Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Unikátní operační stoly STERIS GMAX lékařům zjednodušují práci a pacientům přinášejí větší pohodlí.

10. Květen 2018

Unikátní operační stoly STERIS GMAX lékařům zjednodušují práci a pacientům přinášejí větší pohodlí.

Prim. MUDr. Michal Cihla

Počátkem letošního dubna byly do nemocnice Jindřichův Hradec dodány a nainstalovány čtyři plně vybavené inteligentní systémové operační stoly, včetně osmi kusů navážecích vozíků, a ještě tentýž měsíc je lékaři začali naplno využívat v provozu. Jedná se o vůbec  první instalaci těchto výjimečných operačních stolů v rámci České i Slovenské republiky, a proto jsme požádali o pár slov primáře Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace pana MUDr. Michala Cihlu, aby se s námi podělil o své první dojmy a postřehy z provozu při operacích na operačních stolech STERIS GMAX.

prim. MUDr. Michal Cihla 

Zkušený a uznávaný lékař specializující se na chirurgii a urgentní medicínu. V roce 1992 absolvoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy.

Svoji bohatou praxi získal v prestižních zdravotnických zařízeních, nyní působí jako primář Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.

Pravidelně se účastní mnoha kongresů, seminářů a workshopů zaměřených právě na oblast chirurgie a urgentní medicíny, kde také přednáší. Je autorem či spoluautorem řady odborných článků a publikací. 

Po kolika letech u vás došlo k výměně stávajících operačních stolů?

Operační stoly obnovujeme po šestnácti letech. V průběhu těchto let prošlo operačními sály bezmála 70 tisíc pacientů, a proto byla výměna operačních stolů opravdu potřebná.

Systémové operační stoly jste již používali. Zaregistroval jste nějaký zásadní rozdíl?

Rozdílů je oproti starším typům stolů více. V první řadě je to elektrohydraulický pohon, ale také elektricky ovládané trojskloubení, poskytující  zcela výjimečnou flexibilitu konfigurace operační desky včetně příslušenství pro všechny chiurgické obory. Nezanedbatelným benefitem je i intuitivní dálkové ovládání s bezdrátovou bluetooth technologií, umožňující okamžitou kontrolu realizovaného pohybu na LCD displeji samotného ovladače.

Zaznamenal jsem názor, že elektrohydraulika je oproti elektromechanice považována za technicky méně vyspělou technologii. Je tomu doopravdy tak?

Nemyslím si, že by elektrohydraulický pohon byl méně vyspělou technologií. V praxi jsou podle našich dosavadních zkušeností změny polohování stolu oproti starším typům sice o něco pomalejší, ale zato daleko přesnější. Hydraulický systém zvyšuje taktéž nosnost stolu oproti elektromechanickému systému, což považuji vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na nosnost operačních stolů za jednoznačnou výhodu a současně za nepřehlédnutelný a zásadní technický parametr.

Zdá se tedy, že vše je v souladu s hlavním mottem společnosti STERIS „Inovate, don’t imitate“!

Ano, je to tak. Například technické řešení základny ve tvaru písmene „X“ umožňuje operatérům stát pohodlně co nejblíže k pacientovi bez jakýchkoliv omezení pohybu operátera kolem operačního stolu. Dalším velmi zajímavým technickým řešením je i přesun základny stolu bez nutnosti použití navážecího vozíku.

Dokonce jsem na jednom reklamním letáku viděl nápis „multitalentovaný stůl“.

To jste viděl dobře (smích). Veškerá nezbytná nastavení konkrétních operačních poloh potřebných pro všechny chirurgické obory lze provádět pouze v rámci jedné multifunkční operační desky.

Vraťme se k praktickému využití operačních stolů STERIS GMAX. Máte už nějakou zpětnou vazbu od ostatních kolegů operatérů?

Z našich zatím krátkodobých zkušeností musím říci, že například traumatologové velmi pozitivně hodnotí 3D extenční zařízení pro operaci femuru a stejně tak i speciální odnímatelnou část operační desky, umožňující lepší přístup operatéra při operacích ramene s využitím fixace hlavy pacienta ve speciální helmě.

Jaké jsou vaše další plány v rozvoji centrálních operačních sálů?

V nejbližší době plánujeme pořízení nových operačních světel. Naší vizí do budoucna je i digitalizace operačních sálů. Tato technologie pomocí zabudovaných PC panelů umožní snadnější přístup do nemocničních informačních systémů, jako jsou NIS, RIS, prohlížení PACS snímků, přenášení záznamu operací on-line apod.

Radek Tomanek
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče