Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Targon© PH+/H+ - výborný střídá výborného

24. Květen 2017

Targon© PH+/H+ - výborný střídá výborného

Po více než desítce tisíc implantací humerálního hřebu Targon© PH a H v naší republice přichází na český trh jeho nová generace s názvem PH+ a H+.
Targon® PH/H se za dobu své existence stal ikonou. Je přesně tím, co traumatolog ve službě potřebuje - spolehlivým a uživatelsky jednoduchým nástrojem pro řešení i zdánlivě neřešitelných zlomenin. Přesně totéž se očekává i od jeho nové generace PH+/H+ a já jsem rád, že mohu napsat, že potenciál na to rozhodně má.

PH+
Hřeb doznal několika nepatrných, ale zásadních změn. Zajišťovací šrouby v jeho proximální části mají anatomické postavení. Velký hrbol je fixován dvěma šrouby s lehce divergentním postavením a z přední a zadní strany je možné ho zajistit vždy jedním šroubem. Poslední změnou je pozvolný přechod mezi proximální a distální částí hřebu. Zajišťovací šrouby v proximální části jsou identické s jeho předchůdcem, pouze byly rozšířeny o dvě fixační podložky. Jednu z podložek je možné použít pouze pro adaptaci měkkých tkání a druhou pro kompresi úlomku a adaptaci měkkých tkání.
Jištění v distální části je řešeno opět s Targon PH identickými šrouby průměru 3,5mm. Změny doznalo pouze postavení v hřebu, je divergentní a do otvorů v hřebu přibyl závit pro lepší stabilitu šroubu. Novinkou je také prodlužovací 2,5mm záslepka. Na závěr je nutné zmínit, že rozměr a průměr je stejný jako u jeho předchůdce - 10/8 150mm.

PH+ Long
Proximální část této dlouhé verze je identická s jeho krátkou variantou. Rozměr hřebu opět zůstal 10/7 mm, změny však doznala délka. V početní řadě ubyl jeden hřeb, a proto je PH+ Long vyráběn v délkách 200, 220, 240, 260 a 280 mm. V nejdistálnější části hřebu přibyl jeden zajišťovací otvor, a PH+ Long má tedy tři otvory v divergentním postavení. Z důvodu obtížnějšího freehand jištění nemají tyto otvory závit. Všechny dlouhé varianty hřebu je možné zavádět po drátu.

H+
Hřeb určený k řešení diafyzárních zlomenin humeru je na první pohled identický s hřebem Targon H. Změn je podstatně méně než u PH+ a PH. Rozměry a průměry jsou shodné. Hřeb H+ je vyráběn v průměrech 7 a 8 mm a délkách 180, 200, 220, 240, 260, 280 a 300 mm. Změnou je absence zajišťovacího šroubu o průměru 4,5 mm. Ten byl nahrazen šroubem o průměru 3,5 mm. Jako kompenzace zachování stability má H+ ve statických otvorech závit. U hřebu H+ jsou dva statické otvory a jeden dynamický. Distální část hřebu H+ je identická s H, dva zajišťovací otvory jsou v rovině sagitální a dva v rovině frontální.

Sterilní balení
Hřeby jsou dodávány výhradně ve sterilním balení. U šroubů a fixačních podložek si zákazník může zvolit, zda budou dodávány ve sterilní, nebo nesterilní formě.

Instrumentárium

Nový hřeb není možné zaimplantovat do instrumentária PH/H a PH+/H+ s sebou tedy přináší i nové instrumentárium. Nástroje jsou uložené ve dvou sterilizačních sítech. Každé síto má odjímatelné kovové dno s vyobrazením uložení nástrojů. Instrumenty jsou na první pohled líbivé a z praxe vím, že práce s nimi je ještě jednodušší než u předchozí generace.

Ondřej Štrojsa
divize Aesculap - ortopedie
Průměrně: 1 (1 hlas)

Čtěte také

20. srpna 2021 proběhla v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi operace kyčelního kloubu, při níž byl poprvé na území Česka a Slovenska použit systém augumentací Aesculap Structan®, který je určen k revizním operacím acetabula. Jak se s novým systémem manipuluje? Jaké jsou jeho výhody? Na tyto otázky nám odpověděl primář ortopedického oddělení v Klaudiánově nemocnici MUDr. Pavel Šedivý, který měl možnost systém vyzkoušet.

20.10.2021

Hydrolift představuje novou generaci implantátů: je opatřen hydraulikou a koncové destičky jsou volně pohyblivé a v implantátovém lóži samoadaptabilní až do finálního utažení fixačních šroubů.

04.01.2010
Spondylochirurgie

Endoluminální vakuová terapie (Endo-SPONGE®) je miniinvazivní metoda léčby prosakování střevní anastomózy po nízkých předních resekcích rekta. Jedná se o unikátní výrobek, který vyvinuli dva chirurgové mnichovské univerzitní kliniky – Dr. Rolf Weidenhagen a Dr. Uwe Grützner – ve spolupráci s koncernem B. Braun. Léčbu pomocí endoluminální vakuové terapie poprvé popsal v roce 2008 právě Dr. Rolf Weidenhagen. Od té doby již byla publikována řada různých retrospektivních a prospektivních studií, které se zabývají použitím systému Endo-SPONGE® k léčbě defektů dolní části trávicího ústrojí. V databázích PubMed a EMBASE lze do současnosti najít po zadání slov Endo-SPONGE® EVT až čtyřicet publikací, včetně posterů. Výsledky těchto vědeckých prací jsou shrnuty ve složce klinických důkazů.

29.09.2021