortopedických pacientov

Ing. Lucie Kocourková

14. listopad 2023

Pacientská cesta

V košickej nemocnici sa práve začína unikátny projekt s názvom Pacientska cesta, ktorý prináša množstvo benefitov ortopedickým pacientom. Táto iniciatíva, vyvinutá Skupinou B. Braun, sa zameriava na komplexnú starostlivosť o pacienta, ktorá sa začína niekoľko týždňov pred samotnou operáciou. Projekt Pacientska cesta vychádza z princípu ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ktorý bol vyvinutý ako multidisciplinárny prístup s cieľom zlepšiť a skrátiť rekonvalescenciu pacientov po chirurgických zákrokoch. Prináša zmiernenie bolestivosti, zníženie pooperačných komplikácií, zrýchlenie procesu rekonvalescencie a pre nemocnice najmä priestor na navýšenie počtu operácií. Projekt Pacientska cesta je prvý svojho druhu na Slovensku a začala ho implementovať Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ. 
 

Pozrite si video, ktoré vás cez Pacientsku cestu v Košiciach prevedie:

Prispôsobená starostlivosť pre ortopedických pacientov

Projekt Pacientska cesta, ktorý je primárne zameraný na ortopedických pacientov, ponúka komplexnú starostlivosť a podporu v celom procese liečby a zotavovania. Od predoperačnej prípravy až po dlhodobé sledovanie sa pacienti nachádzajú pod dohľadom skúsených odborníkov, ktorí im poskytujú individuálnu a personalizovanú starostlivosť. Vďaka využitiu moderných technológií a inovatívnych postupov sa darí znižovať riziká komplikácií a skracovať čas rekonvalescencie pacientov. „Kratší čas hospitalizácie a zásadné zníženie pooperačných komplikácií vedie k vyššiemu počtu zoperovaných pacientov, ktorí na výmenu bedrového alebo kolenného kĺbu v niektorých prípadoch čakajú aj niekoľko rokov,“ zdôrazňuje zmysel Pacientskej cesty MUDr. Alan Munteanu, člen vedenia Skupiny B. Braun

Čakacia lehota na totálnu endoprotézu kolena alebo bedrového kĺbu je na Slovensku jedna z najdlhších v Európe. Aj to bol dôvod, prečo sa košická nemocnica rozhodla pre razantnú zmenu. „Predpokladáme, že aj vďaka projektu Pacientska cesta bude možné operovať v nasledujúcom roku o 20 – 30 % pacientov viac,“ sľubuje si námestník Úseku liečebno-preventívnej starostlivosti pre chirurgické odbory, UNLP Košice, MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH

Ekonomické výhody pre nemocnice

Zavedenie projektu Pacientska cesta do praxe prináša množstvo výhod nielen pre pacientov, ale aj pre samotnú nemocnicu. Optimalizácia procesov a efektívnejšie plánovanie umožňujú dosiahnuť hospodárnejšiu prevádzku a zníženie nákladov. Týmto inovatívnym prístupom prináša Pacientska cesta ekonomické výhody nemocniciam a umožňuje operovať viac pacientov. „Pacientska cesta je založená na inovatívnych postupoch a moderných technológiách, ktoré pomáhajú znižovať riziká komplikácií a urýchliť hojenie pacientov. Sme pevne presvedčení, že tento projekt reálne prináša významné zlepšenie a zefektívnenie starostlivosti o pacientov a tešíme sa zo skvelej spolupráce s Klinikou ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP Košice,“ dopĺňa MVDr. Peter Plachý, CSc., MPH, Manažér pre nemocničný segment B. Braun Slovensko

Aby bolo možné úspešne realizovať tento projekt, je potrebné zásadne eliminovať administratívnu záťaž nemocníc. Pre Pacientskú cestu odborníci z B. Braun vyvinuli spoločne so spoločnosťou SOPHIS softvér MEDPAP, ktorý digitalizuje a uľahčuje proces vyplňovania formulárov, sledovanie informácií o pacientoch a lekároch a zaisťuje plynulý tok dát.

„Vďaka integrovanému systému MEDPAP majú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prehľad o pohybe pacientov a ich zdravotnej histórii, čo vedie k lepšiemu plánovaniu a koordinácii starostlivosti. Vďaka tomuto sofistikovanému nástroju môžu nemocnice optimalizovať svoje procesy a dosiahnuť nákladovo efektívnejšiu prevádzku,“ opisuje výhody softvérového riešenia Alan Munteanu.

Ohlasy odborníkov

Ortopéd z košickej nemocnice MUDr. Rastislav Šepitka previedol Pacientskou cestou svojich prvých pacientov, ktorí podstúpili operácie kolenného alebo bedrového kĺbu. "Pacientska cesta je naozaj revolučným prístupom k starostlivosti o pacientov. Vidíme už teraz, že pacienti sa cítia lepšie a rýchlejšie sa vracajú do plnohodnotného života. Spolupráca s firmou B. Braun a využívanie moderných medicínskych prístupov nám umožňujú dosiahnuť vynikajúce výsledky a zlepšiť kvalitu starostlivosti, ktorú poskytujeme našim pacientom."

Projekt Pacientska cesta už dva roky úspešne funguje v Nemocnici Šumperk v Českej republike. "Pacientska cesta sa stala neodmysliteľnou súčasťou našej starostlivosti o pacientov. Vďaka koordinovanému prístupu a personalizovanej starostlivosti sme videli výrazné zlepšenie v procese liečby a spokojnosť pacientov sa zvýšila. Sme radi, že sa tento projekt rozširuje aj na Slovensko a umožní tak viacerým pacientom dostať sa k vynikajúcej starostlivosti,“ hovorí MUDr. Ján Debre, primár Ortopedického oddelenia v Nemocnici Šumperk.

Skupina B. Braun sa intenzívne venuje inováciám a rozvoju projektu Pacientska cesta, aby naďalej zlepšovala štandardy starostlivosti o pacientov a poskytovala zdravotníkom najnovšie a najefektívnejšie riešenia. „Našou snahou je podporiť implementáciu tohto projektu do ďalších nemocníc a spolu s ortopedickými klinikami v Česku aj na Slovensku prispieť k zlepšeniu starostlivosti o pacientov podstupujúcich operáciu totálnej endoprotézy kolena alebo bedrového kĺbu, a zároveň sa už teraz orientujeme aj na ďalšie odbornosti,“ uzatvára člen vedenia Skupiny B. Braun Alan Munteanu
 

Pacientská cesta na Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP Košice a LF UPJŠ Pacientská cesta na Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP Košice a LF UPJŠ Pacientská cesta na Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP Košice a LF UPJŠ Pacientská cesta na Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP Košice a LF UPJŠ Pacientská cesta na Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP Košice a LF UPJŠ MUDr. Rastislav Šepitka, MPH

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník