Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Svetový deň obličiek na Slovensku prilákal na prevenciu obličiek vyše 1 000 ľudí

18. Březen 2014

Svetový deň obličiek na Slovensku prilákal na prevenciu obličiek vyše 1 000 ľudí

Najčastejším dôvodom odoslania na podrobné nefrologické vyšetrenie bola cukrovka a vysoký krvný tlak.

 

Na Svetový deň obličiek sa vo štvrtok 13. marca dalo vyšetriť po celom Slovensku na nefrologických ambulanciách a dialyzačných strediskách B. Braun Avitum 1 069 ľudí. Obličky nemalo v poriadku spolu 178 ľudí, teda zhruba 1/6 všetkých vyšetrených. Títo ľudia boli odoslaní na ďalšie podrobné nefrologické vyšetrenie.

Najväčší záujem o preventívne vyšetrenie obličiek bol v Bratislave, kde prišlo 273 ľudí. „Od rána sa na našom dialyzačnom stredisku tvorili rady. Za prvé dve hodiny sme v niekoľkých dvojčlenných tímoch lekár/sestra vybavili 60 ľudí. Nakoniec sme pre obrovský záujem museli predĺžiť ordinačný «preventívny» čas do 17. hodiny,“ opisuje záujem o prevenciu obličiek hlavný doktor dialyzačného strediska B. Braun Avitum v Bratislave MUDr. Ľubomír Polaščín. V Bratislave nakoniec bolo na ďalšie vyšetrenie zachytených 94 pacientov. V hlavnom meste Slovenska tak významne stúpol počet ľudí, ktorí nemali výsledky v poriadku - z vlaňajšej jednej pätiny na tohtoročnú jednu tretinu.

Na preventívne vyšetrenie chodili ľudia rozličného pohlavia i veku, pričom najmladší z nich mal 23 a najstarší 85 rokov. Vysoký záujem o vyšetrenie súvisí i  so systémom prevencie na Slovensku. „U praktického lekára majú ľudia nárok na preventívnu prehliadku len raz za dva roky, inak si musia za vyšetrenie zaplatiť. V rámci Svetového dňa obličiek mohli ľudia prísť kedykoľvek bez objednania a navyše podstúpiť vyšetrenie celkom zadarmo. Sme veľmi radi, že ľudia si do ordinácií našli cestu a že nezabúdajú na prevenciu,“ povedala hlavná nefrologička B. Braun Avitum na Slovensku MUDr. Monika Alaxinová.

Priemerná dĺžka vyšetrenia bola 10 minút a okrem zistenia základných antropomotorických údajov (výška, hmotnosť, BMO) do nich patrilo i meranie krvného tlaku, stanovenie hladiny glykémie v krvi a chemická analýza moča. Najčastejším dôvodom odoslania na ďalšie podrobné nefrologické vyšetrenie bola cukrovka a vysoký krvný tlak.

Počty vyšetrených pacientov podľa jednotlivých stredísk naprieč Slovenskom:

Dialyzačné strediská / nefrologické ambulancie Počet vyšetrených pacientov Zachytenie na ďalšie vyšetrenie
Galanta 64 11
Topoľčany 114 6
Bratislava 273 94
Zvolen 93 6
Partizánske 93 3
Dolný Kubín 67 8
Námestovo 64 14
Trstená 43 7
Šaľa 147 21
Bánovce nad Bebravou 112 8
Celkem 1070 178
Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Kvalitu života na dialýze zkoumala na třech dialyzačních střediscích pomocí dotazníku MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Nusle. U pacientů sledovala věk a celkovou dobu strávenou na dialýze. Dotazovala se jich, co je na dialýze a při dodržování speciálního režimu nejvíce obtěžuje. A také zda se chtějí podílet na rozhodování o tom, jak bude jejich život s dialýzou nadále probíhat, jestli by si přáli při výrazném zhoršení zdravotního stavu dialýzu ukončit a chtějí-li na toto téma s lékařem komunikovat. Pacienti docházejí na dialyzační středisko třikrát týdně na 4–5 hodin. Jedna z otázek tedy byla, zda by pacient preferoval omezení počtu dialýz za cenu eventuálního zkrácení života, například o půl roku.  

 

12.11.2018
Dialyzační technika

Dialyzační středisko Bulovka vzniklo v roce 1993 jako první nestátní hemodialyzační zařízení v Praze na Jižním Městě a od roku 1997 odborně rozšířilo na 12 let Nemocnici Na Bulovce.

09.11.2018
Dialyzační technika

Výsledky multicentrických studií poukázaly na fakt, že kvalita vody pro dialýzu představuje zásadní riziko vzhledem k prokázanému vztahu mezi kontaminací vody a morbiditou. Společnost Lauer, která je součástí skupiny B. Braun, vyvinula nový systém úpravy vody označovaný jako Aquabase.

10.10.2016
Dialyzační technika